„Legnemesebb minden fák közt...” – A nagypénteki szertartások a külhoni egyházmegyékben

Külhoni – 2024. március 30., szombat | 19:00

Nagypénteken az Egyházban nincs szentmise, mert ezen a napon maga Jézus, az örök főpap mutatja be a legszentebb áldozatot. A nagypénteki liturgiának három fő része van: igeliturgia, hódolat a szent Kereszt előtt és szentáldozási szertartás. A külhoni egyházmegyékben beszámolói

Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Urunk szenvedésének napján, nagypénteken, a liturgiát Kerekes László segédpüspök végezte Kovács Gergely érsekkel, Jakubinyi György nyugalmazott érsekkel és a központi papsággal együtt. A liturgiát megelőzően a segédpüspök keresztutat végzett a székesegyházban.

A papság és az asszisztencia teljes csendben vonul be a székesegyházba, majd a főcelebráns az oltár előtt arcra borult, a papság, az asszisztencia és a hívek térdre ereszkedtek. A földre borulás az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg, de ugyanakkor a teljes önátadás és az Isten előtti megalázkodás szimbóluma is. Ezt követte az igeliturgia, a kispapi kórus énekelte Jézus szenvedéstörténetét, a passiót.

A Szent János szerinti passiót követően Kerekes László segédpüspök homíliájában Fodor Sándor A feltámadás elmarad című novelláját ismertetve és allegorikusan jelenvalóvá téve rámutatott, hogy „bármennyire is szeretnénk, hogy nagypéntek ne történjen meg vagy másképpen történjen meg – mellőzve Jézus szenvedését –, mégis nagypéntek drámaian elénk tárja, hogy mi is történt a mi üdvösségünkért”. Kiemelte, hogy Jézus szenvedése nélkül nem beszélhetünk megváltásról, üdvösségről és végső soron feltámadásról sem.

„Nagypénteket jobban át kell élnünk, jobban kell törekednünk egyesülni Jézus Krisztus szenvedésével és keresztjével. Ez képes növelni a mi hitünket, ez képes erősíteni a mi reményünket és ezáltal erősödhet a mi szeretetünk.”

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Fotó: Kováts Álmos Botond/SIS

*

Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye

A nagyváradi székesegyház előtt nagypéntek délután közös keresztúti ájtatosságot végeztek a város plébániáihoz tartozó hívek és lelkipásztorok. A keresztút jeleneteit a Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai mutatták be. 

Oros Roland, a líceum spirituálisa úgy fogalmazott: Induljunk el, kísérjük el Jézust az ő szeretetének keresztútján, és ha vele járjuk utunkat és mindvégig kitartunk, akkor észrevehetjük, hogy Ő is elkísér bennünket életünk útjain. Különösen a nehéz helyzetekben számíthatunk rá, hogy megfogja a kezünk, és segít nekünk továbblépni. Jézus velünk van és velünk marad! 

Az ájtatosság végén Böcskei László megyéspüspök azt kívánta, hogy Krisztust követve, őrá tekintve mindannyiukban szülessen meg a megújulás, az új élet reménysége.

Forrás: Romkat.roNagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

Fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala

*

Szabadkai Egyházmegye

Fazekas Ferenc megyéspüspök vezette a nagypénteki szertartást a szabadkai Avilai Szent Teréz-székesegyházban.

Az Úr szenvedésének ünneplése a püspök, a papság és a ministránsok csendes bevonulásával kezdődött. Az oltár előtt a püspök leborult, ezzel az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jelenítette meg. Az olvasmány és a szentlecke felolvasását követően az Albe Vidaković székesegyházi kórus passiót énekelt.

Ferenc püspök a nagypénteki prédikációjában többek között elmondta: A szenvedés ezen a világon elkerülhetetlen.

Lehet, hogy úgy tűnik sok dolognak nincs értelme itt a földön, de sok minden értelmet nyer a szeretet által.

Így Jézus szenvedését és halálát a szeretet légkörében kell értelmezni, ami végtelen és eljut a végsőkig. Minden, amit teszünk sok erőfeszítést igényel, lemondásokkal jár és áldozatot követel. Éppen ezért fel kell ismernünk Jézus szavainak fontosságát: „Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem!“ Jézus ezt saját példáján mutatta meg nekünk – emelte ki a püspök – felvette a keresztjét és elfogadott minden áldozatot. Minden kereszt Jézus által kettős jelentőséggel bír. Egyrészt áldozat, önmegtagadás és halál, másrészt pedig győzelem, dicsőség és az élet.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás: Szabadkai Egyházmegye

Fotó: Kovács Attila

*

Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

 A temesvári Szent György-székesegyházban az ünnepi szertartást idén 15.11 órai kezdettel Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta román, német és magyar nyelven, Nikola Lauš püspöki irodaigazgató, valamint Ovidiu Virag és Branko Duma diakónusok jelenlétében. A szertartás keretében Bajkai-Fábián Róbert, Iulian Ciobotaru és Ovidiu Virag diakónus olvasták fel Jézus szenvedéstörténetét Szent János evangéliuma szerint.

Szentbeszédében a megyéspüspök hangsúlyozta: „Mindannyiunknak van egy küldetése, amelyre teremtettünk. Jó, ha tudatában vagyunk annak, hogy mi ez a küldetés. Látjuk, hogy Jézus az életét adta küldetéséért. Az ő missziója az volt, hogy mindenki számára megnyissa a szeretet útját. Jézus, Isten Fia szeretetből életét adta mindannyiunkért.

Jézus bátorsága, méltósága abból fakad, hogy az Atya akaratát akarja teljesíteni. Szeretetét az Atyával való kapcsolata táplálja. Nekünk is megvan ez a lehetőségünk.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Kiemelt fotó: Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria