„A kút vize egyformán tükrözi vissza az arcunkat” – Mária-köszöntő Csíksomlyón

Külhoni – 2023. március 7., kedd | 15:49

A hónap első szombatján, március 4-én zarándokok sokasága népesítette be a csíksomlyói kegytemplomot és környékét. Délután négy órakor a gyimesi hívek vezette imaórával kezdődött az ünnepélyes Mária-köszöntő, öt órától a csíkszentsimoni és a csatószegi egyházközség hívei mondták az áhítatot.

A kolostor gyóntatóhelyiségeiben zarándokok tucatjai igyekeztek elvégezni szentgyónásukat. A 18 órakor kezdődő szentmisét Bőjte Mihály ferences szerzetes, csíksomlyói házfőnök mutatta be. Prédikációjában az Istennel és embertársainkkal való jó kapcsolat fontosságáról beszélt.

„Személyes és közösségi életünkben kiemelten fontos az Istennel és az egymással való kapcsolatunk. Nagyon is emberi módon azt gondolhatnánk, hogy kizárólag az előírások és törvények képesek rendezni a viszonyainkat. A mondás szerint is a jó szerződés a hosszú barátság titka (clara pacta, boni amici). Azonban ha a vallásos életünket nézzük, tapasztaljuk, hogy mennyire fontos az előírások és betűk mögött meglátni és felfedezni Isten személyes arcát. Még a Krisztus előtti kor embere is – az Istennel és a környezetével való kapcsolatában – az előírásokon túl szövetségben gondolkodott, amely több mint egy jó szerződés” – mondta Bőjte Mihály. Rámutatott: az ószövetségi olvasmány ezt így fogalmazza meg: „Te ma az Urat választottad, hogy Istened legyen, hogy az ő útjain járj, megtartsd szertartásait, parancsait s rendeléseit. Hozzátette: ennek a szövetségnek a másik pillére az Úr közeledése hozzánk: „az Úr pedig ma téged választott, hogy tulajdon népe légy”. A szentíró a szövetség, a barátság képével fejezi ki az Istennel való kapcsolatunkat, amely az embertársainkkal való kapcsolatunkban is tükröződik. A ferences szerzetes azt is kifejtette: az Úr Jézus által megkívánt magatartás túlhaladja a csupán igazságosság mércéjét, és a megoldásokat a szeretet ernyője alá tereli, amely nyilván nem nélkülözi, hanem épp felételezi az igazságosságot, hiszen ő azt mondta: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért.”

„A kút vize egyformán tükrözi vissza az arcunkat. Isten szeretete nem tesz kivételt. Jézus hasonló magatartást, hasonló közeledést kér mindenkitől. Megváltóként, Isten fiának tekintélyével tanította a hallgatóságát. Ma ugyanilyen tekintéllyel tárja elénk a szeretet parancsának elsőbbségét. Assisi Szent Ferenc evangéliumi emberként, a Miatyánk kifejtésében így imádkozik: »Add, hogy az ellenséget igazán szeressük, s érettük nálad buzgón közbenjárjunk, senkinek rosszért rosszal ne fizessünk, s azon legyünk, hogy benned mindenkinek hasznára legyünk.« Mintegy tanácsul adja: ha a magunk erejéből nem tudnánk mindent és feltétel nélkül megbocsátani az ellenünk vétőnek, akkor Istentől kell kérnünk, hogy megtehessük. Az ellenségért mondott közbenjáró ima a jele annak, hogy az irgalom és bocsánat útján járunk” – mutatott rá a ferences.

Hangsúlyozta: a nagyböjti időben induljunk el és járjunk a Jézus által megmutatott úton, mert kizárólag a helyes viszonyulás viheti előre a kapcsolatainkat és gyógyítja meg az egymásnak okozott lelki sebeket. „Isten irántunk való szeretete legyen naponkénti erőforrásunk, hogy mi is hasonlóképpen tegyünk embertársainkkal” – zárta szentbeszédét Bőjte Mihály.

A szentmise után ugyancsak a csíkszentsimoni és a csatószegi egyházközség tagjai vezetésével a fájdalmas rózsafüzért imádkozták a zarándokok. A gyertyás körmenetben népviseletbe öltözött férfiak vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Az elsőszombati Mária-köszöntőt a Mária Rádió és a kegyhely YouTube-csatornája élőben közvetítette. A következő Mária-köszöntő április elsején lesz.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Erdélyi ferencesek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria