Velünk van mindennap – Krisztus szent Testét és Vérét ünnepelték Szabadkán

Külhoni – 2023. június 9., péntek | 16:45

Ünnepélyes úrnapi szentmisére gyűltek össze a Szabadkai Egyházmegye hívei Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepén Szabadkán, az Avilai Szent Teréz-székesegyházban június 8-án. Ezt a napot külön örömmel várták az idei elsőáldozók, akik a körmenet élén, rózsaszirmok hintésével készítették elő az Oltáriszentség útját.

(Úrnapját a világegyházban a Szentháromság vasárnapja utáni csütörtökön, a húsvét utáni 60. napon ünneplik, hazánkban viszont a rákövetkező vasárnapon – A szerk.

A szentmisét Fazekas Ferenc, a szabadkai egyházmegyei kormányzó mutatta be, a szabadkai és környékbeli templomok plébánosainak koncelebrálásával.

Idén a szokásosnál is több hívő vett részt a szentmisén. Sokan már reggel, a saját egyházközségükben is részt vettek a szentmisén, mégis bejöttek a „nagytemplomba”, hisz az úrnapja igazi örömünnep Szabadkán. Legtöbben elfogadták az egyházmegye felhívását, miszerint „...mutassuk meg országnak-világnak, hogy a húsvétvasárnap feltámadt, majd áldozócsütörtökön mennybe felment Krisztus nem távozott el közülünk, hanem velünk van mindennap a világ végezetéig, mégpedig az Oltáriszentségben!”

Fazekas Ferenc egyházmegyei kormányzó szentbeszédében kifejtette, hogy a sziklából fakasztott víz és a manna, amelyekben Izrael részesült a pusztai vándorlás idején, a keresztség és az Eucharisztia előképei. Keresztény életünk vándorútján az Úr ma is gondoskodik táplálékról. Az egyik az Isten Igéje, a Biblia; a másik pedig a megtestesült Ige, Jézus Krisztus, a föld és a szőlőtő termésében és az emberi munka gyümölcsében, a kenyér és a bor színe alatt. Ezeket az eledeleket nyújtja a jó Isten Egyháza által minden szentmisében. Itt táplál bennünket Igéjével a szentírási olvasmányok révén, valamint a mennyből alászállott kenyérrel – Krisztus Testével – a szentáldozásban.

A szentmisén a fehér ruhába öltözött kisgyermekek mellett népviseletbe öltözött fiatalok és az egyházmegye területén működő vallási mozgalmak képviselői is jelen voltak.

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye Sajtóiroda

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria