Temesváron kilenc felekezet képviselői vettek részt ökumenikus imán

Külhoni – 2023. január 25., szerda | 12:18

Január 22-én, vasárnap ökumenikus imaestet tartottak a temesvár-gyárvárosi Szűz Mária Születése görögkatolikus templomban. Az eseményen Ioan Selejan, a kovásznai és hargitai román ortodox egyházmegye metropolitája; Pál József Csaba temesvári megyéspüspök és Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus segédpüspök is jelen volt.

A keresztények egységéért tartott ökumenikus imanyolcad – amelynek mottója: „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek az igazságra” (Iz 1,17) – január 18. és 25. között zajlott. Ezekben a napokban a Temesvári Római Katolikus Egyházmegyében is számos különböző felekezethez tartozó hívő imádkozott együtt a keresztények egységéért.

Január 22-én, vasárnap a temesvár-gyárvárosi Szűz Mária Születése görögkatolikus templomban tartottak ökumenikus imaestet, amelyen  Ioan Selejan ortodox metropolita, Pál József Csaba megyéspüspök és Călin Ioan Bot görögkatolikus segédpüspök mellett Kovács Zsombor evangélikus lelkipásztor; a református egyház képviseletében Gazda István, az Új Ezredév központ lelkésze; a Hetednapi Adventista Egyház részéről Vasile Burleanu lelkész; Constantin Leontiuc pünkösdi lelkész, valamint a baptista egyház képviselői is részt vettek. A Temesváron már sokéves hagyományt követve a keresztények egységéért tartott ökumenikus imára idén is meghívták a város izraelita közösségének tagjait. A vasárnapi imaalkalmon Zvika Kfir rabbi és Luciana Friedmann, a helyi zsidó közösség elnöke vett részt.

Bevezetőjében Răzvan Oprișa temesvári görögkatolikus esperes kiemelte: „Kilenc felekezet van most itt jelen, és örvendek, hogy önök ma a közös imán való részvétel mellett döntöttek. Nyissuk meg mindannyian a lelkünket Krisztus előtt.”

A megnyitó beszédet Călin Ioan Bot lugosi segédpüspök tartotta, aki egyben Alexandru Mesian görögkatolikus megyéspüspök üdvözletét is tolmácsolta: „Tisztelettel, meghatottsággal és alázattal üdvözöljük önöket, vendégeinket, akik az Úr nevében érkeztek hozzánk. Az ökumenizmus előmozdításának egyik módja a spirituális, lelki tapasztalatok, az Istennel kapcsolatos tapasztalatok megosztása. Ezeket szeretnénk meglátni egymásban, hallani egymástól: Milyen a te Istened? Megmutatnád nekem egy pillanatra?” – fogalmazott a segédpüspök.

Ezt követően Ioan Selejan román ortodox metropolita az ökumenikus imanyolcad mottójához kapcsolódóan rámutatott: idén a különböző felekezetek találkozóinak keretében olyan szövegre esett a választás, amelyet Isten Izajás prófétán keresztül hirdet, akit Kr. e. 740-ben hívott el. Az említett evangéliumi részt Zaharia Pereș temesvári román ortodox esperes olvasta fel. „Áldott legyen az Isten, aki megengedte, hogy ezek a szavak ne vesszenek el: Tanuljatok meg jót cselekedni” – mondta az ortodox metropolita.

Pál József Csaba megyéspüspök beszédében utalt arra az imafüzetre, amelyet az imanyolcad alkalmából az Amerikai Egyesült Államokban működő Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja állított össze.

„E napok szimbolikájában minnesotai testvéreink köveket használnak, amelyeket az egyes szertartásokon a felekezetek képviselői körmenetben visznek az oltárhoz. Kőszívet, kemény szíveket jelképeznek, amelyeket Jézus a keresztség és Isten igéjének megélése által képes átalakítani. Ez az ige fényt hoz életünkbe” – mondta a főpásztor.

Kovács Zsombor evangélikus lelkész a közel 30 évvel ezelőtti Temesvárra való érkezését és azt a nyitottságot idézte fel, amellyel Nicolae Corneanu, akkori ortodox metropolita, Sebastian Kräuter római katolikus püspök és Ernest Neumann, a temesvári zsidó közösség rabbija fogadta.

„Felséges jó Urunk, mennyei Édesatyánk, megköszönjük neked, hogy teremtetted ezt a világot és benne az embert, minket. Megköszönjük neked, hogy egyszülött Fiadata adtad a bűneinkért, hogy üdvösségünk és örök életünk legyen. Megköszönjük neked a szereteted megannyi megnyilvánulását, és főképpen azt, hogy most itt lehetünk, együtt, testvéri közösségben” – imádkozott az egységért Gazda István református lelkész.

Zvika Kfir rabbi angol nyelven szólt a jelenlévőkhöz, szavait Luciana Friedmann, a Temesvári Izraelita Hitközség elnöke fordította. Friedmann asszony megemlékezett a közel három esztendővel ezelőtt elhunyt Fazakas Csaba temesvári református esperesről, akit az ökumenizmus egyik elkötelezett támogatójának nevezett. Az ima végén Zvika Kfir rabbi héberül mondott áldást.

A Hetednapi Adventista Egyház képviseletében jelen lévő Vasile Burleanu lelkész saját élettapasztalatát osztotta meg, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy soha ne takarékoskodjanak a felebaráti szeretettel.

A pünkösdi egyház részéről Constantin Leontiuc lelkipásztor vett részt a közös imán. A fő célunk az, hogy imádkozzunk minden hívő egységéért, akik elfogadták, hogy Isten gyermekei legyenek – hangsúlyozta.

Az ökumenikus imaalkalom résztvevői román, magyar és német nyelven imádkoztak az egységért. A Miatyánkot követően minden jelen lévő felekezet elöljárója áldásban részesítette az egybegyűlteket.

Az imaóra zenei szolgálatát a házigazda plébánia Salve Regina kórusa, a Szent György-székesegyház Exultate énekkara, a református templomi kórus és az izraelita közösség énekkara látta el. Az ökumenikus találkozó agapéval zárult.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria