Érző szív és ragyogó elme – Márton Áron írásos hagyatékáról mutattak be könyveket Marosvásárhelyen

Külhoni – 2022. június 15., szerda | 18:47

Hat hónappal a Márton Áron életét és munkásságát összefoglaló monumentális könyvsorozat legutóbbi bemutatója után Marton József teológiaprofesszor újabb könyveivel ismerkedhettek meg a marosvásárhelyiek június 11-én a Deus Providebit tanulmányi ház nagytermében. Ez alkalommal két új kötetet mutattak be, amelyek szintén Erdély nagy püspökének állítanak emléket.

„A Püspök”. Tanulmányok Márton Áronról című kötetet, valamint a Márton Áron hagyatéka című sorozat legújabb, a Levelek – 6 című részét mutatták be az érdeklődőknek.

„A Püspök” című, a ProPrint Könyvkiadó gondozásában megjelent tanulmánykötetet Ferenczi Sándor nyugalmazott teológiatanár ismertette. A háromszáz oldalas kötet húsz tanulmányt tartalmaz, amelyek tematikai bontásban, történeti környezetbe ágyazva, részletes magyarázatokkal tárják elénk Márton Áron tevékenységének legfontosabb területeit. Amint a szerző a kötet bevezetőjében megemlíti, a tanulmányok közlésével az a célja, hogy Erdély nagy püspökének jellem- és arcvonásait, sajátos tevékenységi körét összefoglalja. A kötetben szereplő tanulmányok többé-kevésbé kronológiai sorrendben tárgyalják Márton Áron életeseményeit, beleágyazva abba a vallási, társadalmi, politikai miliőbe, amelyben főpásztori tevékenységét végezte. A tanulmányok olvasása során tehát nemcsak Márton Áronhoz kerülünk közelebb, hanem az egyház szemüvegén keresztül jobban megismerjük azt a korszakot, illetve azokat a korszakokat, amelyekben közel negyvenkét évi főpásztori működése alatt (1938 karácsonyától 1980. április 2-ig) népének jó pásztora volt.

A kötet hátsó borítóján egy személyes vonatkozású fényképet láthatunk: Marton Józsefet ugyanis 1975. június 22-én maga Márton Áron szentelte pappá, erre a fontos momentumra utal a papszentelésre induló püspököt ábrázoló fotó.

Marton József az elmúlt tizenhét évben fáradhatatlanul kutatta, gyűjtötte, majd huszonnégy kötetbe szerkesztve kiadta Erdély nagy püspökének írásban megőrzött hagyatékát. Ez közel ötezer oldalt jelent, amely segít közelebbről megismerni Márton Áron személyét, lelkivilágát, főpásztori magatartását. A most bemutatott új kötet a sorban a huszonötödik és egyben a Levelek hatodik része. Sebestyén Péter marosvásárhelyi plébános ismertette, hogy a kötetben a Márton Áron püspök és a gyulafehérvári székeskáptalan kapcsolatát felidéző levelek találhatók, továbbá a hitvallásos iskolák kérdéseivel is foglalkozó Egyházmegyei Tanács (Státus) Igazgatótanácsához írt püspöki levelek, valamint a gyulafehérvári egyházmegyében működő szerzetesrendekkel való levelezés. Különösen ez utóbbi, a szerzetesrendek elöljáróival folytatott levelezés jelenthet hasznos segítséget a történészek számára, mivel tájékoztatást kapunk általuk a kommunista rezsim nehéz körülményei között működő jeles szerzetesekről és a velük kapcsolatos eseményekről.

A levelekből kibontakozik az egyházmegyéjét gondoskodó családapaként szerető, ugyanakkor felelős vezetőként kormányzó főpap alakja, akinek fontosak a papok és hívek gondjai, aki minden eszközzel igyekszik előmozdítani az egyházmegye lelki megújulását, aki tud dicsérni, tud irgalmas lenni, és ugyanakkor határozott, egyértelmű és tántoríthatatlan, ha Egyházát kell megvédenie.

Sebestyén Péter kiemelte személyes olvasmányélményét, amint a kötetekből kibontakozott számára az érző szívű és ragyogó elméjű püspök, akinek közvetlensége, letisztult nyelvezete, humora mind jellemének nemes vonásait hangsúlyozza.

A résztvevők kérdéseire válaszul a kötetek szerzője elmondta, hogy mi mozgatja ebben a folyamatos munkában: megismertetni minél szélesebb körben, minél jobban Erdély nagy püspökének alakját. Ha nem ismerjük eléggé Márton Áront, akkor nem is tiszteljük eléggé. Nagyon fontos, hogy minél jobban megismerjük az életét, a munkásságát, a jellemét, amely a mindennapi munkásságából, levelezéséből, beszédeiből bontakozik ki a legjobban.

A könyveket a bemutató után a helyszínen meg lehetett vásárolni, a szerző dedikálta őket.

Marton József ígérete szerint a Márton Áron hagyatéka sorozatból még két kötet várható. A következő a papsághoz és a plébániákhoz szóló leveleket fogja tartalmazni.

Forrás: Romkat.ro

Szöveg: Molnár Izabella

Fotó: Tamási Albert

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria