Vukovári Panna: Mennyei Monopoly

Kultúra – 2019. február 9., szombat | 15:04

A könyv szerzője költő, író, pedagógus; egy olyan társasjátékban való részvételre hív bennünket, ahol minden valóságos, és amelyben megtanulhatjuk, hogyan állítsuk szolgálatunkba az anyagiakat ahelyett, hogy mi szolgálnánk a Mammonnak.

Vukovári Panna kiemeli: valamennyiünk számára életre szóló kihívás, hogy tanuljunk meg okosan gazdálkodni a talentumainkkal, játsszunk Mennyei Monopolyt. Anélkül, hogy lebecsülné a pénznek a mindennapokban betöltött jelentős szerepét, a szerző rámutat: az élethez az anyagiaknál jóval több kell, „egy örökkévalósággal több”. A Mennyei Monopoly célja, hogy „öröklakást vásárolj magadnak a legjobb helyen: a mennyek országában. Ehhez pedig a földi pénzügyeid rendbetétele elengedhetetlen.” Üdvösséget nem vásárolhatunk a bankkártyánkkal, a lényeg, hogy gazdálkodjunk okosan a javainkkal. A cél pedig „az Út, amely a keskeny ösvényen vezet, maga Jézus Krisztus!” A legjobb megoldás mindig az, ha földi dolgaink rendbetételével az Urat és a mennyei célokat tudjuk szolgálni.

Vukovári Panna vallja: a Mennyei Monopolyban a kereszt egyetemes igazsága érvényesül. „Az Örök Igazság, amely az elveszett báránykának, a tékozló fiúnak, a jobb latornak és mindnyájunknak új esélyt ad a mélyponton.” Így a kudarcnak ítélt helyzetek, a kilátástalannak látszó anyagi csődök ebben a társasjátékban „egyenesen elvezethetnek a Célhoz: a krisztusi kincshez”. Sőt, a Mennyei Monopolyban minden játékos lehetőséget kap arra is, hogy segítő kezet nyújtson krízishelyzetbe került társának. A siker pedig egyenlő az örömmel.

A könyv írója felhívja a figyelmet arra, hogy Jézus meglepően sokszor beszélt példabeszédeiben a pénzről. Ő, aki látóvá tette a vakot a hite miatt, megszólította a vámos Lévit, az uzsorás Zakeust, és ki tudja még hány csalót, ügyeskedőt, Ő pontosan tudja: „Akármilyen lépést tettél eddig életedben, akár gazdag vagy, akár szegény, akár pénzügyi strucc, akár gazdasági fenegyerek, neked elsősorban Őrá van szükséged. Ebben az országban és a mennyek országában egyaránt.” De mint mindenben, ebben is őszintének kell lennünk Jézussal, végig kell gondolnunk, hogyan is állunk az anyagiakkal, szoktunk-e áldást kérni pénzügyi tranzakcióinkra, szorongunk-e a pénz fogságában, odaadnánk-e Jézusnak a bankkártyánkat, főleg akkor, ha azt mondaná, nem kapjuk többé vissza. Vukovári Panna tényként állapítja meg, hogy legtöbbünk pénztárcájából Jézus hiányzik. Hozzáteszi: „Pénzből élünk, de nem a pénzünk éltet, hanem Jézus Krisztus, a Megváltónk.”

A szerző kitágítja a könyv címének jelentését, a legmagasabb életminőségre vonatkoztatja, szerinte a Mennyei Monopoly lényege, hogy „megtaláld, hol van rád a legnagyobb szüksége az Úrnak… Ahol felőrlődsz, ott valószínűleg rossz helyen vagy, és téged bizony nem oda álmodott meg a Teremtőd. Ideje továbblépni!” Isten azt várja el tőlünk, hogy minden munka mögött ismerjük fel az Ő hívását. Ezzel összefüggésben elemzi az író az álom fogalmát, kiemelve: ha van egy álmunk, „az egy ethoszról, egy eszméről, egy feladatról, egy elhívásról” szól, amelyben megtaláljuk a helyünket. A nagy álmok megvalósításához pénz kell. „Ha valóban mennyei rendelés munkálkodik benned, akkor a pénzcsapok megnyílnak.” Pio atya például Krisztus ihletésére kezdett el adományokat gyűjteni egy szegénykórház felépítésére, ami fel is épült, és azóta is adományokból tartja fenn magát. Az ott gyógyuló kilencszáz betegre négyszázötven orvos jut. „Az épület ragyogó, modern és igényes – mert ilyenek a nagy álmok. Működnek.”

A Mennyei Monopoly stratégiai társasjáték. Isten stratégiája rólunk szól, de úgy, hogy „közben mi mind egymásról szólunk. Nem bozótharcosok vagyunk…, Isten minket, embereket ajándékozott egymásnak, s mindnyájunkban a lehetőséget. A fény lehetőségét, hogy egymást segítve járjuk utunkat, végezzük munkánkat, ne magányos munkahelyi Rambóként, vagy panaszkodó egyke gyerekekként.” Mivel valamennyien Isten gyermekei vagyunk, testvéreink vannak, meg kell tanulnunk csapatban játszani. A legnagyobb nehézségek közepette is.

Ha pedig kudarcok érnek bennünket, ne veszítsük el a kedvünket, bízzunk a Jóisten gondviselésében. Krízishelyzetekben sokkal könnyebb nyugodtnak maradnunk, ha tudjuk, hogy „nagy bajunk nem eshet, mert csodálatos védőhálónk van”. Ahhoz, hogy valóban higgyünk ebben, bizalom, alázat és imádságos lélek szükségeltetik.

Vukovári Panna szerint a Mennyei Monopoly, bár játék, a lehető legkomolyabb dolog a világon. A sikerek, a kudarcok, az anyagiak, mindaz, amit véresen komolyan veszünk, valójában csak egy társasjáték kellékei. „A valóságos ÉLET, az a nagybetűs: a szívünkben zajlik, s minden lépésünket meghatározza az anyagi világban, ami odabent történik.” Vagyis lényünk legmélyén, ahol „Istennel, a mi jóságos Teremtőnkkel találkozunk. Vele, aki éltet, megszentel, támogat, átölel, szépnek lát, ha én magamat rútnak is hiszem, s aki soha nem szűnik meg bízni abban, hogy ’happy end’-del zárul a történetünk, s tárul fel egy örök boldogságra nyíló kapu mindannyiunk számára.”

Vukovári Panna: Mennyei Monopoly
Szent Gellért Kiadó, 2018

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria