A reményre fókuszál a szatmári egyházmegye 2024-es pasztorális terve

Külhoni – 2024. január 29., hétfő | 13:07

A Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a 2024-es év pasztorális tematikája a remény: a remény zarándokaiként készülnek 2025-re, amely jubileumi év lesz a világegyházban. Az egyházmegye pasztorális terveiről, súlypontjairól olvashatnak a következőkben.

Ferenc pápa 2025-re „A remény zarándokai” mottóval jubileumi évet hirdetett. A Szentatya a jubileumi év meghirdetésében így buzdít: „Intenzív hittel, élő reménnyel, tevékeny szeretettel készítsük elő és ünnepeljük meg a szentévet… A felkészülés ezen időszakában már most örömmel gondolok arra, hogy a jubileumi eseményt megelőző 2024-es évet az imádság nagy »szimfóniájának« szentelhetjük. Mindenekelőtt azért, hogy visszanyerjük a vágyat arra, hogy az Úr jelenlétében legyünk, hogy hallgassuk és imádjuk őt.”

2024-ben a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a Jézus által tanított imát, a Miatyánkot átelmélkedve a remény zarándokaiként a hívek hálát adnak és visszatekintenek az egyházmegye múltjára, jelenére és reményteli szívvel tekintenek a jubileumi évre és a jövőre.

A remény évének tematikus felosztása a szatmári egyházmegyében az alábbiak szerint alakul:

– „Miatyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved!”
– Keresztúti ájtatosság: A remény forrása
– „Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.”
– Szentségimádás: Jézus Szíve, szeretettől lángoló tűzhely
– „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma.”
– „Bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk.”
– Szentségimádás novemberben: Szelíd és alázatos szívű Jézus, tedd szívemet a te szívedhez hasonlóvá!

Reizer Pál szatmári püspök 2001-ben „Újuljatok meg gondolkodásmódotokban” mottóval hirdette meg a szatmári egyházmegyei zsinatot. A zsinat meghirdetése Szent II. János Pál pápa ösztönzésére történt, hogy a II. Vatikáni Zsinat szellemében megújulva ünnepeljék az egyházmegye 200. születésnapját.

Az 2001–2004 között zajló egyházmegyei zsinat Schönberger Jenő szatmári püspök vezetésével húsz évvel ezelőtt zárult le. Legfontosabb gyümölcsei a jóváhagyott dokumentumok mellett azok a plébániai, lelkiségi és egyéb csoportok, amelyek a munkadokumentumok megbeszélése során akkor alakultak vagy a rendszeres találkozások által megerősödtek. A plébánosok mellett e csoportok tagjai lettek az egyházmegye pasztorális útjának a fő mozgatórugói.

A tematikához összeállított segédanyagokat használó személyek, csoportok, kisközösségek most is arra kapnak meghívást, hogy átelmélkedve, átbeszélgetve a szentírási részeket, belekapaszkodjanak Isten reményteli meghívásába, ahogyan a Szentatya fogalmaz a jubileumi évet meghirdető levelében: „Továbbra is égve kell tartanunk a remény fáklyáját, amelyet kaptunk, és mindent meg kell tennünk, hogy mindenki visszanyerje az erőt és annak bizonyosságát, hogy nyitott lélekkel, bizakodó szívvel és messzire tekintő elmével nézhet a jövőbe. A közelgő jubileum nagyban hozzájárulhat a remény és a bizalom légkörének helyreállításához, annak az újjászületésnek a jeleként, amelyet mindannyian sürgetőnek érzünk. Ezért választottam »A remény zarándokai« mottót.”

A teljes cikk további részletekkel IDE kattintva olvasható.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria