A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem vezetői a jezsuita és piarista elődök előtt tisztelegtek

Külhoni – 2021. július 16., péntek | 15:47

A Babeș–Bolyai Tudományegyetem a 440 éve Kolozsváron Báthory István által alapított jezsuita akadémia utódintézménye. Július 12-én az egyetem rektora, Daniel David és a magyar nyelvű oktatásért felelős rektorhelyettes, Soós Anna meglátogatta az Egyetem utcai piarista templom kriptáját.

Az évforduló alkalmából tartott rendezvények közé sorolható, hogy július 12-én az egyetem rektora, Daniel David és a magyar nyelvű oktatásért felelős rektorhelyettes, Soós Anna felkereste az Egyetem utcai piarista templom kriptáját, tisztelegve az ott nyugvó jezsuita és piarista paptanárok emléke előtt. A látogatásról a kriptát bemutató Fodor György piarista konfráter számolt be a Romkat.ro erdélyi magyar katolikus portálnak.

A templomban László Attila főesperes-plébános fogadta a vendégeket Popesc Mihăiță Cristian segédlelkész, Homa Ildikó, a Szociális Testvérek Társaságának kerületi elöljárója és Fodor György piarista konfráter kíséretében. László Attila hangsúlyozta: a Szent Mihály-templom restaurálásának befejezése után a piarista templom felújítása a következő fontos terv. Reményei szerint így köszöntenék felszentelésének 2025-ben esedékes 300. évfordulóját.

A kriptában előbb a főesperes-plébános vezetésével a jelen levők imádkoztak az ide temetettek lelki üdvösségéért, és meggyújtották az emlékezés mécseseit. Fodor György ismertette a templom és a kripta történetét és az itt nyugvó jeles elődöket.

1693. október 1-jén a reformátusok átadták a kolozsvári mai ferences templomot és a hozzá tartozó épületeket a jezsuita rendnek. A jezsuiták később megépítették saját templomukat, Erdélyben elsőként barokk stílusban. Ezt 1725. május 13-án szentelték fel. A templom befejezésével egy időben elkészült a kripta is, 140 temetkezési hellyel. Az óvári templom visszaadása előtt ide hozták át több rendtag, valamint egyes jótevők földi maradványait.

Idén 205 éve, 1773-ban a jezsuita rendet a pápa feloszlatta, ezt követően Mária Terézia osztrák császárnő és magyar királynő a kegyes tanítórendnek, a piaristáknak adta át a templomot és a tanintézményeket. Az első piaristák 1776. október 15-én telepedtek le a városban.

A kriptát bemutató piarista konfráter arról is beszámolt, hogy 172 esztendőn át a kolozsvári piarista főgimnáziumban – a szerzetesrendek és egyházi tanintézmények 1948-ban történt erőszakos megszüntetéséig – több mint hetvenezer magyar, román, német, örmény, zsidó diák minőségi oktatásban és nevelésben részesült.

A látogatás végén a tudományegyetem vezetői megköszönték a lehetőséget, hogy a magyar és egyháztörténeti szempontból egyaránt jelentős panteonban nyugvó nagy elődök előtt tiszteleghettek.

Az írás teljes terjedelmében ITT olvasható.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: Fodor György; Cseke Zoltán

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria