Új Kosztolányi-kiadásra készül a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészkara

Kultúra – 2020. szeptember 16., szerda | 17:41

Kosztolányi Dezső fordításainak, publicisztikáinak és levelezésének új, kritikai kiadására készül a PPKE Bölcsészettudományi Kara az MTA Irodalomtudományi Intézetének és az ELTE Bölcsészettudományi Karának együttműködésével. A kutatásról Takács László egyetemi docens, a PPKE BTK klasszika-filológia tanszékének vezetője nyilatkozott.

„Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása 2008-ban egy támogatott akadémiai kutatócsoport pályázatával kezdődött el, Szegedy-Maszák Mihály és Veres András vezetésével. A kutatás keretében intenzív gyűjtőmunka folyt annak érdekében, hogy a források föltárása és összegyűjtése révén egy minden korábbinál pontosabb bibliográfia alapján készülhessenek el az új kiadások. Az elmúlt bő évtizedben több mint húsz kötet jelent meg a kutatócsoport munkájának eredményeként” – mondta Takács László, a témamegkötés nélküli OTKA-pályázaton nyertes Fordítás, Publicisztika, Levelezés – Kosztolányi Dezső műveinek kritikai kiadása című kutatás egyik vezetője.

Az eddig megjelent kötetek között vannak kritikai kiadások (az Édes Annától a Japán versekig), forrásjegyzékek és tanulmánykötetek, valamint monográfiák. Most egy, a Nemzeti Kutatási,  Fejlesztési, Innovációs Hivatal (NKFIH) által támogatott, négy évre szóló konzorciális pályázat keretében lehetőség nyílik az eddigi kutatómunka és a Kosztolányi-művek kritikai kiadásban való közreadásának folytatására.

Október 1-jétől a munka egyetlen pályázat égisze alatt, de három külön irányban folytatódik: a Veres András vezette (ELKH, MTA BTK Irodalomtudományi Intézet) kutatócsoport Kosztolányi levelezésének kritikai kiadásán dolgozik; Bengi László (ELTE BTK) vezetésével készül Kosztolányi újságírói működésének, publicisztikájának feldolgozása, míg Dobos István és Takács László (PPKE BTK) kollégáikkal Kosztolányi műfordításainak kritikai kiadását tervezik közreadni.

A pályázat keretében több konferenciára, tudományos tanácskozásra is sor kerül majd a kutatócsoportok együttműködésében. A kutatói konzorciumot a NKFIH 36 millió forintos támogatásban részesíti.

Forrás és fotó: PPKE BTK honlapja

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria