Temesváron lezárult a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza

Külhoni – 2022. május 27., péntek | 12:33

A Temesvári Római Katolikus egyházmegyében is véget ért a szinodális folyamat egyházmegyei szakasza, amelyet május 22-én a temesvár-erzsébetvárosi plébániatemplomban püspöki szentmisével ünnepeltek meg.

„Isten hozott mindenkit! Azért jöttünk, hogy megköszönjük Istennek az utat, amit eddig megtettünk. Az utunkat azonban még nem fejeztük be. Mindannyian tanítványok vagyunk a szinodalitás iskolájában. Most megálltunk egy pillanatra, hogy a szinodalitás szellemében meghallgassuk egymást, azt, hogyan haladtunk együtt előre ezen az úton egyházmegyei szinten, de a különböző közösségek szintjén is. Az individualizmus kiüresíti templomainkat. Ha továbbra is csak egyéni módon éljük meg hitünket, úgy fog tűnni, hogy kevesebben vagyunk. A Szentlélek a bátorság Lelke, amely arra ösztönöz, hogy haladjunk előre” – ezekkel a szavakkal üdvözölte Pál József Csaba temesvári megyéspüspök a paptestvéreket és a híveket, akik több plébániáról érkeztek a szinodális folyamat egyházmegyei szakaszát lezáró szentmisére.

Az ünnepség délután a szinodális folyamat imájával kezdődött, majd a különböző közösségekben és lelkipásztori területeken – kongregációk és a megszentelt élet intézményei, ifjúsági és családos csoportok, lelkiségi mozgalmak, plébániák, helyi karitászszervezet – eddig megtett szinodális út eredményeinek bemutatása következett.

Bevezetőjében Szilvágyi Zsolt pasztorális püspöki helynök röviden összefoglalta a püspökség titkárságára eddig beérkezett 26 szinodális jelentés tartalmát, külön kiemelve néhány gondolatot: „A beszámolókat olvasva láthatjuk, hogy sok olyan hívő és pap van, aki szereti közösségét, meg az Egyházat, és tenni akar értük. Ezek a közösségek még inkább felfedezték, hogy mit jelent együtt haladni, együtt imádkozni, együtt dönteni és együtt cselekedni.” A leggyakoribb témák, amelyekről szó esett, a következők voltak: útitársak, kivel haladunk együtt, meghallgatás, kommunikáció, misszió és ökumenizmus.

Szilvágyi Zsolt néhány részletet fel is olvasott a beérkezett jelentésekből, majd így összegezte tapasztalatait:

A mi küldetésünk ott van, ahol vagyunk, ahol élünk.

A szinodális megbeszélések nemcsak üres fecsegések voltak, hanem olyan találkozók, amelyek meghozták az első konkrét eredményeket. A szinodális út folytatódik. A szinodális folyamat célja nem egy dokumentum, egy papír. A szinodális folyamat nem csak egy statisztika. A kérdés az, hogyan követhetjük Jézust konkrétabban, és hogyan teljesíthetjük még jobban keresztényi küldetésünket a mai világban. A szinodális folyamat nem áll meg itt.

A jól megélt szinodális út az Egyház útja, és az is marad. Haladjunk továbbra is együtt.”

Ezt követően a különböző lelkipásztori területek képviselőinek beszámolói hangzottak el. A felszólalók hangsúlyozták a szinodális megbeszéléseken való részvétel örömét és a közösségekben elért hasznos eredményeket.

A zárószentmisét Pál József Csaba megyéspüspök mutatta be; koncelebráltak a temesvári egyházmegye plébániáiról érkezett lelkipásztorok.

Szentbeszédében az egyházmegye püspöke emlékeztetett:

Az Egyháznak a közösségek közösségének kell lennie a Szentháromság szellemében.

A Jézus által óhajtott közösséget szeretnénk megélni, és ebben nagy segítségünkre vannak a szentségek, különösen a szentáldozás és az Oltáriszentség.”

A liturgia zenei szolgálatát a Harmonia Christi ifjúsági kórus végezte.

A szentmisét követően a jelenlévők a temesvár-erzsébetvárosi templom udvarán agapén vettek részt.

Forrás és fotó: Temesvári egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria