Üzenetet küldött a pápa a Fülöp-szigetekre az ország evangelizálásának 500. évfordulójára

Ferenc pápa – 2021. április 4., vasárnap | 18:04

Ferenc pápa április 4-én közzétett videoüzenete révén kapcsolódott be abba az ünnepségbe, amely a Fülöp-szigeteki evangelizáció kezdetének 500. évfordulóján rendeztek. A Szentatya köszönetet mondott a híveknek, hogy ingyenesen adták tovább, amit kaptak: Jézus életét és hitét.

Hosszú előkészületek előzték meg a 2. Országos Missziós Találkozót, amelyet ezekben a napokban tartanak a délkelet-ázsiai országban. Ferenc pápa az eseményre küldött üzenetében a hit három misztériumára összpontosított, amelyek a Fülöp-szigetekiek legmélyebb keresztény gyökereit jellemzik, ezek: Názáret, a kereszt és a pünkösd.

A pápa először Názáretre irányította a figyelmet. A Santo Niño, a Szent Kisded gyengédsége, amely a kereszténység megérkezésének jelképe a szigetországban, a názáreti Szent Család rejtett életére emlékeztet bennünket. Szűz Mária és József szeretettel nevelte a gyermek Jézust. Ti is, ha megnyitjátok családotok ajtaját a Szent Kisded előtt, tovább tudjátok adni gyermekeiteknek azt a hitet, amelyet szüleitektől kaptatok – buzdított a pápa. Köszönetet mondott a Fülöp-szigetekieknek a mély családi, közösségi és testvéri érzésért, amely megtartja őket szilárdan a hitben, örömmel eltelve a reményben és buzgón a szeretetben.

Isten zarándok népe a Fülöp-szigeteken, pásztorok és hívek, olyan népet alkotnak, akik elkísérik a názáreti Jézust a kereszt útján. Mennyi nehéz pillanatot éltetek meg! – jegyezte meg a pápa videoüzenetében. Mindenekelőtt az évfordulóra való felkészülés éveire utalt: a földrengésekre, a tájfunokra, a vulkánkitörésekre és a Covid-19-járványra. De a fájdalom és a pusztítás ellenére hordozták a keresztet és tovább haladtak előre. Sokat szenvedtek, de újra talpra álltak minden alkalommal. Folytassátok a munkát, az újjáépítést, segítsétek egymást, mint a jó cireneiek! – bíztatta a Fülöp-szigetekieket a pápa. Köszönetet mondott az erejükért és az Istenbe vetett bizalomról tett tanúságtételükért, aki soha nem hagyja el őket. Megköszönte továbbá a türelmüket és azt, hogy a nehézségek közepette is mindig előre tekintettek és tovább haladtak előre.

Végül pünkösdről szólt a pápa: pünkösd a célállomás és egyben az új kezdet is. Van egy személy, aki meghatározó ebben az útitervben, és aki mindig közel volt Jézushoz, amikor gyermek volt Názáretben és élete legnehezebb pillanatában is elkísérte, a kereszt tövében. Ez a személy az anyja, Szűz Mária. És Mária, Jézus anyja és a mi édesanyánk pünkösd napján az apostolok mellett volt, imádkozott és várta a Szentlélek eljövetelét. Amikor leszállt rájuk, félelem nélkül elindultak és hirdették az Evangéliumot a föld minden sarkában. Mária mindig veletek van – erősítette meg aFülöp-szigetekieket Ferenc pápa. Az anya sosem hagyja el gyermekét. Idáig elkísért benneteket, és most arra kérjük, hogy járjon közben az Egyház ezen új pünkösdjéért a Fülöp-szigeteken. Tegye ezt annak érdekében, hogy ne felejtsétek el ezt a három szót, amelyek történelmetek három mérföldkövét jelzik: Názáret, a kereszt és a pünkösd.

Ebben a jubileumi évben Jézus szavai vezetnek Benneteket – folytatta üzenetét a pápa. „Ingyen kaptátok, ingyen is adjátok” (Mt 10,8). Ezek a szavak arra szólítanak fel, hogy köszönetet mondjunk Istennek azokért az emberekért, akik átadták a Fülöp-szigetekieknek a hitet. Tanúja vagyok annak, hogy át tudjátok adni a hitet, és ezt jól teszitek, mind a hazátokban, mind külföldön – mutatott rá as Szentatya. Adjunk hálát a hit ajándékáért. Köszönjük meg Istennek azokat az embereket, akik nektek hitet adtak, és azokat, akiknek ti közvetítitek majd a hitet, megújítva az evangelizálás vágyát, hogy eljussunk másokhoz, és elvigyük nekik az Evangélium reményét és örömét.

Üzenete végén Ferenc pápa felidézte az országban tett látogatását és a záró találkozót, amelyen hétmillió hívő vett részt. Nagylelkűek és sokan vannak, akik tudják, hogyan ünnepeljék meg hitüket. A pápa azt kérte, hogy ne veszítsék el ezt a képességüket még a nehézségek közepette sem. A hívők sokaságával tartott találkozókon azok, akik megmutatták a kapott hit ajándékát, azt mondták, hogy továbbra is meg akarják osztani másokkal és hirdetni mindenkinek.

Ne féljetek, ebben a küldetésben nem vagytok egyedül – buzdított a pápa. Két nagy helyi szent kísér benneteket: Szent Pedro Calungsod és Szent Lorenzo Ruiz. Két szent katekéta, akik ingyenesen tudták adni azt, amit ingyenesen kaptak: az életet és a Jézusba vetett hitet. Haladjatok előre, a pápa elkísér benneteket. Jézus áldja meg az egész filippínó népet, és a Szent Szűz őrizzen titeket. A Szent Kisded legyen mindig veletek – zárta videoüzenetét Ferenc pápa.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó (archív): Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria