Új hangsúlyok és szempontok a katekézisben – Bemutatták a katekézis új direktóriumát Szegeden

Hazai – 2023. április 20., csütörtök | 17:01

Kateketikai szeminárium keretében mutatták be április 19-én Szegeden A katekézis direktóriuma kötetet, melyet az Új Evangelizáció Pápai Tanácsa 2020. március 23-án adott ki; magyar fordítása 2022 októberében jelent meg. A Gál Ferenc Egyetemen rendezett, Új hangsúlyok és szempontok a katekézisben című szimpóziumon a dokumentum öt területét ismertették.

Janka Ferenc rektorhelyettes köszöntőjében a katekézis dialogikus jellegét kiemelve tágabb értelemben vett kateketikai párbeszédet szorgalmazott. A félévente megrendezett szeminárium mintegy kateketikai műhelyként segítheti az egyetem tudományos munkáját és az egyházmegye lelkipásztori életét.

Serfőző Levente oktatási helynök, a Gál Ferenc Egyetem Kateketikai Tanszékének vezetője a direktórium előzményeit, a kateketikai fejlődés dokumentumra gyakorolt hatásait és eredményeit ismertette előadásában.

Új kateketikai tartalomként jelenik meg a teremtésvédelem, az ökológiai megtérés, mely egyetlen kiút és válasz a természetben tapasztalt válságra. A probléma és maga a megoldás is az emberi élet legmélyén rejlik.

– emelte ki a direktórium szempontjait az előadó.

A Krisztussal való találkozást elősegítő út a Via pulchritudinis, azaz a szépség útja, amely nem elsősorban az esztétikai szépséget jelenti, hanem a katekézis egyik forrása. A katekézisnek segítenie kell megkülönböztetni az igazi szépséget a látszólag szép, de üres, vagy akár ártalmas formáktól „mint amilyen a tiltott gyümölcs a földi paradicsomban” (KD 108).

Serfőző Levente beszélt a katekéta személyéről, identitásáról, aki egyszerre tanú és jel, aki hivatásában mester és müsztagógus.

Thorday Attila főiskolai tanár, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat alelnöke a direktórium által használt bibliai képeket ismertette.

A katekézis a hit gazdagságát segít továbbadni és elmélyíteni, amint arra Pál apostol is utal: „mert elsősorban azt adtam tovább nektek, amit én is kaptam” (1Kor 15,3).

Az előadó Isten igéjének dinamikus jellegét a magvető munkája és a mag titokzatos növekedése mentén elemezte, majd bemutatta a tanúságtétel erejét és fontosságát a pluralista társadalomban és a helyi kultúrában.

A direktórium gazdag bibliai vonatkozásai közül a szegények iránti figyelem és a teremtett világ szeretetének témájával zárta előadását Thorday Attila atya.

Kiss Imre, a Gál Ferenc Egyetem főiskolai tanára a direktórium egyházképét mutatta be, melynek egyik alapdokumentuma a 2013-ban Ferenc pápa által írt Evangelii gaudium apostoli buzdítás. A kateketikai dokumentum sokszor idézi Ferenc pápa írásait és katekéziseit, melyekben a Szentatya a kilépő Egyház, vagyis a struktúrák evangelizációs reformját sürgeti.

Az Egyház identitásának lényegi vonása a párbeszéd, missziós üzenete pedig a húsvéti titok, mely által közösségi életbe hív minden megkereszteltet.

A keresztény közösség önmagában is egy élő katekézis, amely nevel és formál, segíti a kapcsolat születését és mélyítését az ember és Isten között – szögezte le előadásában KIss Imre.

A katekézis direktóriumának igazi újdonsága és témáját tekintve is sokszor hangsúlyozott szempontja a kérügma. A kérügmatikus katekézis fogalmát és jellemzőit mutatta be a szimpóziumon Gyuris Gellért, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézetének evangelizációs munkatársa.

Ferenc pápa írásai és a dokumentum alapján a kérügmatikusság három ismérve a tartalom, a cél és a módszertan alapján írható le – mondta Gyuris Gellért. Előadásában kiemelte:

a katekézisnek üdvösségüzenetnek kell lenni, amely a Jézussal való találkozásra hív, valamint aktuális és megszólító, kreatív és örömteli módon adja át az evangélium üzenetét.

Szűcs Klára tanító, katekéta, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Kateketikai Intézetének (SZEKI) pedagógiai munkatársa a katekézis módszertani szempontjairól szóló előadásában leszögezte: a módszernek tükröznie kell az evangélium természetét és forrásait, ezért a katekéta bátran folyamodhat többféle módszer alkalmazásához, hiszen az üzenet továbbadásában nemcsak hűségesnek és hatékonynak kell bizonyulnia, de kreatívnak is. A metodológia világában a direktórium az emberi tapasztalat, az emlékezet és a nyelvezet útját is kiemelten ajánlja, valamint hangsúlyozza a családi élet mindennapi folyamatos katekézis jellegét, melynek értéke elsődleges és nehezen pótolható.

Forrás és fotó: Szent Gellért Szeminárium

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria