Szervita elöljárók zarándokoltak Győrbe

Megszentelt élet – 2019. május 23., csütörtök | 14:44

A szervita rend elöljárói, Gottfried M. Wolff generális és Sergio M. Ziliani tanácsos először zarándokoltak Győrbe. A Rómából érkezett vendégek május 21-én ellátogattak a szervita rendházba, ahol Holy M. Eszter nővér és Becsei M. Zsuzsanna nővér fogadta őket.

A Káptalandombon Németh László általános püspöki helynök és Bognár István püspöki irodaigazgató, városplébános mutatta be számukra a Győri Egyházmegye kincseit. A nap lelki csúcspontja a Nagyboldogasszony-székesegyházban celebrált olasz–magyar nyelvű szentmise volt, amelyet az elöljárók a győri szervita nővérekkel és a szervita világi rend magyarországi tagjaival, valamint a szerviták barátaival, a győri hívekkel együtt ünnepeltek.

Jézus – ahogy János evangéliumában olvassuk – búcsúzóul három ígéretet tesz tanítványainak: megígéri a vigasztaló Szentlélek eljövetelét, a békesség megtapasztalását és saját visszatérését. Az Úr Jézus nem a világ békéjét kínálja, hanem azt a békét, amelyet az Istennel való egységre lépésben élhetünk meg. Keresztényként az a reményünk, hogy Jézus visszatérésekor minden a helyére kerül. Boldog Apor Vilmos püspöknek is ez adott erőt a vértanúság vállalásához – kezdte szentbeszédét Gottfried M. Wolff OSM. – Azonban gyenge emberi természetünkből adódóan olykor kétségek gyötörnek bennünket: félünk a háborúktól, a betegségektől, aggódunk fizikai erőnk tartóssága és anyagi biztonságunk miatt. Nem értjük, hogy Isten miért nem avatkozik közbe, amikor rossz történik a világban. Jézus minden kétségünk, kishitűségünk ellenére kitart mellettünk, ő bátorít bennünket felebarátainkon keresztül is.

A szentmise főcelebránsa Karl Rahner jezsuita szerzetesre hivatkozva kiemelte a kisközösségek fontosságát az Egyházban. Ezek nem csökkentik, hanem növelik az egység erejét. Gottfried atya prédikációja zárásaként azt kívánta, hogy a szervita testvériségek minden tag számára jelentsenek otthont, ahol segítségre és békességre lelhetnek.

A szentmise végén Bognár István atya köszönetet mondott a látogatásért Gottfried és Sergio atyának, hangsúlyozva a Könnyező Szűzanya-kegykép és a szervita lelkiség közötti párhuzamot. A szerviták a Fájdalmas Anya közbenjárását kérve helyezik életük középpontjába Krisztust. A győri kegykép a megtestesülés misztériumának megjelenítésében már előrevetíti a szenvedés- és a megváltástörténetet: a Szűzanya gyermeke fölé hajló, imádságos alakja és az alvó kis Jézus festett képmása keresztet formáz – hívta fel a figyelmet az esemény házigazdája. 

A találkozó közös imádsággal zárult Boldog Apor Vilmos püspök sírjánál.

Forrás és fotó: Győri Egyházmegye Sajtóirodája

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria