Vasmiséjét ünnepelte Szombathelyen Brenner József

Hazai – 2022. június 22., szerda | 16:56

Pappá szentelésének 65. évfordulója alkalmából koncelebrált hálaadó szentmisét mutatott be június 19-én a szombathelyi székesegyházban Brenner József kanonok, általános helynök, szentszéki bíró, borhi címzetes apát, egyházmegyei spirituális, a Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja. Az ünnepi szertartáson Székely János szombathelyi megyéspüspök mondott szentbeszédet.

A jubiláns lelkipásztort Császár István általános helynök köszöntötte. A Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár munkatársaival kiderítették, hogy az elmúlt száz évben nem ünnepeltek vasmisét a székesegyházban – mondta Császár István, majd röviden felidézte Brenner József papi életútját.

Az ünnepi szentmisén elhangzott prédikációjában Székely János püspök megemlékezett Brenner József példamutató keresztény életet élő szüleiről, valamint testvéreiről, Lászlóról és Jánosról.

A pap olyan ember, akit Isten megérint, és egészen betölt az ő szeretete

– mondta a főpásztor. – A Brenner család a háború után hamar megérezte a kommunista diktatúra elnyomását, például amikor Józsefet nem vették fel gimnáziumba, mert osztályidegennek nyilvánították; majd később, amikor Kovács Sándor megyéspüspök Budapestre akarta küldeni, de a hatalom Bagod-Vitenyédre száműzte.

A keresztet, a vértanúság rájuk eső részét vállalta a család is – fogalmazott a szentmise szónoka. – Például László, akit egy százfős faluba száműztek lelkipásztornak. De ahogy az evangéliumban Júdás és Pilátus csak mellékszereplők, úgy van József atya életében is: nem a gyilkosok a főszereplők, hanem testvére, János, aki 1957-ben odaadta életét Krisztusért. Ennek élő tanúja, hirdetője, megszenvedője és részese József atya.

Ezen a fájdalmon keresztül adta oda papi életét, de a sok szenvedés nem tette őt keserűvé, hiszen életét áthatotta hitének, az örök élet reményének ragyogása.

Hittanórákat tartott, törődött a fiatalokkal, hogy minél több gyermeket vezessen Jézushoz, közben megőrizte derűjét, őszinteségét.

Az ókeresztény korban a vértanúk testvéreit, rokonait különleges tisztelettel vették körül – emelte ki Székely János. – Ha valaki elbukott, mert megtagadta hitét, ám valamelyik vértanú rokona közbenjárt érte, megbocsátást nyert. Innen a búcsúk hagyománya, a szentek érdeméért kiesdett kegyelem hagyománya – emlékeztetett a megyéspüspök, majd a jubilánshoz fordulva így fogalmazott: „József atya! A Szombathelyi Egyházmegye és egész Egyházunk hasonló tisztelettel, szeretettel, hálával tekint rád és az egész Brenner családra.”

A szentmise végén Brenner József atya vasmisés áldásban részesítte a jelenlévőket.

*

Brenner József 1935-ben született, 1957-ben szentelték pappá. Életében fontos helyet kap boldoggá avatott testvére, János emlékének ápolása. Lászlóval, bátyjával együtt átmentették vértanú fivérük, Boldog Brenner János emlékét a szabadabb világba, ám ennek ára volt: 1989-ig csak káplán lehetett, plébános nem. A világi hatóságok állandó megfigyelés alatt tartották, a vértanú testvérről szóló visszaemlékezések ezalatt mégis, minden külső körülmény ellenére folyamatosan gyarapodtak – ezért lehetett a boldoggáavatási aktákat oly gyorsan és alaposan összeállítani és Rómába eljuttatni.

1995-től kanonok, általános helynök, szentszéki bíró, borhi címzetes apát, egyházmegyei spirituális és a Vasvár-Szombathelyi Székeskáptalan nagyprépostja.

Forrás, fotó és videó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria