Figyelünk a Jóistenre és egymásra – Megújult a bolgár közösség temploma a romániai Berestyén

Külhoni – 2022. május 17., kedd | 13:04

Szűknek bizonyult a berestyei (Bánság, Temes megye) bolgár közösség Boldogságos Szűz Mária Szent Neve templomának hajója május 15-én, vasárnap délelőtt, amikor Pál József Csaba temesvári megyéspüspök konszekrálta az elmúlt hónapok alatt átfogó felújításon átesett templomot és az új főoltárt.

A szentmisén koncelebráltak Bakó László püspöki titkár, Filip Dorin Gyula csáki plébános, Drăghia Novița helyi plébános, Lokodi Attila dettai plébános, Salman Demeter nagylaki plébános, Radulov Piry vingai plébános, Velciov Péter és Kalapiš Mátyás nyugalmazott plébánosok. A szentmisén részt vett Gheorghe Nacov parlamenti képviselő a Bánsági Bolgárok Egyesületének részéről és Petru Tapanov, Denta polgármestere, ugyanis e községhez tartozik Berestye.

A jeles ünnepen a közösségből sokan, gyermekek, fiatalok és idősek a kék színű, aranyszállal szőtt, gazdagon hímzett és díszített helyi népviseletet öltötték magukra, ezzel is kifejezve, hogy a hitük és anyanyelvük mellett hagyományaikat is sikerült több nemzedéken keresztül átörökíteniük.

A hitbéli egységet nem csupán a főpásztori szentmisén való részvétel tükrözte, hanem a liturgián való közös éneklés is, amelynek fontosságát és szépségét a megyéspüspök is kiemelte bevezetőjében. Szentbeszédében pedig úgy fogalmazott Pál József Csaba, hogy akik együtt énekelnek, nem csupán a Jóistenre figyelnek, hanem egymásra is.

„Ezt jelenti a közösség: figyelünk a Jóistenre és egymásra, továbbadjuk Isten szeretetét, vagy éppen nyitottak vagyunk azt másoktól megkapni. Többéves törekvést követően most egy igazán szép templomotok lett. A kőből épült templom felújítása elkészült, fontos azonban az élő kövekből álló templom, vagyis a közösség további építése is” – mondta a megyéspüspök.

A Mindenszentek litániáját követően került sor a főoltár és a templom felszentelésére. A püspök elmondta a szentelő imát, majd krizmával megkente az oltár öt pontját. Ezt követően tömjént helyeztek az oltárra. „Imádságunk, mint a tömjénfüst, szálljon feléd, Istenünk, s amint ezt a házat betölti a tömjén illata, úgy járja át az Egyházat Krisztus evangéliumának szelleme” – hangzott el a szertartás keretében. Az így felszentelt oltárt előbb kendővel terítették le, majd erre tették az oltárterítőt, helyezték el rajta a virágokat és a gyertyákat. Ezt követően a főpásztor felszentelte a templomot is, tizenkét helyen keresztet rajzolva megkente krizmával a falakat.

A szentmise végén Drăghia Novița helyi plébános mondott köszönetet mindazoknak, akik ebben az embert próbáló munkában a segítségére voltak, támogatták és mellette álltak, ugyanakkor méltatta a helyi közösség kitartását, a munkálatok alatt ugyanis a hívek vasárnaponként szabadtéri szentmisén vehettek részt, sokszor kedvezőtlen időjárási viszonyok közepette.

Az egyházi ünnep a templom előtt a népzene, a néptánc és a népviselet ünnepével, kulturális műsorral folytatódott, majd pedig a templomkertben agapéval zárult.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria