Újra élőben közvetítik a rózsafüzér imádságot a Szent Péter-bazilikából

Kitekintő – 2021. április 19., hétfő | 13:41

Április 17-étől, szombattól Angelo Comastri bíboros, a bazilika emeritus főpapja ismét élő közvetítés keretében imádkozza minden délben a rózsafüzért a Szent Péter-bazilikában.

A Vatican News élő videoadásban közvetíti a rózsafüzér imádságot, amelybe hétfőtől szombatig lehet bekapcsolódni délben. A kezdeményezés 2020. március 11-én indult azért, hogy lehetőséget adjon a híveknek a közös imára a járvány e súlyos szakaszában. A közvetítés-sorozatot azóta kétszer megszakították, ám a jelenlegi, harmadik hullámban ismét lehetőség van bekapcsolódni az Egyház központjában mondott imádságba.

Ősi katolikus hagyomány, hogy az Egyház a nagy bajban Anyjának segítségét kéri, hogy járjon közben megváltó Fiánál, és esdje ki a szükséges kegyelmet.

A kezdeményezés nagy visszhangot váltott ki, nem csak olasz földön. A déli imádságba egyre többen kapcsolódtak be, olyannyira, hogy 2020. május végére a közvetítésbe bekapcsolódók száma elérte a másfél milliót. Emellett számos tanúságtétel érkezett, mely lelki megerősítésről és imameghallgatásról, sőt, megtérésről szólt.

Egyik alkalommal a bíboros így nyilatkozott a közös imádkozásról:

A problémák csak akkor oldódnak meg, ha megnyílunk a Mindenható előtt. Isten nélkül ugyanis az élet abszurd, értelmetlen.”

A Szent Péter-bazilika „magja”, a galileai halász sírja ékesszólóan tanúskodik az első századok Krisztusba vetett hitéről, valamint a Péter apostol és a Szűzanya iránti tiszteletről. Amikor XII. Piusz pápa utasítására a múlt század közepén feltárták az ősi bazilika alatti nekropoliszt, a falakon megszámlálhatatlan sok feliratot, többnyire vakolatba vésett jeleket találtak. Ezek döntő többsége a Megváltót hirdeti, leggyakrabban a jól ismert Krisztus-monogram formájában. Margarita Guarducci olasz professzor, a paleográfia világhírű tudósa fejtette meg az egymásra karcolt tömör hitvallásokat és mutatott rá, hogy Krisztus neve mellett a második századtól kezdve megjelenik Mária és Péter neve is. Péter sírja önmagában hitvallás, mégpedig a vértanúság erejével; az első századok keresztényei az ő közbenjárását kérték Szűz Mária mellett, akitől pedig anyai segítséget kértek.

Amikor napjainkban Szent Péter ősi sírja felett Szűz Máriához fohászkodik az Egyház, valójában e kétezer éves hagyomány folytatódik, többek között azzal az imádsággal, mellyel már az első századokban Szűz Máriához fohászkodtak: „Oltalmad alá futunk, Istennek szent Szülője, könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején. Hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, ó dicsőséges és áldott Szűz. Mi asszonyunk, mi közbenjárónk, mi szószólónk, engeszteld meg nekünk szent Fiadat, ajánlj minket szent Fiadnak, mutass be minket szent Fiadnak. Ámen.”

És ha nagy volt a baj, akkor felhangzott a fohász: „Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya. Keservét a búnak-bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol ember már nem segíthet, a Te erőd nem törik meg. Hő imáit gyermekidnek, nem, Te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűzanya.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria