Herranz bíboros: XVI. Benedek és Ferenc pápa erényei építőleg hatottak rám

Kitekintő – 2023. június 10., szombat | 15:01

A Két pápa című könyvében a spanyol Julián Herranz Casado bíboros a XVI. Benedek és Ferenc pápa szolgálatában töltött éveinek emlékeit gyűjti egybe. Az újonnan megjelent kötethez maga Ferenc pápa írt előszót – adta hírül a Vatican News június 4-én.

Ferenc pápa előszavában köszönetet mond a mű elkészítéséért. „Csodálom emlékezetét és fiatalos korát” – írja a 93 éves bíborosról. Feleleveníti: a konklávé után, amelyen megválasztották XVI. Benedeket, Herranz bíboros meghívta Hummes és Bergoglio bíborosokat. „Ezen a találkozón építőleg hatott ránk személyisége, mely egy egyházi szívű emberé”.

21 fejezetből áll a könyv; a szerző a XVI. Benedekhez, illetve Ferenchez kapcsolódó emlékek mellett felidéz benne más pápákat is, akik az életére hatással voltak. Számos témát érint a kötetben, köztük problémásakat is, mint a vatikáni kiszivárogtatási botrány, a visszaélések, a reformokat és Benedek lemondását követő kritikák, a pápával szembeni ellenségeskedés. „Minden nap hálás a szívem a Gondviselés simogatásáért, amiért olyan elképzelhetetlen szerencsében volt részem, hogy hat pápát szolgálhattam a Vatikánban 1960-tól napjainkig” – fogalmaz Julián Herranz Casado.

Kifejti, hogy XVI. Benedek és Ferenc pápa is a maga személyes módján elmélkedik a II. Vatikáni Zsinatot alkalmazva a názáreti Jézus barátságos arcáról és tanításáról, de nincs szó tanításbeli különbözőségektől, melyeket egyesek felnagyítanak szembenálló vagy szélsőséges ideológiáktól vezérelve, vagy társadalmi-politikai érdekből.

„Személyesen 1977 júniusában ismertem meg Joseph Ratzinger müncheni érseket, amikor bíborossá nevezték ki. Barátságom Bergoglio bíborossal, Buenos Aires érsekével pedig akkor kezdődött, amikor a 2005-ös konklávén megválasztották Ratzinger bíborost XVI. Benedek pápának” – emlékszik vissza a szerző, majd hangsúlyozza: „Mindkét pápa építőleg hatott rám erényeivel. Kitüntettek barátságukkal és személyes bizalmukkal, jobban, mint ahogy megérdemeltem volna, és megható gesztusosokat tettek felém.”

Herranz bíboros úgy írja le XVI. Benedeket, mint 21. századi egyházatyát. Személyes vonásai intellektuális és lelkipásztori téren is az egyházatyákhoz teszik hasonlóvá, akik megélték a kereszténység első századainak egyházi és társadalmi eseményeit, „különösen világos doktrinális érzékkel és mély lelkipásztori felelősségérzettel”.

A szerző XVI. Benedekben egyetemes pásztort is lát, aki határozottan szembenézett a kiskorúak elleni visszaélések súlyos vétkeivel. „Ratzinger vetette föl először a Szentszéknél, hogy vizsgálják újra a kánonjogi és pasztorális szabályozást ezeknél a súlyos bűncselekményeknél, hogy könnyebben alkalmazhatók legyenek és elkerüljék az addig folytatott hibás gyakorlatot. Ő volt az első pápa továbbá – írja Herranz –, aki találkozni akart lelkipásztori utazásai során ezeknek a bűncselekményeknek az áldozataival, és meg kívánta hallgatni őket. „Nagy szorgalommal és kitartással előbb bíborosként, aztán pápaként megőrizte lelkipásztori felelősségét, hogy feltárja és gyógyítsa ezt a szörnyű sebet az áldozatok lelkében és Isten egész népében.”

A Két pápa című könyvében Herranz Casado hangsúlyozza XVI. Benedek és Ferenc pápa tanításának folytonosságát. Ferenc pápa „főként a Laudato si' és a Fratelli tutti kezdetű enciklikákban viszi tovább Benedek érzékenységét és aggodalmát.”

A bíboros szól a mérhetetlen fájdalomról, amit Ferenc pápa az ukrajnai háború miatt érez, és a sok más konfliktus miatt, amelyek ördögien megjelenítik a világban a káini ideológiát. Ferenc pápa nagy aggodalommal és odaadással keresi a békét.

Személyes levélváltások is szerepelnek a könyvben. A spanyol bíboros felidézi Ferenc pápa regnálásának első napjait, amikor „szerelmes” aggódással utazott Lampedusa szigetére, hogy közel legyen a hajótörés miatt szenvedő migránsokhoz. „Személy szerint lelkesen dicsértem az ötletet, hogy első lelkipásztori látogatását »szerelemből« tette – nem mint államfő, hanem mint Krisztus helytartója, aki az első helyre tette a szegények szolgálatát, elment, hogy osztozzon szenvedésükben, fájdalmukban, a béke és a munka hiányától sújtott sok Krisztusnak a szorongásában.”

Herranz bíboros könyvében kiemeli még a buzgó imádságot, amelyet a Szent Péter téren vezetett Ferenc pápa a pandémia idején, a világ valamennyi városában szenvedő betegekért.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria