Szentmisén ünnepelték Pécsen a 70 éves Palestrina kórust

Hazai – 2023. november 28., kedd | 11:43

Felföldi László pécsi megyéspüspök celebrálta november 25-én este azt az ünnepi szentmisét, melyen a pécsi székesegyház Palestrina kórusa ünnepelte alapításának 70. évfordulóját és adott hálát Istennek a megélt kegyelmekért.

A hangversennyel zárult liturgián koncelebrált Máger Róbert püspöki irodaigazgató, a székesegyház plébánosa és Garadnay Balázs egyházmegyei zeneigazgató, címzetes apát, éneklőkanonok.

Az idén hetvenéves kórus története tulajdonképpen még régebbre, 1888-ra nyúlik vissza, amikor Dulánszky Nándor pécsi püspök megalapította a pécsi székesegyházi énekiskolát. Az volt a szándéka, hogy az akkor újjáalakuló székesegyházi zenei szolgálatot a hagyományokhoz terelje vissza, kiszorítsa onnan a világias, hangszeres zenét, hogy az átadhassa helyét az egyénieskedéstől mentes gregorián éneknek, valamint a Palestrina stílusában íródott kórusműveknek. Ennek a célnak a magas szintű megvalósítására hozták létre az énekiskolát.

A II. világháború után nehéz időszak köszöntött az intézetre. Az 1948-as államosítást még átvészelték, 1953-ban azonban az Állami Egyházügyi Hivatal feloszlatta a Magyarországon páratlan intézményt. A helyzetre azonnal reagálva Mayer Ferenc lelkipásztor, az énekiskola igazgatója, a székesegyház karnagya létrehozta, majd éveken át irányította azt a vegyeskart, amely hetven éve működik Palestrina kórus néven a székesegyházban. Zenei szolgálatukban máig megőrizték azt a szakmai irányt és értékrendet, amely az énekiskolát mindvégig jellemezte.

November 25-én a létrejöttének hetvenedik évfordulóját ünneplő Palestrina kórus a Schola Cantorum Sopianensis énekeseivel kiegészülve ünnepelt és látta el a székesegyházban bemutatott szentmise zenei szolgálatát Jobbágy Valér, a Nagy Szent Gergely Rend tiszti fokozatával kitüntetett karnagy vezényletével, aki harmincöt éve vezeti a Palestrina kórust.

Felföldi László, a szentmise főcelebránsa köszöntötte a jubiláns énekkart, melynek tagjai között vannak, akik több mint húsz éve vesznek részt a liturgiák zenei szolgálatában. A főpásztor óriási kincsnek és ajándéknak nevezte szolgálatukat, és kifejezte köszönetét, amiért énekükkel gazdagítják a szentmiséket. Úgy fogalmazott, hogy a liturgia is, akár csak a benne felhangzó énekek, egy „dallamegységet” alkot, melyben meg kell találni Isten nekünk szóló tervét, hogy általa a szívünkben megszülessen egy megerősítő, küldetést adó üzenet.

A szentmise után Onhausz Miklós kórustitkár ünnepi köszöntőjében méltatta az egykori kórusalapító Mayer Ferenc karnagy helyzetfelismerését, lelki erejét és kitartását, valamint a kórus korábbi énekeseinek és karnagyainak bátorságát, szorgalmát és hűségét. Megemlékezett a sok szép zenei szolgálatról, melyek során a musica sacra legjavát elénekelhették.

A titkár jelentősnek nevezte, hogy sikerült megőrizniük a 19. század végi alapelveket és értékeket, bár – hangsúlyozta – az ’50-es években nem volt veszélytelen vállalni az egyházzenei szolgálatot a kórusban. Ma már senkit nem üldöznek vagy zaklatnak, amiért a Palestrina kórusban énekel, de minden kornak megvannak a maga kihívásai – fogalmazott Onhausz Miklós. Ma egy túlhajszolt és széttöredezett, információs zajjal terhelt, a hagyományos értékekkel hadilábon álló világból kell érkezni a próbákra és a szentmisékre, ami sajnos kevesebbeknek sikerül, mint egy-két évtizeddel ezelőtt.

Zárásként a titkár megköszönte a Schola Cantorum Sopianensis énekeseinek, hogy erre a jubileumi estére csatlakoztak hozzájuk, és együtt szólaltathatták meg a nagy apparátust igénylő kórusműveket.

Ezt követően a főpásztor jubileumi emléklapot és emlékérmét adott át azoknak a kórustagoknak, akik betöltötték vagy meg is haladták a húsz éven át tartó karénekesi szolgálatot a kórusban. Emléklapot és -érmét kapott: Benyovszky Ágnes, Benyovszky Mónika, Jobbágy Kornél, Jobbágy-Radó Júlia, Lebeda Zsuzsanna, Onhausz Miklós, Pálmai Miklós és Vörösné Károly Andrea.

A jókívánságok sorát a Schola Cantorum Sopianensis énekegyüttes képviseletében Göbl Ákos zárta, aki úgy fogalmazott: „Amikor a karzaton szolgáltok, egy üzenet a számotokra is elkészült. Minden szolgálatban találjátok meg ezt a nektek szóló, személyes üzenetet.”

Az ünnepről készült felvétel a Pécsi Egyházmegye YouTube-csatornáján tekinthető meg.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria