Szolgálni szeretettel, a Lélek ajándékai szerint – Diakónusszentelés és egyházmegyei díjátadó Pécsen

Hazai – 2020. október 26., hétfő | 19:40

Szent Mór ünnepén, október 25-én Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó állandó diakónussá szentelte Kovács Tibor, László Péter és Priskin Zsolt akolitusokat a pécsi székesegyházban. A főpásztor az ünnep alkalmával adta át az egyházmegyei kitüntetéseket is öt világi hívőnek.

Udvardy György köszöntötte az egyházmegye papságát, a szentelésükre készülő akolitusokat, hozzátartozóikat, és azokat a világi híveket, akik hosszú évtizedek óta szolgálják közösségüket. Megjegyezte, hogy mind a diakónusszentelésre, mind az egyházmegyei kitüntetések átadására hagyományosan Szent Péter és Szent Pál emléknapján került volna sor, azonban a kialakult járványhelyzet ezt nem tette lehetővé. Kitért arra is, hogy négyen kérték a Pécsi Egyházmegyében a szerpapság szentségét, ezen a napon azonban hárman részesülhetnek benne, mert Asztalos Gábor akolitus hatósági karanténban van.

Nyúl Viktor pasztorális helynök mutatta be a szentelés előtt álló három jelöltet.

A helynök a keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsította, hogy a jelen lévő jelöltek méltónak találtattak a felelősségteljes szerpapi szolgálatra.

Szent Mór püspökre, az egyházmegye társvédőszentjére emlékezve homíliájában Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó a közösséget szolgáló pásztor feladatait emelte ki. „Ezen az ünnepen a szentírási szakaszok Jézus Krisztust állítják elénk, aki egyszerre pásztor és szolgáló. »Én magam vagyok, aki megkeresem juhaimat és legelőre vezetem őket… A legdúsabb legelőkön legeltetem őket, és Izrael magas hegyein lesznek az ő legelőik; ott fognak megpihenni zöldellő füvön, és kövér legelőkön legelnek majd Izrael hegyein. Én magam legeltetem juhaimat, és én pihentetem meg őket!« (vö. Ez 34,11–16). Ugyanez jelenik meg a szentleckében (Róm 12,3–13) is, amely arra buzdít a szentíró, hogy együvé tartozunk. Ezért ne legyünk fennhéjázók! Szolgáljunk szeretettel, mégpedig mindenki azzal az adománnyal, amit az Úrtól kapott az igehirdetésben, a szolgálatban, a szeretet cselekedeteinek gyakorlásában és számtalan egyéb módon, a Lélek ajándékai szerint.”

A főpásztor emlékeztetett, Jézus társakat, munkatársakat választ maga köré, akiknek pásztori feladatából részt ad, és ezt látjuk Szent Mór személyében is, aki megerősíteni jön az Egyházhoz. „A székesegyház altemplomában végzett ásatásoknak bátorító eredménye, hogy megtudtuk, a 4. századtól kezdve él ezen a helyen a keresztény kultusz. Elődeink is itt gyűltek össze és imádták Krisztust, aki felette áll minden teremtménynek, majd jött Mór püspök, hogy erősítsen, szavával tanítson, felkészültségével oktasson, döntéseivel pedig irányítsa azt a közösséget, amelyet itt bízott rá az Úr. Jött, hogy jó pásztorként teljesítse feladatát” – fogalmazott az érsek.

Hozzátette: „Mindig voltak olyan emberek, akár püspökök, papok, diakónusok és világi munkatársak, akik a pásztori gondoskodást felismerték, és a lélek indíttatásából szolgálatukkal jelenvalóvá tették Krisztus szeretetét. Ezért köszöntjük majd a szentmise után azokat, akik hosszú évtizedek óta szolgálják közösségeiket a pásztori gondoskodás különféle jeleivel, megnyilvánulásaival, és ezért örülünk most három testvérünknek is, akik itt vannak, és kérik az Egyháztól a diakonátus szentségét; a szentelést, mert a szentség erejében akarnak szolgálni.” A homília zárásaként a főpásztor hangsúlyozta, hogy a szentség erejében új erőforrásokra lelnek a diakónusok, ezzel folytatva szolgálatukat az Egyházban.

A prédikációt követően a megyéspüspöknek tett fogadalomtétellel folytatódott a liturgia: „Ígérsz-e tiszteletet és engedelmességet nekem és utódaimnak?” – kérdezte az érsek az akolitusoktól.

Az ünnepélyes fogadalomtételt követően a Mennyei Atya áldását kérték a szerpapokra, majd a jelöltek arcra borulva, míg a hívek térdelve énekelték a litániát, majd Udvardy György érsek állandó diakónussá szentelte Kovács Tibort, László Pétert és Priskin Zsoltot. Ezt követte a beöltözés, valamint az evangéliumoskönyv átadása, ami a missziós szolgálatot jelképezi.

A szentelést követően az egyházmegyei papság az oltár mögé vonult, hogy a főpásztorral együtt mutassák be az Eucharisztia liturgiáját.

A három felszentelt állandó diakónus bemutatása ITT olvasható.

Az ünnepen több évtizedes egyházi szolgálatukért egyházmegyei kitüntetésben részesült öt világi hívő: Balogh István (pécsváradi plébánia), Denkinger Istvánné Magdolna (magyarszéki plébánia), Kövesi-Nagy István (mohácsi plébánia), Lévárdi Mária (bonyhádi plébánia) és Szabó Lászlóné Mária (tamási plébánia).

A szentmisét és a kitüntetések átadását követően szeretetvendégségre várták a híveket a püspöki palota kocsiszínében, ahol bemutatták a Pécsi Egyházmegye által meghirdetett Csodálatos világunk című rajz-, fotó- és kisfilmpályázat munkáit; a felszentelt diakónusokat és hozzátartozóikat, valamint a kitüntetetteket és kísérőiket az érsek fogadta a püspöki palotában.

Forrás: Pécsi Egyházmegye

Fotó: Vermes Nikolett

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria