Túl az álspirituális buzgalmon és vallási turizmuson – Bemutattuk első zarándokútikönyvünket

Kultúra – 2022. december 15., csütörtök | 15:01

Nagy fába vágtuk a fejszénket a könyvkiadás területén. Zarándokútikönyv-sorozatot indítottunk a Via Sacra utazási irodával, melynek első gyümölcsét, vagyis kötetét – ami Lourdes-ba kalauzol el, december 15-én Budapesten, az Avilai Nagy Szent Teréz-plébánia hittantermében mutattuk be. A kötet a Magyar Kurír kiadásában, az Új Ember Kiadványok sorában jelent meg.

A kiadó nevében Kuzmányi István igazgató-főszerkesztő köszöntötte a megjelenteket a könyvbemutatón. Elmondta, a régiek úgy tartották: amantis est cognoscere, vagyis a szerető ember sajátja, hogy ismer. Azaz

a Jóisten teremtésünkkor a szívünkbe ültette a vágyat, hogy megismerjünk, és így lépjünk közelebb hozzá és egymáshoz. Ezen az úton segítenek bennünket a zarándoklatok.

A kötet mindazoknak szól, akik már jártak Lourdes-ban, vagy tervezik, vagy a kiadvány lapjain keresztül lélekben elutaznak oda.

A kiadó vezetője két szempontot hangsúlyozott. Egyfelől a könyv Koncz Attila írásával azt a sort gazdagítja, amikor magyar szerző magyar közönségnek ír útikönyvet, ami az utóbbi évtizedben alig vagy egyáltalán nem jellemző a hazai könyvkiadásban. Másfelől a kötet kiadásánál nemcsak arra figyeltek, hogy magas minőséget adjanak át szövegben, képben és nyomdai kivitelezésben, hanem arra is, hogy a könyvpiacon megfizethető is legyen a kötet. A bemutatott zarándokútikönyv ára pont a fele annak, amit a hasonló könyvek esetén megszokhattunk.

Budai András, a Via Sacra utazási iroda vezetője köszöntőjében megosztotta a jelenlévőkkel a sorozat keletkezésének történetét. 2018 őszén Rómában jártak egy zarándoklaton, amelynek lelkivezetője Török Csaba volt. Akkor vetette fel Budai András a zarándokútikönyv-sorozat elindításának ötletét. Török Csaba helyeselte az ötletet, de az évek folyamán a kivitelezésben csak a tartalomjegyzékek szintjéig jutottak el. Tavaly év végén kereste meg a Magyar Kurír igazgatóját az ötlettel, aki nyitott volt rá. Idén év elején egy kávé mellett hárman elindították a megvalósítást. A nyár folyamán a könyv tördelőszerkesztője, Fábián Attila a helyszínre utazott, és végigfotózta a várost; többségében e munka legszebb képei díszítik a kötetet.

Budai András végül hangsúlyozta, hogy Lourdes a sorozat első kötete, amit az új évben továbbiak fognak követni. Meglepetésként egy meghívást is közzétett: a könyv szerzője, Koncz Attila idegenvezetésével és Kuzmányi István lelkivezetésével 2023. április 28. és május 1. között menjünk el együtt Lourdes-ba.

A kötet szerzője, Koncz Attila megköszönte a minőségi munkát a kiadónak és a jó együttműködést a zarándokutazási irodának.

A zarándoklat nem pusztán egy kegyességi gyakorlat, hanem annál jóval több. Az egész emberi élet, az Egyház történetének szimbóluma.

Utazni lehet egyedül is, de zarándokolni csak közösségben – amikor mindenkinek helye van, azoknak is, akikkel nehezebb együtt lenni. Ebből születik meg az a lelki tapasztalat, ami mindenkinek személyesen szól.

A szerző bízik benne, hogy a kötet segít abban, hogy a zarándoklat személyes élménnyé váljon.

A Lourdes-kötetet Baranyai Béla, az Új Ember Kiadványokért felelős vezető szerkesztő mutatta be. A könyvhöz Berta Tibor katolikus tábori püspök írt ajánlást, nem véletlenül, hiszen a lourdes-i katonai zarándoklatokon most már sok évtizede részt vesznek a magyar katonák is. A kötet létrejöttében Koncz Attila író mellett Koditek Bernadett olvasószerkesztő, Kállay Sarolta korrektor és Fábián Attila tördelő működött közre.

A kötet első fejezete Lourdes városának fekvéséről, történelméről szól. Ha a zarándoklatokhoz az úti cél oldaláról közelítünk, azt láthatjuk, hogy a katolikus keresztények számára a Szentföld, Róma és Santiago de Compostela különös jelentőséggel bírnak. Negyedikként Szűz Mária kegyhelyeit kell megemlítenünk, ide számtalan célállomás tartozik. Bár szerte a világon, Európában és Magyarországon is sok Mária-kegyhelyet találunk, Fatima mellett Lourdes mindenképpen kiemelkedik közülük. Utóbbi azért is más, mint a többi, mert itt az emberi nyomorúság, elesettség és megtörtség különös esszenciájával is találkozhatunk.

Az Olvasó egy zarándokútikönyvet vehet a kezébe. Az, hogy zarándokoknak írták, abból is látszik, hogy minden sorát áthatja az őszinte hit. Emellett természetesen a témák kiválasztásában is fontos szempont volt, hogy zarándokok fogják forgatni a kötetet.

A második fejezetben Szent Bernadett életével, családjával ismerkedhetünk meg, szó esik az 1858. február 11. és július 16. között történt jelenésekről is. A szerző ír a szeplőtelen fogantatás dogmájáról, kifejti a víz szimbolikáját is, hiszen e kettő megértése elválaszthatatlan Lourdes-tól. A kötet végén keresztúti ájtatosságot és más imádságokat is találunk.

A kötet külön értéke, hogy a helyszínen való eligazodásban nemcsak az áttekintő térkép segíti az olvasót, hanem a részletes leírások és a fotók is, a képek kiválogatásánál ugyanis fontos szempont volt a látnivalók beazonosításának megkönnyítése. A szentély körzetének ismertetése mellett Lourdes egyéb érdekességeinek, a környék természeti látnivalóinak és a közeli településeknek rövid bemutatását is megtaláljuk. Emellett gyakorlati tanácsokkal is segíti a kötet a zarándokot – hangsúlyozta Baranyai Béla.

Török Csaba mint katolikus pap és számtalan zarándoklat lelkivezetője a zarándoklat spiritualitásáról beszélt a könyvbemutatón. Már az elején leszögezte, hogy bizonyos értelemben antispirituális lesz a válasza a témafelvetésre. Véleménye szerint két szélsőséges álláspont van. Az egyik az álspirituális túlbuzgalom: napi 24 órán át tartó imádkozás az egész út, amihez az egyes kegyességi gyakorlatok, imádságok, szentmisék is csupán eszközök. A másik véglet: a napjainkra elfogadottá vált vallási turizmus, amikor látszólag mindent megmutatnak (épített örökség stb.), de a lényeg az üzleti tevékenység, valódi spirituális tartalomnak nincs helye, csak a felszínt érik el, mindazt, ami piacosítható. A helyes válasz, mint legtöbbször a katolikus életben, nem a vagy-vagy.

Török Csaba visszaemlékezett a római Német–Magyar Kollégiumban végzett tanulmányainak idejére, amikor a kimeríthetetlen itáliai helyszíneket a „három K” jelszó alapján fedezte fel: a német Kirche-Kultur-Küche, vagyis a templom-kultúra-konyha hármasa mentén. Ezt a módszert tartja ma is jónak, hiszen a lelki tartalmak mellett a helyi természeti és épített értékek, valamint a gasztronómia megismerése ugyanannyira fontos. Nem szabad egyiket a másik rovására elhagyni. A szentföldi utak során is sokszor megtapasztalta, hogy Jézus Krisztust mint valóságos Istent és mint valóságos embert is meg kell ismernünk. Ezért nem mellékes, hogy ő hová született, hol járt (természeti környezet), mit evett, hogyan öltözködött. Mindez kell ahhoz, hogy a helyszínen ezeket jelekként megismerjük, és így tárul fel a valóság, az élet teljessége. Esetleg nem is a legszentebb, legismertebb helyek egyikén, hanem ahol nem is számítunk rá, egy korábban jelentéktelennek tűnő élményben érintődik meg mindezek együttes hatására a szívünk. Ezért sem mindegy, hogy a Szűzanya hol jelent meg, melyik országban, milyen társadalmi-történelmi környezetben. Mindez a látnokok spiritualitását is befolyásolta.

A zarándoklat során a részek megismerése által juthatunk el az egészhez, így leszünk képesek arra, hogy megváltozzunk, jobbak legyünk

– hangsúlyozta Török Csaba.

Végül a kötethez előszót, ajánlót író Berta Tibor tábori püspök szólt a jelenlévőkhöz. 1994-től – a covidjárvány miatt kimaradt két év kivételével – évente járt Lourdes-ban, minden esetben mint katonai zarándoklatok szervezője, vezetője. Mindig megérinti a hely, de tudja, hogy alapvetően másokért van kint, ezért egyszer szeretne egyedül, egyszerű zarándokként is eljutni Lourdes-ba.

A kegyhely befogadása, megszeretése évekbe telt a püspöknek. Arra jött rá, hogy Lourdes-nak szépsége van.

A fényeiben, a víz tisztaságában és a szépségben, ami megjelent mindig Bernadett arcán, amikor a „Hölggyel” találkozott, az örök Szépség tükröződik, amivel keveset foglalkozunk.

Mária ezen a kegyhelyen is a Fiára mutat, hiszen amikor azt kéri, hogy a helyszínen építsenek templomot, azt nem saját magáért kéri, hanem hogy ott be tudják mutatni a legszentebb áldozatot, a szentmisét, amelyben Isten szeretete mindennap kézzelfoghatóvá válik. Ezért érdemes eljutni Lourdes-ba: hogy ott megtapasztaljuk Isten szépségét, jóságát, emberszeretetét, irgalmát.

A könyvbemutató dedikációval ért véget.

 

Lourdes című kiadványunk megrendelhető az Új Ember online könyváruházban és december 9-től megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 9–17 óráig; szerda 10–18 óráig).

Fotó: Fábián Attila

Kuzmányi István/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria