Vas megye díszpolgára lett Brenner József

Hazai – 2022. augusztus 19., péntek | 15:22

Nemzeti ünnepünkhöz kapcsolódva ünnepi ülést tartott augusztus 18-án a Vas Megyei Közgyűlés, amelyen Brenner József szentszéki bíró, borhi címzetes apát, egyházmegyei spirituális és a Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja a legmagasabb megyei kitüntetésben, a „Vas megye díszpolgára” elismerő címben részesült.

Brenner József mélyen vallásos környezetben nőtt fel, életszemléletét a keresztény gondolkodás határozta meg. Neveltetése révén már fiatalon az Egyház felé fordult, és annak szolgálatát választotta hivatásaként. 1957. június 23-án szentelték pappá.

Szolgálatát Bagodvitenyéden kezdte meg, ezt követően Lentibe és Vasvárra került. Harminc évig a szaléziaknál szolgált, majd a rendszerváltáskor saját plébániát kapott: Táplánszentkeresztre, később Kámonba került – ekkor általános helynöki feladatokat is ellátott. Nyugdíjba vonulását követően egyházmegyei, majd szemináriumi spirituális lett. 2020-ban pápai jóváhagyással az irgalmasság misszionáriusának nevezték ki a Szombathelyi Egyházmegyében.

Olyan korban indult el pályáján, amikor sokan nem merték vállalni hitüket, megrendültek abban vagy szembeszálltak a hittel és a hitüket gyakorlókkal. Családja 1957-ben egy személyes tragédia – testvére, János meggyilkolása – révén közvetlenül szenvedte el a vallásellenesség megnyilvánulásait. Brenner József mégis szilárdan kitartott hite mellett.

Egyházi pályája kezdetétől több mint harminc éven át mellőzöttsége, a hatalom folyamatos ellenőrző figyelme ellenére kitartóan dolgozott azon, hogy testvére vértanúságának nyilvánosságot adjon. A rendszerváltozás idejére állhatatos munkájának köszönhetően lehetett Brenner János boldoggáavatási aktáit gyorsan, minden tudományos bírálatot kiálló minőségben összeállítani és Rómába eljuttatni, és végigvinni az eljárást.

Életével, nehéz körülmények között is rendíthetetlen papi hivatásgyakorlásával és vértanú fivére emlékének ápolásával a megye hitbéli közösségének érdekében jelentős eredményt hozó szolgálatot végzett. Munkásságával Vas megye jó hírnevét az országhatárokon túl is elvitte, öregbítette.

2022. június 19-én ünnepelte pappá szentelésének 65. évfordulóját a szombathelyi székesegyházban bemutatott hálaadó vasmise keretében.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye

Fotó: Cseh Gábor/Vas Népe/Szombathelyi Egyházmegye Facebook-oldala

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria