Diakónusszentelést ünnepeltek a temesvári Szent György-székesegyházban

Külhoni – 2023. november 13., hétfő | 19:18

November 11-én, szombaton 11 órakor a temesvári Szent György-székesegyházban a csáki plébániához tartozó, józsefszállási születésű Ovidiu Viragot és a kiskrassói születésű Branko Marian Dumát, a müncheni teológiai kar végzőseit szentelték fel a diakónusi szolgálatra. Az ünnepi szentmisét és a felszentelés szertartását Pál József Csaba megyéspüspök celebrálta.

Bevezetőjében a főpásztor meleg hangon üdvözölte a jelöltek kollégáit, akik a fuldai és a müncheni papnevelő intézetből, illetve a budapesti szemináriumból érkeztek, ahol a két fiatalember jelenleg folytatja tanulmányait.

A diakónusszentelés szertartása a jelöltek bemutatásával kezdődött: „Lépjenek elő, akik a szerpappá szentelésben kívánnak részesülni: Branko Duma (kiskrassói plébánia), Ovidiu Virag (Józsefszállás, csáki plébánia). Főtisztelendő Atya, az Anyaszentegyház kéri, hogy szenteld fel ezeket a testvéreinket a felelősségteljes szerpapi szolgálatra. A keresztény nép megkérdezése és az illetékesek véleménye alapján tanúsítom, hogy méltónak találtattak” – ismerte el a szertartás kezdetén a jelöltek felkészültségét és a szent szolgálatra való alkalmasságát Nikola Lauš, a püspöki iroda igazgatója.

Szentbeszédében a megyéspüspök a szerpapok feladatairól és szolgálatáról szólt: „A Szentlélek kegyelmétől megerősítve segíteni fogják a püspököt és a papokat az Ige, az oltár és a felebarát szolgálatában, készen állva mindenki szolgálatára. Hirdetik majd az evangéliumot, előkészítik a szent áldozatot, és felajánlják az Úr testét és vérét a híveknek. A püspök megbízásából küldetésük lesz hívőket és nem hívőket egyaránt buzdítani és a szent tanításra oktatni, vezetni a hívek nyilvános imáit, keresztelni, esketni, a haldoklókhoz elvinni a betegek szentségét, temetési szertartásokat celebrálni. A püspök vagy a plébános nevében szolgálják embertársainkat. Mindezekben Isten segítségével úgy kell viselkedniük, hogy igazi tanítványait lássátok bennük Jézusnak, aki nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon. Nektek, testvérek, akiket diakónussá fogunk szentelni, az Úr példát mutatott, hogy ahogyan Ő cselekedett, úgy cselekedjetek ti is. Szolgáljátok örömmel az embereket, ahogyan Istent szolgáljátok, szívből teljesítve az Úr akaratát!”

Ezt követően a jelöltek tanúságot tettek szándékuk tisztaságáról, hogy magukat az Egyházban egészen Krisztusnak szentelik Isten iránti szeretetből és a nép javára. „Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett benned” – hangzott a főpásztor imája, miután a jelöltek külön-külön eléje térdelve tiszteletet és engedelmességet fogadtak az egyházmegye mindenkori püspökének. A Mindenszentek litániáját, amely alatt a jelöltek a teljes önátadás jeleként arccal a földre borultak, a liturgia zenei szolgálatát ellátó Bajkai-Fábián Róbert székesegyházi orgonista és az Exultate kórus tagjai énekelték. Orgonán játszott még Simona Mustețiu tanár. Ezt követően a főpásztor kézrátétele és imája által szerpappá szentelte a jelölteket, akik Filip Dorin Gyula csáki plébános és Patașan Gheorghe kiskrassói plébános segítségével magukra öltötték a szerpapok jellegzetes stóláját és a dalmatikát. Végezetül a már felszentelt diakónusok átvették a megyéspüspöktől az evangéliumoskönyvet, annak jeleként, hogy a szerpap egyik kiemelkedő feladata Isten igéjének hirdetése.

A szentmise végén Pál József Csaba megyéspüspök megköszönte mindazok imáját, akik a diakónusokat, papokat és az egyházmegyét ily módon is támogatják. Ugyanakkor a főpásztor megköszönte a budapesti szeminárium növendékeinek és tanárainak, hogy szeretettel fogadták és segítik a temesvári egyházmegyéből érkezett társaikat, a most felszentelt két diakónust és Mario Karnel teológiai hallgatót.

A diakónusszentelés a püspökség székhelyén agapéval zárult.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria