Örményországba tettek zarándoklatot az umbriai püspökök

Kitekintő – 2018. július 9., hétfő | 16:10

A SIR olasz katolikus hírügynökség részletesen beszámolt az umbriai püspökök ökumenikus jellegű örményországi zarándoklatáról, mely július 2 és 6. között zajlott. Az olasz püspökök találkoztak az örmény katolikus közösséggel és Raphaël Minassian püspökkel is.

„Legyetek erősek, törekedjetek a rossz legyőzésére, és őrizzétek meg Jézus szavait. Az Egyház bízik bennetek, és ahogy Ferenc pápa mondja: ne hagyjátok, hogy bárki is ellopja reményeteket” – ezekkel a szavakkal fordult Gualtiero Bassetti bíboros, az olasz püspöki konferencia (CEI) elnöke, Perugia-Città della Pieve érseke az örmény katolikus közösséghez és Raphaël Minassian püspökhöz. A találkozóra a gjoumri székesegyházban, szentmise keretében került sor. A szertartáson részt vettek a helyi papok, szeminaristák, a Szeretet Misszionáriusai (Teréz anya nővérei) és a Szeplőtelen Fogantatás kongregáció örmény szerzetesnői. Jelen voltak a helyi Karitász munkatársai, fiatalok, valamint a plébániai nyári tábor résztvevői.

Bassetti bíboros tolmácsolta feléjük Ferenc pápa üdvözletét, és arra buzdította őket, hogy lelkesen készüljenek a fiatalok szinódusára. A bíboros köszönetet mondott az örömteli fogadtatásért és a vendégszeretetért, amelyben részesítették, emlékeztetve rá, hogy Örményország már a kezdetektől fogva befogadta az üdvösség hírét.

Az olasz püspöki konferencia elnöke a zarándoklatról szólva elmondta, nagy meghatottsággal kereste fel azokat a helyeket, ahol Jézus sebei különösen megmutatkoztak a 20. század elején, amikor olyan sok keresztény testvérünket üldözték, megkínozták hitükért és az örmény nemzethez való tartozásukért. „Mindez arra késztet bennünket, hogy elgondolkozzunk, mit jelent ma az, hogy ne csak szavakban, hanem tettekben, a mindennapi életben is legyünk keresztények. Jézus új emberekké kíván tenni bennünket. Kérjük az erőt, és Ő megszabadítja szívünket a bűn láncaitól” – mondta Bassetti bíboros.

Raphaël Minassian örmény katolikus püspök hangsúlyozta, hogy Bassetti bíboros és az umbriai püspökök jelenléte vigasztalás, bátorítás számukra, és megelégedést, reményt és erőt ad, hogy tovább folytassák küldetésüket, amely nem könnyű az egyházak különválása miatt. „Arra törekszünk, hogy segítsük a betegeket, azokat, akik erkölcsi, szociális, gazdasági nehézségekkel küzdenek; így néha a kormány munkáját is végezzük, mivel különösen a határmenti falvak mindenki által elfeledett területek” – mondta az örmény püspök.

Renato Boccardo, a spoleto-norciai főegyházmegye érseke, a zarándoklat vezetője szintén hangsúlyozta: „Ez a zarándoklat a nagy keresztény hagyományokkal rendelkező örmény földre azt jelenti, hogy merítünk Világosító Szent Gergely és Nareki Szent Gergely mély spiritualitásából, akik tanításukkal kijelölték e nép előrehaladását az evangéliumhoz való hűségben”. Az umbriai püspökök megtapasztalták, hogy a keresztény értékek milyen forrást jelentenek egy kultúra és egy társadalom számára. A hetven évnyi szovjet uralom ellenére ez a nép nem veszítette el keresztény gyökereit – hangsúlyozta Boccardo érsek.

„Jelenlétünkkel közelségünket, szolidaritásunkat és bátorításunkat kívántuk kifejezni az örmény katolikus közösség felé” – mondta Boccardo érsek, majd kifejtette, az üldöztetések tragédiája legyen ösztönzés arra, hogy megújítsuk hűségünket keresztény életünk megvallására.

Az umbriai püspökök zarándoklatának kiemelkedő mozzanata volt a Világosító Szent Gergely tiszteletére emelt új székesegyházban tett látogatás. A katedrálist 2001-ben szentelték fel Jerevánban az örmény egyház megalapítása és a kereszténység mint államvallás felvétele 1700. évfordulója alkalmából. A főpásztorok lerótták tiszteletüket az örmény népirtás áldozatainak emlékműve előtt. Az Oszmán Birodalom által 1915–16-ban végrehajtott genocídium emlékhelye 1967-ben nyílt meg a Cicernakaberd dombon. Az umbriai püspökök elzarándokoltak az Ararát-hegy lábánál fekvő Hor Virap – „mély verem” – kolostorba, amely Világosító Szent Gergely tömlöcének a helyén épült, továbbá meglátogatták a szent által a 4. században alapított Geghard-kolostort, ahol a hagyomány szerint Longinus lándzsáját őrizték. A lándzsát, amely átszúrta a keresztre feszített Jézus szívét, állítólag Tádé apostol vitte el örmény földre.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Agensir.it

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria