Házasulandókért, családokért imádkoztak a Márton Áron-nagykilenced ötödik alkalmán

Külhoni – 2021. április 27., kedd | 15:24

Isten Szolgája Márton Áron boldoggá avatásáért tavaly kezdődött a nagykilenced. A kilenc hónapos lelki előkészület főegyházmegyei zarándoknappal zárul augusztusban a püspök szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. Az imakilenced ötödik alkalmán, április 24-én Szénégető István családpasztorációért felelős plébános a házasulandókért, házasságban, családban élőkért való imára buzdított.

A néhai főpásztor szülőfalujának templomában a szentmisével egybekötött imaalkalmon a jelenlevők, valamint a szentségimádást és a szentmisét közvetítés segítségével követők együtt imádkoztak a házasulandókért, a házastársakért, a családokért, a szülőkért, a gyermekekért. Szénégető István plébános, családpasztorációért felelős lelkipásztor a szentmise elején arra figyelmeztetett – összhangban a püspök gondolataival:

A családnak gyökérkötő ereje van, identitásadó ereje van, életvédő ereje van. Ezért amikor mi családról beszélünk most, a családok évében, akkor a lényeget érintjük, valami nagyon fontosról beszélünk és imádkozunk.”

Majd Márton Áron püspök közbenjárását kérte.

Szénégető István homíliájában Márton Áron családra vonatkozó gondolatai közül emelt ki néhányat, hogy azzal is erősítse a főegyházmegye családjait. Ugyanakkor az evangélium tanításából kiindulva magyarázta a mai hívekre is érvényes húsvéti tanítást, Tamás apostol hitvallását és mindenekelőtt Istennek azt a kijelentését, hogy

Ő van, mindenkor és mindenütt van, járványban, járvány ellenére, és mert Isten van és itt van velünk, valóságosan, nem kell félnünk, nem félhetünk”.

Jézus a félelemben élő apostolokat arra hívta, hogy ne féljenek a világ, az élet kihívásaitól, a sebektől, sebzettségektől, hanem cselekedjenek félelem nélkül másokért – fejtette ki.

A főegyházmegyében a családokért felelős lelkipásztor sokat tud a családok jelen nehézségeiről. Szavai szerint a járvány egyre több családot érintett közelről, ebben a helyzetben pedig olyan kapaszkodóra van szükség, ami valóban erőt ad, ami biztos. Az egyetlen ilyen kapaszkodó a feltámadt Jézus. Az ünnep szónoka azzal biztatta hallgatóságát, hogy a nehéz idők egyben mindig kegyelmi idők.

Isten szolgája Márton Áron püspök 1946-ban írta:

A világot nem csodafegyverek szabadítják meg, hanem Krisztus, az a Krisztus, aki joggal mondta: »bízzatok, én legyőztem a világot«.”

Ahogy a szentmisén, úgy minden területen, minden helyzetben Krisztus-központúan kell élnünk. Közös feladatunk, amire Áron püspök küld mindannyiunkat, hogy hordozzuk Krisztus fényét s a családi élet erősítésén dolgozzunk – zárta szentbeszédét Szénégető István.

Minden hónapban egy-egy fontos témára koncentrálva, azt elmélyítve és aktualizálva készülnek a főegyházmegye hívei Márton Áron születésének 125. évfordulójára.

A lelki előkészület az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzetben is megtalálható kilenceden alapul. Szentmise keretében havonta meghívott előadók tartanak elmélkedést a püspök gondolatai nyomán.

Forrás és fotó: Romkat.ro

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria