Gyulafehérvárra látogatott a püspöki szinódus főtitkárságának munkatársa

Külhoni – 2024. április 23., kedd | 9:01

Kovács Gergely érsek meghívására Gyulafehérvárra látogatott Tomasz Trafny prelátus, a püspöki szinódus főtitkárságának munkatársa, aki április 18-án a főegyházmegyei szinódusi bizottság tagjaival, az érseki hivatal klerikusaival, a szeminárium elöljáróival és a teológiai fakultás tanáraival találkozott. A látogatás során előadást tartott a gyulafehérvári szeminárium kispapjainak.

A megbeszélés elősegítette a szinodális folyamat jobb megértését, és nemzetközi kitekintést nyújtott, ezáltal hozzájárulva és értékes támpontokat adva azon főegyházmegyei beszámoló megfogalmazásához, amelyet a Romániai Püspökök Konferenciájához kell benyújtani. A helyi egyházaktól kapott szintéziseket május 15-ig kell a szinódus főtitkárságához eljuttatni, hogy azok alapján elkészülhessen a XVI. püspöki szinódus rendes közgyűlése 2024. október 2. és 27. között megtartandó második ülésszakának munkadokumentuma.

Tomasz Trafny prelátus emlékeztetett Ferenc pápa szavaira: „a szinódus a szinodalitásról szól, és nem erről vagy arról a témáról”. A különböző tapasztalatok, karizmák, szolgálatok szemlélésekor a nézőpont a fontos: a szinodális egyházként való növekedés „mikéntjére” összpontosítsunk. Mindig tudatosítsuk, hogy a hit közösségi megéléséből kell fakadniuk a felismeréseknek, nem pedig olyan elvárások megfogalmazásáról van szó, amelyek nem tartják szem előtt a hívők közösségének javát.

A püspöki szinódus főtitkárságának officiálisa, aki korábban a Kultúra Pápai Tanácsának munkatársa volt, a gyulafehérvári szemináriumban tett látogatása során Immortalità dell’uomo: promessa dell’aldilà o dell’aldiquà? (Az ember halhatatlansága: a túlvilág vagy az itt és most ígérete?) címmel tartott előadásában az Egyház jelenkori kihívásait elemezte a keresztény hitet és etikát érintő modern, tudományos és technológiai fejlesztések, változások tükrében.

Az előadás végén a kispapoknak lehetőségük nyílt a közvetlen eszmecserére, melynek során kérdéseket tehettek fel Tomasz Trafny prelátusnak.

*

A lengyelországi lublini főegyházmegyéből származó Tomasz Trafny tudományos tevékenysége sokrétű, legfőképpen a hit és a tudomány kapcsolatának interdiszciplináris tanulmányozására terjed ki, amelynek keretén belül már számos nemzetközi konferenciát szervezett. Jelenleg is egy interdiszciplináris projektet vezet a római Szent Kereszt Egyetem filozófiai karán. Az STOQ Projekt (Science, Theology and the Ontological Quest Project; magyarul: Tudományos, teológiai és ontológiai keresés projekt) intézményes hátterét a Fondazione Scienza e Fede – STOQ (Tudomány és Hit – STOQ Alapítvány) biztosítja, amelyet XVI. Benedek pápa 2012-ben hozott létre.

Forrás: Seminarium Incarnatæ Sapientiæ; Romkat.ro

Fotó: Gyulafehárvári Érsekség Facebook-oldala; Kováts Álmos Botond/SIS

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria