„Igényes barát volt” – Templom épült Spoletóban Szent II. János Pál pápa tiszteletére

Kitekintő – 2020. május 21., csütörtök | 12:40

Május 18-án az Umbria régióbeli Spoleto főpásztora, Renato Boccardo érsek – aki 1988 és 2003 között Piero Marini pápai főszertartásmester legközvetlenebb munkatársa volt – szentmisét mutatott be Szent II. János Pál pápa tiszteletére a város San Nicola-templomában. Úgy tervezték, hogy templomszenteléssel ünneplik meg a centenáriumot…

A tervek szerint a San Nicola-templom szomszédságában, a szent lengyel pápa tiszteletére emelt új templomot szentelte volna fel az érsek Karol Wojtyła születésének centenáriumán, azonban a világjárvány miatt a templomszentelést elhalasztották októbert 22-ére, Szent II. János Pál pápa liturgikus emléknapjára.

A május 18-i ünnepségnek a spoletói San Nicola-templom kertje adott otthont. Pontosan száz meghívott hívő vehetett részt a szentmisén – a létszám jelképezte a lengyel pápa születése óta eltelt időt, a száz évet. 

A járvány szorongást, bizonytalanságot és félelmet hozott – utalt Boccardo érsek homíliájában a jelenre –, jóllehet II. János Pál pápa azt mondta nekünk: Ne féljetek! Jó kezekben vagytok, Isten nem feledkezik meg rólatok, nyissátok meg a kapukat Krisztus előtt, és a hit határozza meg az életeteket.

A koronavírus-járvány miatt nem szentelhetjük fel most az új templomot, de a köztünk levő testvéri közösséget ez a körülmény nem befolyásolja. Ezt a közösséget legmélyebben az eucharisztikus kenyér táplálja – hangsúlyozta Renato Boccardo. 

II. János Pál huszonhét éves pápasága alatt mindvégig az evangélium szavait ismételte, melyek nem kényelmesek és nem mindig tetszetősek.

Soha nem édesítette meg az evangélium üzenetét. Mindig Jézusra mutatott rá, aki számára útjelző tábla volt.

A pápa hosszú zarándokútnak tekintette péteri szolgálatát, és ennek jegyében elment meglátogatni a keresztényeket ott, ahol élnek, hogy a remény és a vigasztalás szavait vigye el nekik. Zarándokútjai felébresztették a lelkiismeretet és felszították a vágyat a hiteles keresztény élet iránt. Egész szolgálata arra irányult, hogy szerető gondjaiba vegye az embert, a jelenkor problémáival, ellentmondásaival és örömeivel együtt.

II. János Pál igényes barát volt

– emlékezett vissza alakjára egykori szertartásmestere. 

Végül arról szólt, hogy a „nagy példa nyomán” ő is szeretné meglátogatni egyházmegyéje minden plébániáját, éppúgy, ahogy II. János Pál pápa a római egyházmegyéjét és a világegyház jelentős állomásait meglátogatta.

Az umbriai város, Spoleto Szent Ferenc életének fontos helyszíne: itt érte utol az Úr szava: „Francesco, mit gondolsz, ki a nagyobb, az úr vagy a szolgája? – Természetesen az Úr! – felelé Francesco, mire az Ura így inti: Akkor térj vissza a városodba! Ferenc eltöprengett és visszafordult Assisibe.” Családja, a ferences testvériség azóta úgy tekint Spoletóra, mint „Szent Ferenc damaszkuszi útjára”.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria