Tanulmánykötettel köszöntötték a 60 éves Szovák Kornél történészt, a Pázmány tanárát pályatársai

Kultúra – 2022. december 16., péntek | 18:47

Bemutatták a Collectanea Vaticana Hungariae sorozat legújabb kötetét Magyarország és a római Szentszék III. címmel, december 13-án délután a Központi Papnevelő Intézet Bogdánffy Szilárd termében. A kötet a 60. születésnapját idén ünneplő Szovák Kornél előtt is tiszteleg.

A rendezvény elején Tusor Péter, a Fraknói Kutatócsoport vezetője kiemelte, szimbolikus jelentősége van annak, hogy ezen a helyszínen rendezik meg az eseményt, hiszen egykor innen indult el Haynald Lajos kalocsai bíboros-érsek közreműködésével a Fraknói Vilmos-féle Monumenta Vaticana Hungariae sorozat is. A Fraknói Kutatócsoport kutatásaival és kiadványaival ezt az örökséget igyekszik továbbvinni.

Tusor Péter fontosnak tartotta, hogy az idén augusztus elején, a a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának (PPKE BTK) egykori piliscsabai campusán tartott VIII. Fraknói Nyári Akadémia előadásai – más tanulmányokkal kiegészülve – ezúttal kötet formájában is megjelenjenek. A kötetet a nyári akadémiák igazgatójával, Kanász Viktorral közösen szerkesztették. Rövid bevezetőjében a kötet ajánlására is kitért. A könyv dedikációja Szovák Kornélnak, a PPKE BTK egyetemi docensének, a Moravcsik Gyula Intézet alapító-igazgatójának szól, közelgő 60. születésnapja alkalmából („Exquisitae lucubrationes Cornelio Szovák amicabiliter dicatae”).

Tusor Pétert követően házigazdaként Martos Levente Balázs, a Központi Papnevelő Intézet rektora, majd a PPKE BTK dékánja, Birher Nándor köszöntötte a megjelenteket, illetve gratulált az ünnepeltnek. Beszédükben mindketten hangsúlyozták a Fraknói Kutatócsoport által a Gondolat Kiadó gondozásában megjelentetett alapkutatási kötetek jelentőségét, valamint méltatták a kutatócsoport tevékenységét.

A köszöntők után Solymosi László akadémikus, az ELTE BTK professor emeritusa tartotta meg Szovák Kornél laudációját. Volt tanítványa szakmai pályafutását áttekintve kiemelte, hogy Szovák Kornélra nagy hatással volt a pannonhalmi bencés diákélet és a bencés atyák által állított példakép. ELTE-s tanárai közül Gerics József, Szabad György és Mezey László gyakorolt különösen nagy hatást rá egyetemi évei alatt. Szovák Kornél szakmai munkásságából Solymosi László A magyarországi középkori latinság szótárát különös jelentőségűként emelte ki, mely mindenképpen fő műve.

Őt követően Rácz György, a PPKE BTK oktatója, a Magyar Nemzeti Levéltár tudományos főigazgató-helyettese kapott szót, hogy bemutassa a kötet középkori vonatkozású tanulmányait. Összességében elmondta a kiadványról, hogy tanulmányai szoros kronologikus rendben követik egymást, a szerzők között Szovák Kornél kollégáinak és volt tanítványainak jelennek meg írásai. Valamennyi tanulmányt egy, kettő esetleg több forrásszöveg közlése egészíti ki a függelékben. Rácz György ismertette minden tanulmány fő gondolati ívét is.

Ezután Forgó András, a PPKE BTK korábbi, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karának jelenlegi oktatója kapott szót, hogy ismertesse az ünneplő közönséggel a kötet további tíz kora újkori, újkori és legújabb kori témájú tanulmányát.

A hivatalos bemutató zárásaként Maróth Miklós, a PPKE BTK alapító dékánja, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat elnöke szólt a résztvevőkhöz. Méltatta Szovák Kornél, valamint a Fraknói Kutatócsoport tudományos munkásságát.

Végül, de nem utolsósorban Szovák Kornél fejezte ki köszönetét a kötet kapcsán. Röviden visszatekintett kutatói és oktatói pályájára, megemlékezve tanárairól, munkatársairól, barátairól, akik az elmúlt évtizedekben mellette voltak, együtt dolgoztak vele, támogatták. Végezetül tanítványairól is szót ejtett, akik közül többen is vannak, akik szintén a medievisztika területén értek már el tudományos eredményeket.

A kötet e-változata IDE kattintva érhető el.

Szerző: Sági György – Oláh P. Róbert 

Forrás és fotó: Fraknói Kutatócsoport

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria