Vonzóvá tenni az Egyházat – Előadás az egyházmegyei zsinatról Marcaliban

Hazai – 2019. június 5., szerda | 10:39

Május 30-án a marcali plébánia és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége (KÉSZ) marcali csoportja meghívására Gárdonyi Máté balatonkiliti plébános, teológiai tanár tartott előadást „A kaposvári egyházmegyei zsinat” címmel Marcaliban, az X-ház nagytermében.

Varga László kaposvári megyéspüspök 2018-ban az egyházmegye megalapításának 25. évfordulója alkalmából egyházmegyei zsinatot hirdetett, melynek célja vonzóvá tenni a Katolikus Egyházat. Szent VI. Pál pápa szerint az Egyház az evangelizációért van, ez pedig csak azáltal valósulhat meg, ha sorsközösséget vállal azokkal, akikhez a küldetés szól. Ezért lett a zsinat mottója: „Közösségben, vonzásban, egységben”.

Az egyházmegyei zsinati bizottságok által előterjesztett témákban munkadokumentumok is készültek, melyek a Kaposvári Egyházmegye honlapján is hozzáférhetők. A zsinati szekciók az alábbi témaköröket érintik: papi élet és szolgálat, plébániák és szakpasztorációk, ifjúságpasztoráció, egyházi szeretetszolgálat, evangelizáció, családpasztoráció, az Egyház tanító és megszentelő tevékenysége, együttműködés a megszentelt élet intézményeivel, egyházmegyei szervezet, anyagi javak. Az a cél, hogy a papság olyan dialógust folytasson a világi hívekkel együttműködve, amelyben mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét – ezáltal nem elméletben, hanem a mindennapi gyakorlatban újulhat meg az egyházmegye.

Ehhez kapcsolódóan szervezték meg Gárdonyi Máté egyháztörténész előadását Kaposváron, aki a „Plébániák és szakpasztoráció” szekció elnöke, és Plébániai lelkipásztorkodás, sajátos ellátást igénylő csoportok pasztorációja címmel már egy tanulmányt is közzé tett a témában.

A május 30-án a kaposvári X-házban rendezett eseményen a KÉSZ marcali csoportjának tagjai, marcali hívek, a somogyvári esperesi kerület több plébánosa, egyházközségeik képviselői is részt vettek. A jelenlévőket Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános köszöntötte.

Gárdonyi Máté előadásában először a zsinat szó jelentéséről, fajtáiról, egyháztörténelmi eredetéről beszélt. Ismertette: az egyetemes zsinat a világegyház püspökeinek gyűlése, melyen a püspökök testülete az egész egyházra szóló legfőbb és teljes hatalmat ünnepélyes módon gyakorolja.

Az előadó a Veszprémi Egyházmegyében tartott zsinatokról is szólt, végül rátért az 1993-ban, Szent II. János Pál pápa által létrehozott Kaposvári Egyházmegye eddigi zsinati történetére. Az előadás végén hozzászólások és kérdések hangzottak el a témához kapcsolódóan és a hitoktatást illetően.

A program zárásaként Kiss Iván címzetes prépost, esperes-plébános, az egyházmegye hitoktatási referense megköszönte a jelenlévőknek, hogy bekapcsolódtak a „zsinatolásba”. Kiemelte: jó lenne, ha ehhez a munkához a papság és a hívek is csatlakoznának. A zsinati dokumentumokhoz továbbra is várják a további hozzászólásokat, véleményeket, javaslatokat.

Szöveg és fotó: Kiss Kálmán/Kaposvári Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria