Megtartották Zágrábban az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának éves titkári találkozóját

Kitekintő – 2022. július 7., csütörtök | 13:54

Június 30-tól július 3-ig Zágrábban, a Horvát Katolikus Püspöki Konferencia székhelyén 43 résztvevővel zajlott az európai püspöki konferenciák titkárainak találkozója, amely a Szinodális úton az Egyház Európában címet viselte. Az ülésen Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára is jelen volt.

A résztvevőket Josip Bozanić bíboros, zágrábi érsek fogadta, aki beszédében kiemelte mindazok nagylelkűségét – különösen a fiatalokét –, akik segítettek a nemrégiben történt horvátországi földrengések és a pandémia során nehéz helyzetbe került embereken. A találkozó témájával és az egész Egyházat érintő szinodális úttal kapcsolatban a bíboros hozzátette, hogy „a szinodális folyamatok a kezdetek óta mindig is követték az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsának (CCEE) tevékenységét. Az Egyház ugyanis alapvetően szinodális mivoltú, és minden valóban egyházi tevékenységnek megvan az a dinamikája, amely lehetővé teszi számunkra, hogy engedelmeskedjünk a Szentléleknek.”

Köszöntése végén a bíboros kifejezte közelségét az ukrán néphez: „Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, ami az utóbbi hónapokban Ukrajnában történt. Egy emberi tragédiának vagyunk tanúi, egy háborúnak, amely halált, szenvedést, pusztítást hoz magával, családokat tesz tönkre; egy egész népnek kellett hátrahagynia az otthonát és máshova menekülnie, férfiakat kényszerítenek arra, hogy harcoljanak… A kérdés: Hova tart Európa? Hová lett az egyesült Európa terve? Egy olyan egyesült Európa terve, amely épp azért született meg, hogy megszabadítsa Európát a háború ostorától. Sajnos már a kilencvenes években felfedte határait, főként Európának ezen a részén.”

Miután felidézte Ferenc pápa számos felhívását Ukrajna békéjéért, Giorgio Lingua horvátországi apostoli nuncius hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a szívünkkel lássunk: „Ha a szívünkkel látunk, talán könnyebben rájövünk, miként világosítsuk meg elménket és találjunk új módokat, hogy meghalljuk az emberek békéért kiáltó szavát… Időnként ugyanis nem elég arra gondolnunk, hogy amit teszünk, az helyes és jogszerű. A szív, amely figyelembe veszi a következményeket, arra késztet, hogy számba vegyük a háború által okozott mérhetetlen járulékos károkat, amelyek oly gyakran azokat sújtják, akiknek nincs közük hozzá, és akikre már így is sok más igazságtalanság terhe nehezedik.”

Ezt követően a találkozó három ukrán résztvevője számolt be Ukrajna jelenlegi helyzetéről, név szerint Vitalij Skomarovskij, Luck püspöke; Andrij Soletskij atya, az ukrán görögkatolikus egyház tagja; valamint Petro Beresh atya, a munkácsi eparchia képviselője.

A munkafolyamatok középpontjában a szinodalitásról szóló szinódus és a szinodális folyamat állt, melyet ezekben az időben az egyházak megélnek Európában. Nathalie Becquart nővér, a Püspöki Szinódus Főtitkárságának altitkára tartott vitaindító beszédet a következő címmel: Szinódus Európában: a szinodalitás tapasztalatai és a kihívások.

Hangsúlyozta azt a tényt, hogy ez a szinódus a legfontosabb történelmi esemény a II. Vatikáni Zsinat óta – hisz az egész Egyház meghívást kapott a szinódusra –, s Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy „szinodalitás révén válhatunk ma Egyházzá Isten akarata szerint” a Szentlélek meghallgatásának és megismerésének dinamikájában; egy láncok és falak nélküli Egyházzá, „amelyben mindenki úgy érezheti, hogy befogadják és kísérik, amelyben ápolják a meghallgatás, a párbeszéd, a részvétel művészetét, a Szentlélek egyedüli tekintélyének alávetve! Szabad és alázatos Egyházzá, amely »gyorsan felkel«, amely nem vár ki, nem késlekedik a mai kihívásokat látva, nem szakrális berkekben várakozik, hanem engedi, hogy az evangélium hirdetésének szenvedélye és az a vágy irányítsa, hogy mindenkit elérjen és mindenkit befogadjon”.

A szinodalitásnak – tette hozzá – egy stílusnak kell lennie, legyen modus vivendi et operandi: egy olyan Egyház, amely tanul, elsajátítja az egyházlét egy új módját, amely újra felfedezi az „egyházias mi” elsőbbségét a közjó szolgálatáért. A ma kihívása egy új pünkösd megélése.

Beszédét néhány kulcskérdéssel zárta Nathalie Becquart: miként válhat az Egyház szinodálissá Európában?; részvétel és közös felelősség; új vezetői stílus; a nők szerepe az Egyházban; fiatalok és a „margóra szorultak” bevonása; püspöki kollegialitás és szinodalitás megfogalmazása.

Felszólalása után csoportokra osztva folytak munkamegbeszélések.

Az országok szinodális tapasztalatainak megosztása előtt Erio Castellucci modenai érsek, az Olasz Püspöki Konferencia alelnöke; Joseph Mcguinness, az Ír Püspöki Konferencia főtitkára és Beate Gilles, a Német Püspöki Konferencia titkára ismertették beszédükben egyházaik szinodális útját, melyet az egyetemes szinódus elindítása előtt kezdtek meg.

A munkafolyamatok közötti programokon a résztvevők közelebbről is megismerhették a terület történelmét és egyházi életét: találkoztak a Horvát Katolikus Egyetem rektorával, látogatást tettek a földrengés sújtotta zágrábi székesegyházban, zarándoklatot a máriabesztercei nemzeti kegyhelyhez és szentmisén vettek részt a zágrábi Xavéri Szent Ferenc Plébánián.

A beszédek szövegei olasz, illetve angol nyelven mellékelve ITT találhatók.

Fordította: Balláné Sárközy Jáhel

Forrás és fotó: CCEE

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria