Beiktatták Jonáš Jozef Maxim eperjesi görögkatolikus érseket

Külhoni – 2024. január 29., hétfő | 12:00

Aranyszájú Szent János ereklyéinek átvitele emléknapján, január 27-én az eperjesi Keresztelő Szent János-székesegyházban Cyril Vasil’ SJ érsek püspökké szentelte Jonáš Jozef Maximot. Hivatalával az új érsek a szlovákiai görögkatolikus egyház kilencedik helyben lakó püspöke és második metropolitája lett.

Az eperjesi székesegyházban szombaton tartott szentelési szertartást Cyril Vasil’ SJ érsek, kassai megyéspüspök vezette.

A társszentelők a pozsonyi eparchia és az eperjesi főegyházmegye egykori apostoli adminisztrátora, Peter Rusnák, valamint Benedikt Aleksijčuk, a chicagói ukrán hívek megyéspüspöke voltak.

A püspökszentelésen több mint ötven keleti rítusú és latin szertartású püspök vett részt Szlovákiából és más országokból, valamint számos diplomáciai képviselő.

Az érseki Szent Liturgián csaknem kétszázötven pap koncelebrált, köztük Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci és Szocska A. Ábel nyíregyházi megyéspüspök is.

A szertartáson mondott köszöntőjében Cyril Vasiľ érsek úgy fogalmazott: „Ma nemcsak egy újabb püspökszentelésnek lehetünk tanúi, amelyet Szlovákia időszakonként megél, hanem az egész szlovákiai »sui iuris« (saját jogú) görögkatolikus metropolitai egyház kap új vezetést.

Jonas érsek az egyház első feje, a történelem első keleti metropolitája, akit Szlovákiában szenteltek fel” – mondta Cyril Vasiľ érsek.

„Bekerülni az apostoli utódlás folyamatos láncolatába – ez a legnagyobb ajándék, amit a gyülekezetben valakinek megadhatunk” – hangsúlyozta a főpásztor.

„Isten népe vár itt rád,

aki szeretné látni benned lelkipásztorát, vezetőjét, ügyintézőjét, védelmezőjét, aki vezetni fogja őket ezekben a nem könnyű időkben – mondta a szentelés előtt álló püspöknek a főpásztor. – Várjuk, hogy érkezéseddel helyreállíthassuk Egyházunk legfelsőbb szerve, a Hierarchák Tanácsa tevékenységét.

Hisszük, hogy alázatod, komolyságod, lelki tapasztalatod, ortodoxiád és buzgóságod nagy értéket jelent majd.”

A püspök Krisztus képmása az Egyházban. Feladata, hogy kinyissa Isten országának kapuját

– hangsúlyozta Cyril Vasiľ SJ érsek. – Azt várjuk el tőled, hogy teljes mértékben Krisztus, a Jó Pásztor, a Király élő képmása legyél, és főpap, aki feláldozza magát a rábízott emberekért” – mondta Cyril Vasiľ érsek.

A püspökszentelési szertartás két részben zajlott.

A Szent Liturgia megkezdése előtt az apostoli nuncius bemutatta a szentelése előtt álló püspököt. Nicola Girasoli felolvasta annak a bullának a latin szövegét, amellyel Ferenc pápa kinevezte az új eperjesi érseket és metropolitát.

Miután felolvasták a kinevezés szlovák fordítását, a jelölt hármas – általános, trinitárius és krisztológiai – hitvallása következett.

A felszentelés második része már a Szent Liturgia alatt folytatódott.

A szertartás egyik legjellegzetesebb mozzanata, amikor a jelen lévő püspökök mindegyike a jobb kezét az előtte álló püspök jobb vállára téve kéri Isten kegyelmét a szentelendőre.

A szertartás végén Jonáš Jozef Maxim érsek köszönetet mondott mindenkinek. Elmondta, hogy hetvenhét éve történt az utolsó püspökszentelés ebben a székesegyházban. Az utolsó felszentelt püspök 1947-ben Vasiľ Hopko volt; az ő szentelő püspökének egyike pedig Boldog Gojdics Pál. „Ma az ő ereklyéik vannak az oltáron mint helyi templomunk két nagy fénye.

Nagyszerű fáklyák ők számomra az üdvösség felé vezető úton. Azt hiszem, nem vagyok egyedül”

– fogalmazott az új eperjesi érsek.

„Hálás vagyok ma Istennek, hogy elhívott erre a szolgálatra, és lehetővé tette, hogy Szentlelke erejével folytassam és vigyem a Jézus Krisztusba, az én Uramba, tanítómba és vezetőmbe vetett hit bizonyságtételét.”

*

Jonáš Jozef Maxim 1974. november 21-én született Lőcsén (ma Szlovákia területe, Levoča). Érettségi után teológiát kezdett tanulni Eperjesen, majd 1994-ben ugyanitt belépett a szemináriumba. 1998-ban szentelték pappá Eperjesen, ugyanebben az évben teológiai diplomát szerzett. A Pápai Keleti Intézetben folytatta tanulmányait, ahol 2000-ben licenciát, 2017-ben doktorátust szerzett keleti egyházi tudományokból.

2001 és 2004 között az eperjesi szeminárium spirituálisa volt. 2002–2004-ben az Eperjesi Egyetem görögkatolikus teológia szakának tanára volt.

2004-ben az ukrajnai Univ sztudita lavrájába ment, ahol 2008. május 22-én tett szerzetesi örökfogadalmat. 2017-ben doktorátust szerzett keleti egyházi tudományokból. 2011-től 2020-ig a lvivi monostor, 2020-tól az univi lavra igumenje.

A szlovák mellett beszél ukránul, oroszul, olaszul, angolul és franciául.

Forrás: Miskolci Egyházmegye; eperjesi görögkatolikus egyházmegye (grkatpo.sk)

Fotó: grkatpo.sk

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria