Több egyházi személy is állami kitüntetést vehetett át

Hazai – 2021. június 3., csütörtök | 14:51

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes június 3-án a Miniszterelnökség központi hivatalának helyet adó Karmelita kolostorban az egyházi, a külhoni magyar, a magyarországi nemzetiségi élet kiválóságainak adott át március 15. alkalmából odaítélt kitüntetéseket a magyar állam nevében.

A kereszténység mindig is tudatában volt a Szentírás hagyományai alapján, hogy a nemzeti lét és az egyházakhoz való tartozás nemhogy nem szemben áll egymással, hanem egymásra irányul és egymást erősíti – hangsúlyozta a díjak átadása előtt mondott beszédében Semjén Zsolt.

A kereszténydemokrata politikus úgy fogalmazott: a magyar társadalomnak és nemzetnek egy olyan kitüntetett szegmenséről van szó, amely különös tekintettel és közvetlenül szolgálja a magyar megmaradást, a nemzeti értékek gazdagodását, úgy hogy az nyitott az örökkévalóságra, az örök értékekre.

Semjén Zsolt szerint adódik az egyház és a nemzet kérdéskörének összekapcsolása.

„Hiszen Isten az égi haza mellett földi hazát is adott nekünk”, és ezért minden embernek kötelessége földi hazája sorskérdéseivel foglalkozni. Aki ezeket a sorskérdéseket megtagadja, az valamiként az égi hazának való hűségességét is kérdésessé teszi. Hiszen a gondviselő akaratából vagyunk itt, vagyunk egy nemzetnek, egy nemzetiségnek képviselői, szolgálói – tette hozzá.

A rendezvényen a miniszterelnök-helyettes március 15. alkalmából Áder János köztársasági elnök által adományozott elismeréseket adott át 32 kitüntetettnek. Semjén Zsolt a Magyar Érdemrend középkeresztje a csillaggal, a Magyar Érdemrend középkeresztje, a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, valamint Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéseket adott át.

A délelőtti díjátadáson a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett a bánsági és partiumi történelmi régiókban élő magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint identitásuk, illetve kulturális örökségük megőrzésében vállalt szerepe elismeréseként Böcskei László, a Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye püspöke;

valamint a Katolikus Egyház társadalmi tanítását valóra váltó, a roma kisebbséget önzetlenül felkaroló lelkipásztori szolgálata, valamint a magyarországi vallási felekezetek közötti párbeszéd elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke.

A Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett a hazai katolikus felsőoktatásban, mindenekelőtt a papnevelésben betöltött kiemelkedő szerepe, valamint Balatonkenesén, illetve a környékbeli településeken végzett több évtizedes, példaértékű lelkipásztori szolgálata elismeréseként dr. Balázs Pál címzetes apát, nyugalmazott plébános, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola volt rektora;

a Magyar Katolikus Egyház szolgálatában végzett magas színvonalú jogászi munkája, az egyházi szervezetek és a civil szféra jogi kereteinek kialakításában vállalt szerepe, valamint a hazai média és hírközlés területén végzett emberjogi tevékenysége elismeréseként dr. Bodonovich Jenő ügyvéd, volt média- és hírközlési biztos, az Országos Katolikus Rádió Alapítvány Kuratóriumának elnöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia korábbi jogi képviselője;

négy évtizedes lelkipásztori szolgálata során a hátrányos helyzetű, állami gondozott gyermekek, illetve fiatalok felkarolása, nevelése és hitoktatása érdekében végzett odaadó munkája elismeréseként Galsi János római katolikus lelkipásztor, az ajaki Nagyboldogasszony-plébánia lelkésze;

a Mindszenty József temetésén elhangzott beszéd – a fizikai megtorlást és az egyházi tevékenységtől való eltiltást vállaló – bátor terjesztése, keresztény elvei melletti példaértékű kiállása, valamint a rendszerváltoztatást követően a magyar jezsuita rendtartomány tagjaként végzett lelkipásztori szolgálata elismeréseként Illés Albert jezsuita szerzetes;

közel öt évtizedes lelkipásztori szolgálata, kiemelkedő egyházközség-szervezői tevékenysége, a miskolci egyetemi hitoktatói képzés elindítása, valamint az Egri Főegyházmegye érdekében végzett odaadó mukája elismeréseként Mándy Zoltán Pál pápai prelátus, címzetes apát, főszékesegyházi kanonok, a Horti Római Katolikus Plébánia plébánosa;

több évtizedes papi, az ifjúság nevelésében végzett elkötelezett szolgálata elismeréseként Molnár Alajos protonotárius, kanonok, pápai káplán, a budapesti Regnum Marianum Plébánia plébánosa;

több évtizedes egyház-, illetve közösségépítő munkája, valamint a kapuvári keresztény szellemiségű oktatás és nevelés intézményi kereteinek kialakításában vállalt szerepe elismeréseként Radó Tamás, a kapuvári Szent Anna Római Katolikus Plébánia plébánosa;

a teremtett világ matematikai absztrakciók és hit általi megismerésére ösztönző több évtizedes, elhivatott pedagógusi munkája, valamint az Országos Ökumenikus Diákfilmszemle megalapításában vállalt szerepe elismeréseként Wettstein József piarista szerzetes, a váci piarista rendház házfőnöke, a váci és a budapesti Piarista Gimnázium tanára.

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült mások mellett a Don Bosco nővérek pesthidegkúti oratóriumának működtetése, valamint a gyermekek hitbeli nevelése és szabadidejük tartalmas eltöltésének biztosítása érdekében végzett szerzetesi szolgálata elismeréseként Ewa Gamon, a pesthidegkúti Segítő Szűz Mária Leányai Don Bosco Nővérek közösségének tagja;

valamint a keresztény értékrenden, illetve az érzelmi intelligencia fejlesztésén alapuló organikus pedagógiai módszer képviselőjeként végzett kiemelkedő tudományos és oktatói munkája elismeréseként Uzsalyné Pécsi Rita neveléskutató, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola főiskolai docense, a Keresztény Neveléstudományi Kutatóműhely vezetője.

A rendezvényen részt vett Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, Fürjes Zoltán egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár és Németh Emma miniszteri biztos.

Forrás: Miniszterelnökség; MTI

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria