Bánsági történelem egy püspök tollából – Megjelent Martin Roos püspök új könyve

Külhoni – 2019. május 27., hétfő | 9:03

Martin Roos nyugalmazott temesvári püspök „Providentia Augustorum” című, német nyelven írt könyvét május 17-én mutatták be a temesvári Bánsági Nemzeti Múzeumban. A mű a Bánság történelmét kíséri végig Temesvár török uralom alóli felszabadulásától egészen 1739-ig.

A kötetet, amely tavaly év végén jelent meg a müncheni Edition Musik Südost kiadó gondozásában, Josef Wolf történész, a tübingeni Institut für Donauschwäbische Geschichte und Landeskunde tudományos munkatársa ismertette. A rendezvényt Marius Cornea muzeográfus, a Bánsági Nemzeti Múzeum munkatársa nyitotta meg, aki tolmácsolta Claudiu Ilaș igazgató üdvözletét a szerzőnek és a jelenlévőknek, majd átadta a szót Pál József Csaba temesvári megyéspüspöknek.

A főpásztor elismeréssel szólt püspökelődjéről, akitől egy jól szervezett egyházmegyét vett át tavaly, és akinek nem csupán a püspökség, illetve a régió múltja iránti lankadatlan érdeklődése példamutató, hanem a munkabírása, elkötelezettsége is. Josef Wolf történész a bánsági történetírás szempontjából jelentős munkának nevezte a kötetet, amely korabeli dokumentumok, szövegek, okiratok, levéltári és könyvészeti anyagok gyűjteménye, és a Bánság történelmét Temesvárnak a török uralom alóli felszabadulásától, illetve az 1716. október 13–14-i kapitulációs megállapodással kezdődően egészen 1739-ig kíséri végig.

Minden dokumentum előtt egy rövid bevezető található, amelyben a szerző felvázolja az adott körülményeket, így a könyv végére kirajzolódik az akkor Temesi Bánságnak nevezett és közvetlenül Bécsnek alárendelt tartomány múltjának egy jelentős időszaka.

A történész a bemutatón megemlítette a szerző eddig megjelent munkáit is, kiemelve a csanádi, illetve a temesvári egyházmegye történetét összefoglaló monumentális, Erbe und Auftrag (Örökség és küldetés) című művét.

Habent sua fata libelli, vagyis a könyveknek is megvan a maguk sorsa. Ennek a könyvnek is megvan a maga története. Három évvel ezelőtt ünnepeltük Temesvár török uralom alóli felszabadítását, amely alkalomból egy kiállítást is szerveztünk  ismertette a szerző, Martin Roos püspök a kötet létrejöttének körülményeit. – Ekkor sok forrásmunka, érdekes dokumentum, okirat gyűlt össze, és arra gondoltam, jó lenne mindezt egyetlen könyvben megjelentetni. Így született meg ez a kis gyűjtemény, amely akár a 2021-es temesvári eseményekre való felkészülést is szolgálhatja. (2021-ben Temesvár lesz Európa egyik kulturális fővárosa – a szerk.)

A szerzőt és művét méltatta Claudiu T. Arieșan egyetemi docens és Rodica Vârtaciu tudományos kutató is, kiemelve a nyugalmazott püspöknek a bánsági történelmi források feldolgozása iránti elkötelezettségét. A könyvbemutató kötetlen beszélgetéssel ért véget, amelynek keretében Martin Roos dedikálta legújabb munkáját.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria