A Szentszék üzenete a ramadánra: Mozdítsuk elő a szeretetet és a békét

Kitekintő – 2023. március 27., hétfő | 12:09

Keresztények és muszlimok: a szeretet és barátság előmozdítói címmel üzenetet tett közzé a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériuma az iszlám szent hónapjára, a ramadánra, arra buzdítva keresztényeket és muszlimokat világszerte, hogy közösen teremtsék meg a békésebb, harmonikusabb és örömtelibb együttélés alapjait a gyűlölet kultúrájával szemben.

A Szentszék világszerte arra kéri a keresztény és muszlim közösségeket, hogy lépjenek fel a „gyűlölet kultúrája” ellen, amely még mindig aláássa a társadalmakat. Közösen mozdítsák elő a „szeretet és a barátság kultúráját”, amely a meglévő kapcsolataikra épül. A vallásközi párbeszédért felelős dikasztérium ezért üzenetben fordult a „muszlim testvérekhez”, akik idén március 21-én este kezdték meg szent böjti hónapjukat, a ramadánt, amely az Íd al-Fitrrel, a böjt megtörésének ünnepével ér véget április 21-én vagy 22-én.

„A meglévő barátságok megerősödnek és újabbak épülnek, kikövezve az utat a békésebb, harmonikusabb és örömtelibb együttéléshez” – áll a Keresztények és muszlimok: a szeretet és barátság előmozdítói című üzenetben, amelyet Miguel Ángel Ayuso Guixot bíboros, a dikasztérium prefektusa írt alá titkárával, Indunil Kodithuwakku Janakaratne Kankanamalage prelátussal együtt. A „szélsőségességgel, radikalizmussal, vitákkal és vallási indíttatású erőszakkal” szemben a szöveg rávilágít annak szükségességére, hogy „meg kell találni a legmegfelelőbb módokat az ezeket tápláló „gyűlölet kultúrájának” megfékezésére és leküzdésére.

Emlékeztetve a II. Vatikáni Zsinat Nostra aetate kezdetű nyilatkozatára az Egyház és a nem keresztény vallások kapcsolatáról (1965), a vatikáni dikasztérium megismétli, hogy a jogos különbségek mellett soha nem szabad figyelmen kívül hagynunk vagy elfelejtenünk azt, „ami közös bennünk”. „Minden az egymáshoz való hozzáállásunkkal kezdődik, különösen ha vallási, etnikai, kulturális, nyelvi vagy politikai különbségek vannak közöttünk. A különbségek fenyegetésként is felfoghatók, de mindenkinek joga van sajátos identitásához annak különböző összetevőivel együtt, anélkül, hogy figyelmen kívül hagynánk vagy megfeledkeznénk arról, ami közös bennünk.”

Az üzenet továbbá megjegyzi, hogy „a tőlünk különbözőkkel szembeni negatív viszonyulások és viselkedések”, beleértve a „gyanakvást, félelmet, rivalizálást, diszkriminációt, kirekesztést, üldöztetést, vitákat, sértéseket és pletykákat”, sajnos ma már igen nagy számban fordulnak elő, és a közösségi média táplálja őket. A közösségi média „megrontja saját szerepét, a kommunikáció és a barátság eszköze kellene hogy legyen, és az ellenségeskedés és a harc eszközévé válik”. Ferenc pápa a Fratelli tutti (Mindnyájan testvérek) kezdetű enciklikájában rámutatott: „Az agresszió páratlan teret talált a terjeszkedésre a számítógépeken és mobileszközökön keresztül.”

Szükség van a negatív magatartások ellentéteire, mint „a tisztelet, a jóság, a jótékonyság, a barátság, a mindenkiről való kölcsönös gondoskodás, a megbocsátás, a közjó érdekében való együttműködés, a segítségnyújtás mindazoknak, akik bármiféle nehézséggel küzdenek és a törődés a környezettel, annak érdekében, hogy „közös otthonunk” biztonságos és kellemes hely legyen, ahol békében és örömben élhetünk együtt”. A dikasztérium szerint ezeket az értékeket az új nemzedékek „józan nevelésével” kell előmozdítani, amelyben a család, az iskolák és az imahelyek döntő szerepet játszanak. „Nem tudjuk megakadályozni és ellensúlyozni a gyűlölet kultúráját, és ehelyett a szeretet és barátság kultúráját előmozdítani anélkül, hogy a jövő nemzedékei számára megfelelő oktatást tudnánk nyújtani minden olyan helyen, ahol nevelésük folyik: a családban, az iskolában, az istentiszteleti helyeken és a közösségi médiában.” „Egy világ, ahol az igazságosság, a béke, a testvériség és a jólét uralkodik, a Mindenhatónak tetszik és örömet okoz, ezért őszinte és közös elkötelezettségre hív bennünket” – zárul a Vallásközi Párbeszéd Dikasztériumának üzenete a ramadánra.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria