Keresztények Izraelben: számbeli növekedés, de százalékosan csökkenés látszik

Kitekintő – 2022. január 14., péntek | 12:05

A zsidó állam megalapítása óta tapasztalható tendencia folytatódik: enyhén, de stabilan növekszik, ugyanakkor százalékosan, a többi vallással összevetve erős csökkenő tendenciát mutat a keresztények száma Izraelben.

Az Izraeli Központi Statisztikai Hivatal 2021 karácsony előestéjén tette közzé az újabb adatokat, melyek szerint jelenleg 182 000 keresztény él Izraelben, ami a teljes népesség 1,9 százaléka; a 2020-as növekedés mértéke 1,4 százalék.

Az izraeli statisztika arról is szolgáltat információkat, hogy etnikai, demográfiai, szakmai és kulturális szempontból milyen vonások jellemzik a népesség keresztény komponensét. Ahhoz azonban, hogy helyesen értsük a számadatokat, figyelembe kell vennünk az adatgyűjtést meghatározó kulcstényezőket, és összehasonlítani a friss eredményeket a korábbi években publikált hasonló statisztikákkal.

Ha egészében tekintjük a különböző vallási közösségek növekedését Izrael állam megalapítása óta, többek között azt látjuk, hogy 1949-ben a keresztények száma 34 000 fő volt, 1970-ben 75 000, 1990-ben csaknem 115 000, míg 2019-ben több mint 180 000.

Ugyanebben az időszakban a muszlim népesség száma 111 000-ről (1949) több mint 1,6 millióra emelkedett (2019). A zsidók száma az 1949-es 1,17 millióról 6,69 millióra nőtt 2019-re. A keresztény népesség növekedési rátája mindig is alacsonyabb volt Izraelben, mint a zsidó és muszlim szegmensé. Ebben némileg hasonlít a drúz vallású népesség növekedési adataira, akik 1949-ben kevesebb mint 15 ezren voltak, s 2019-re elérték a 143 ezer főt.

A központi statisztikai hivatal 2020-as adatai szerint az izraeli keresztények 76,7 százaléka palesztinai arab, többségük az ország északi régiójában él (további 21 ezer keresztény pedig Názáretben). A nem arab keresztények többsége Jaffa és Tel-Aviv vonzáskörzetében él.

Ugyanakkor meg kell említeni, hogy az izraeli statisztika csak azokat a keresztényeket veszi figyelembe, akik tartósan és legálisan tartózkodnak az országban, így kizárja számításaiból a külföldi munkavállalók tízezreit, akik hosszabb periódusokat töltenek el Izraelben, és akik egyre komolyabb tényezőt jelentenek a templomokban és egyházi közösségekben a Szentföldön. A nem arab keresztények, akik állandó izraeli lakosok, az elmúlt évtizedekben vándoroltak be az országba, elsősorban a korábbi Szovjetunió tagállamaiból, zsidó rokonaikat követve.

2020-ban összesen 2497 gyermek született keresztény családokban. Átlagosan 1,93 (17 éves kor alatti) gyerek van a keresztény családokban, ami a legalacsonyabb születési arány az egész izraeli társadalomban: a zsidó családokban 2,43, a muszlim családokban pedig 2,6 ugyanez a szám.

Ugyanakkor a keresztény népességszegmens rendelkezik átlagosan a legmagasabb iskolázottsággal, különösen a női lakosságot tekintve.

A statisztika szerint az izraeli keresztények 84 százaléka elégedett az életkörülményeivel. Ez a számadat azért is érdekes, mert december közepén a jeruzsálemi egyházak és egyházi közösségek magasrangú képviselői közleményt adtak ki, melyben említést tettek a „számtalan támadásról” is, melyek radikális csoportok részéről érik a templomokat, kolostorokat és a papság tagjait, és jelezték: arra gyanakodnak, hogy tervszerűek ezek az erőszakos megnyilvánulások, s az áll a hátterükben, hogy fel akarják számolni a keresztény jelenlétet Jeruzsálemben és a Szentföldön.

Fordította: Verestói Nárcisz

Forrás: Fides.org

Fotó: Latin Patriarchate of Jerusalem

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria