Veszprémi káptalani könyvtár – Érsekségi ékességek (60.)

Kultúra – 2022. október 2., vasárnap | 15:01

A Veszprémi Főegyházmegye kiemelt feladatának tekinti a hitből fakadó kultúra és a kulturális értékek gondozását, ezek méltó bemutatását, ezért Érsekségi ékességek címmel sorozatban ismerteti őket honlapján. Ezúttal a veszprémi káptalani könyvtárat ismerhetjük meg.

A Veszprémi Főegyházmegyei Könyvtár és Levéltár állományába tartozik a mintegy 10 ezer kötetet számláló káptalani könyvtár.

A török háborúk korában a veszprémi vár többször is gazdát cserélt, a hadi események miatt ebben a korban a veszprémi székeskáptalan Zalaegerszegre költözött. Az oszmán hódoltság megszűnésével a káptalani könyvtár alakult újra először a várban.

Idősebb Sennyei István veszprémi püspök nyolcvan év szünetelés után, 1630. január 5-én állította vissza városban a káptalan intézményét, statútumokat adományozott számára, melyeket utódai, Széchényi György, ifj. Sennyei István, Biró Márton, Bajzáth József, Rott Nándor az új viszonyokhoz mérten többször átdolgozva megerősítettek. A statútumok szerint a kanonokok kötelesek voltak könyveiket, vagy azok helyett a káptalan által meghatározott összeget a káptalani könyvtárra hagyni.

A káptalani könyvtár állománya 1812-ben 517 kötet volt, a könyvek döntő többsége a 18. század teológiai irodalmának témakörébe tartozott.  Egy betűsoros és egy szakkatalógus készült 1846-ban, a kötetek száma ekkor 1183-ra rúgott. Egy 1862-ből származó összeírás 2107 kötetet sorol fel, melyek az első oldal prospectusa szerinti szakcsoportosításban kerültek a polcokra.

Az első nyomtatásban megjelent összeírást Strausz Antal káptalani könyvtáros készítette el 1904-ben. A könyvjegyzék 6838 kötetet és 567 vegyes tartalmú füzetet vett számba. A könyvek között található a VI. Kelemen beszédeit tartalmazó kódex és 7 ősnyomtatvány.

Nagy értéket képviselt a gyűjtemény gazdag, 18–19. századi folyóiratállománya (Erdélyi Museum, Fillértár, Hasznos Mulatságok, Kossuth Hírlapja, Koszoru, Magyar Kurír, Magyar Museum, Minerva, Nemzeti Újság, Pressburger Zeitung, Sion, Társalkodó, Tudományos Gyűjtemény, Tudománytár stb).

A káptalani könyvtár 1945. március elejéig a Dravecz-ház (Vár u. 37.) földszintjén működött, ekkor helyiségeit rekvirálta a katonaság. A könyveket a püspöki palotában és a székesegyház északi oratóriumában helyezték el. Az 1960-as évek végén a gazdátlanul maradt gyűjtemény a Püspöki Könyvtár gondozásába került. A könyvtár rendezését, a duplum kötetek selejtezését és a cédulakatalógus elkészítését Neumayer Károly és Kredics László könyvtárosok végezték el. Napjainkban zajlik az állomány retrospektív feldolgozása.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria