Továbbképzésen vettek részt a Veszprémi Főegyházmegye katekétái

Kishírek – 2023. március 9., csütörtök | 13:52

Az egyházmegye hitoktatói kerületi rekollekciókon vettek részt az elmúlt napokban – adta hírül a Veszprémi Főegyházmegye március 8-án.

A továbbképzések minden helyszínen szentmisével kezdődtek, amelyben Felker Zsolt hitoktatási referens buzdította prédikációiban a nagyböjti időszak lelki felkészülésére a katekétákat. A szentmiséket követően Csomay Tünde hitoktatási főkoordinátor ismertette az aktuális hirdetéseket.

Az első napon a Veszprém-Várpalota tankerületben tevékeny hitoktatóknak tartott előadásában Laposa Norbert balatonfűzfői plébános emlékezett vissza gyermekkorára, hogy mennyire fontos volt számára a nagyheti szertartásokon való részvétel; ezek és nagyszülei hitének példamutatása segített papi hivatásának kialakulásában is. Ezután feltette a kérdést, hogy ki honnan kapta a hitoktatói hivatását. A Ne ítélj, hogy ne ítéltess című filmmel illusztrálta, milyen gyorsan megítélünk embereket, amikor nem is ismerjük a hátteret.

A második napon Sümeg-Tapolca kerületekben Nagy Nándor Richárd devecseri plébános a bűnbánat és a bűntudat kérdésével foglalkozott, Paul Tournier Igaz és hamis bűntudat című munkáját véve vezérfonalul. A szerző könyvében bibliai történetek, események során elemzi az ember bűnnel és bűntudattal való pszichológiai kapcsolatát. Feltárja a bűntudat helyes, életet és lelki megújulást hozó formáit, szembeállítva ezeket a hamis, esetleg lelki és testi betegségeket is előidéző bűntudattal. A Biblia embere lényegében a ma és minden korok embere. Épp ezért a Szentírásban szereplő személyek történetei, lelki fejlődései, sikerei és kudarcai a mi életünket ábrázolják. Nagyböjt idején érdemes a bűnnel, bűnösségünk tényével és ennek tudatával is úgy szembe néznünk, hogy ebből lelkileg megerősödve, megtisztulva krisztusi emberként érkezzünk meg húsvét ünnepéhez.

A harmadik napon a Keszthely-Zalaszentgrót kerületekben az alsópáhoki plébánián a helyi plébános Bóka Tibor tartott előadást, melynek mottója: „Kelj fel, menj el Ninivébe, a nagy városba, és hirdesd azt, amit majd mondok neked!” (Jón 3,2). Előadásának témája az értünk hozott áldozat volt, amely gondolatmenetet a Honnan veszed a bátorságot? című filmmel vezetett fel. Rövidebb-hosszabb szakaszokon utazunk együtt különféle sorsú útitársakkal. Az életünk is egy ilyen utazáshoz hasonlít. Sajnos a mai világban nagyon sok a vallástalan család. Sokszor csak megszokásból, vagy mert „nem tanul rosszat a gyerek” címszóval íratják be a gyermekeket hittanra. Torz értékrendekkel bírnak a gyerekek. A katekétákra ezért óriási felelősség hárul. A gyerekek közé tanúként kell menni. Hatalmas meggyőző erőt kell képviselniük a hitoktatóknak, meggyőzőnek és hitelesnek kell lenniük. 

A befejező negyedik napon Pápa-Zirc kerületekben Pápateszéren gyűltek össze a katekéták. Földi István pápai esperes, plébános előadásában a teremtés és bűnbeesés definíciójával kezdte az előadását. Majd rátért arra, hogy a mai világban az ember felületes, és az anyag rabja. Beszélt az új világ fantom vírusairól, mint például a fogyasztás kísértése és a reklámok ereje. Fogyasztói társadalomban élünk, ahol a szerezd meg, használd, dobd el felfogás érvényesül. A katekéták tanúsága az kell hogy legyen, amit Jézus hirdetett: „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is, amely az Isten szájából származik (Mt 4,4). Az előadó az önszeretet kísértésére hívta fel a figyelmet. Testi kísértésekhez sorolta a sportot, frizurát, öltözködést, ugyanis a külső láthatóság nagyon fontos a mai ember számára, hogy lehetőleg eltérjen a nagy szürke tömegtől. A lelki kísértéseket sokan elhanyagolják azt gondolva, hogy láthatatlan. Sokszor éheztetjük a lelkünket, „koszosan” hagyjuk. Fontos a böjt, hiszen a böjt a test imája. A böjtölés nem cél, hanem eszköz kell hogy legyen a keresztény ember számára.

Mindegyik helyszínen jelen volt Szalai Tímea, a Veszprémi Főegyházmegye teremtésvédelmi megbízottja, aki a „... megújítod a föld színét” (Zsolt 104,30), gondolatkört elindítva mutatta be a környezetvédelmi alapvetéseken és összefüggéseken túlmutatóan azt, hogy mi fán is terem a teremtésvédelem. A résztvevők megtudhatták például azt, hogy miért olyan nagyon nehéz beépíteni életünkbe a környezetvédelmi praktikákat, és mely utakon lehet eljutni arra a megoldásra, mely a természettel való harmonikus és boldog életet jelentheti.

A hitoktatók e témakörben való elmélyülése a tervek szerint a májusi veszprémi teremtésvédelmi konferencián, illetve a júniusi veszprémi hitoktatói lelki gyakorlaton folytatódik.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria