Az érsekvadkerti Kolping-ház vendége volt Dúl Géza atya

Kishírek – 2022. december 8., csütörtök | 13:55

December 2-án a Kolping-ház vendége volt Dúl Géza atya, a Váci Egyházmegye cigánypasztorációs referense Érsekvadkerten. A cigánypasztoráció témáját érintő beszélgetésről Molnár János írt beszámolót, melyet szerkesztve közlünk.

December 2-án az esti szentmisét követően – a Tizenhárom Almafa Alapítvány szervezésében, az egyházközségi családi nap folytatásaként – kötetlen beszélgetést tartottak a Kolping házban a cigánypasztorációról, az est meghívott vendége, Dúl Géza atya vezetésével. (A Váci Egyházmegye cigánypasztorációs referense vezeti a Ceferino Ház hálózatának Szátokon kialakított központi irodáját.)

A tematikus est elején arról volt szó, hogy hogyan kapcsolódtak egymáshoz a már letelepedett európai nemzetek és a vándorló életmódot folytató cigány testvéreink. Elhangzott: a helyben lakók alárendelt embernek tekintették a vándorló életmódot folytatókat, ami mély nyomokat hagyott az utóbbiakban, és a másodrangúság érzése rögződött bennük.

A mi feladatunk, hogy építsünk hidat az ellenkező pólusok között – hidat, ahol minden testvérünk akadály nélkül haladhat Isten országa felé – hangzott el a beszélgetésben.

Dúl Géza atya szerint ehhez bizonyos értelemben az Egyháznak magának is cigánnyá kell válnia a cigányok körében, azért, hogy ők is részt tudjanak venni az Egyház életében. A kultúrájukon keresztül kell hozzájuk fordulni és segíteni őket. Ezért a cigánypasztoráció mint evangelizációs eszköz fogódzópontokat keres a cigány kultúra és az evangélium között.

Az egyházmegyei cigánypasztorációs referens az emberi segítségnyújtás fontosságát is kiemelte, mert a cigányoknak elsősorban nem segélyekre van szükségük, hanem arra, hogy emberi méltóságukból fakadóan egyenértékű partnereknek tekintsük őket, vagy legalábbis segítsünk nekik felnőni a partneri kapcsolathoz.

A beszélgetés Boldog Ceferino Gimenez Malla (el Pelé) életének bemutatásával és az alábbi könyörgéssel zárult: „Boldog El Pelé vértanú, te Krisztus Királyt éltetve adtad életedet Anyaszentegyházunkért, könyörögj értünk: ma élő romákért és testvéreinkért, a nemcigányokért, hogy valamennyien, Istent egyre jobban szeressük, és az Ő akarata szerint tudjunk élni és boldogulni. Ámen.”

Forrás: Váci Egyházmegye

Fotó: Molnár János

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria