Ökumenikus ima kilenc vallási felekezet képviselőivel Temesváron

Külhoni – 2024. január 24., szerda | 9:54

A keresztények egységéért tartott imanyolcad keretében január 18–25. között a temesvári egyházmegyében is több ökumenikus találkozót és imaalkalmat szerveznek, különböző vallási felekezetek vezetői, papok és hívek részvételével. Január 21-én, a Szentírás vasárnapján délután a temesvári evangélikus-lutheránus templomban tartottak ökumenikus imádságot, kilenc vallási felekezet részvételével.

Az imaalkalmon részt vett Ioan Selejan érsek, Bánság román ortodox metropolitája; Pál József Csaba temesvári megyéspüspök; Călin Ioan Bot lugosi görögkatolikus püspök; Kovács Zsombor evangélikus-lutheránus lelkipásztor; a református egyház képviseletében Demeter Sándor temesvár-belvárosi lelkész; a hetednapi adventista egyház részéről Vasile Burleanu lelkész, Ticu Leontescu pünkösdi lelkész, valamint a baptista egyház képviseletében Samuel Țuțac lelkipásztor.

Ahogyan Temesváron már sokéves hagyomány, a keresztények egységéért tartott ökumenikus imára idén is meghívták a város izraelita közösségének tagjait. Január 21-én, vasárnap az ökumenikus találkozón részt vett Zvika Kfir rabbi és Luciana Friedmann, a helyi zsidó közösség elnöke.

Az imaalkalmon jelen volt továbbá Johann Dirschl római katolikus általános helynök; Răzvan Oprișa görögkatolikus esperes, plébános; Zaharia Pereș temesvári ortodox esperes, parókus és Regina Lochner, a Német Szövetségi Köztársaság temesvári konzulja.

Különböző felekezetű – római katolikus, görögkatolikus, izraelita, ortodox, református, adventista – énekkarok zenei szolgálata tette színesebbé az eseményt.

Bevezetőjében Kovács Zsombor evangélikus lelkész német, román, angol és magyar nyelven köszöntötte a jelenlévőket.

„Isten szeretetének jegyében gyűltünk ma itt össze, amely egyrészt egyesít, másrészt kötelez bennünket. Arra kötelez, hogy szívünkben hordozzunk másokat ugyanazzal a szeretettel, amellyel Isten szeret mindannyiunkat” – emelte ki Kovács Zsombor evangélikus lelkész.

Pál József Csaba temesvári megyéspüspök beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy „az imanyolcad mottója a keresztény élet lényegét foglalja össze. Ennek a parancsolatnak az első része így hangzik: »teljes szívünkből, teljes elménkből és teljes erőnkből«. Hogyan mutatjuk ki a szeretetünket Istennek? Azzal, hogy szeretjük embertársainkat.

A szükség és a szenvedés nem függ vallásfelekezettől – mondta a temesvéri katolikus főpásztor. – De nagyobb lesz az egység közöttünk, ha mi, különböző felekezetű emberek, együtt törekszünk az emberek szenvedésének enyhítésére és a béke építésére.”

Ioan Călin Bot lugosi püspök, utalva János evangéliumának 13. fejezetére, így fohászkodott: „Add meg nekünk, Uram Jézus Krisztus, azokat az érzéseket, amelyeket tanítványaid éltek át, amikor az utolsó vacsorán hallották ezeket a szavakat. Add meg nekünk, Uram Jézus, azt az erőt, azt az elszántságot, amit te adtál nekik, amikor dicsőséges feltámadásod után elküldted nekik a Szentlelket tűznyelvek formájában. Add meg nekünk, Uram Jézus, a pünkösdi erőt, elszántságot, meggyőződést.”

Zvika Kfir rabbi angol nyelven szólt a jelenlévőkhöz, szavait Luciana Friedmann, a temesvári zsidó hitközség elnöke tolmácsolta.

„A »szeretet, szeretni« fogalmat nehéz meghatározni, ugyanis valami nagyon egyszerű, ugyanakkor rendkívül bonyolult dologról van szó. A mi kötelességünk, a különböző egyházaké, hogy együtt dolgozzunk.”

Üzenete végén Zvika Kfir rabbi héberül mondott áldást.

„Oseh shalom bimromav / Hu ya’aseh shalom aleinu / V’al kol V’al kol Jiszráél / V’imru, ámen” – énekelte a kórus a zsidó hizközség jól ismert békeimáját.

Demeter Sándor temesvár-belvárosi református lelkész magyarul szólt a jelenlévőkhöz: „Kedves testvérek, egyetlen igeverset szeretnék felolvasni a rómaiakhoz írt levél ötödik részéből: »Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk.« Úgy gondolom, hogy nem lehet szeretetről beszélni Jézus Krisztus nélkül, a Golgota nélkül, a kereszt nélkül. Legyünk őszinték, nem tudunk szeretni. Egymást sem. Minden évben van egy ilyen szép találkozónk, de sokszor még a legközelebbit sem tudjuk szeretni. Imádkozzunk azért, hogy Isten szeretete töltessen ki a mi szívünkbe is.”

„Olyan csodálatos, hogy együtt lehetünk itt – mondta Samuel Țuțac baptista lelkész. – Ki a felebarátom? Ki az én embertársam? Azt hiszem, a helyes kérdés az lenne: Jó felebarát vagyok én? Látjuk, hogy a jó felebarát irgalmas. Viszont ezt az irgalmasságot tettekre kell váltani. Nagyszerű, hogy érzünk valamit egymás iránt, de tennünk is kell valamit egymásért.”

A hetednapi adventista közösség képviseletében Vasile Burleanu lelkész János evangéliumának 20. fejezetéből olvasott fel, arról, hogy a feltámadás után Jézus megjelenik a tanítványoknak, és Tamás apostol a szögek jelét akarta látni Jézus kezén, majd a Megváltó oldalába tenni a kezét ahhoz, hogy higgyen. „A szeretet maradandó jeleket, nyomokat hagy” – hangsúlyozta a felolvasott szentírási rész kapcsán Vasile Burleanu lelkész.

A pünkösdi közösség nevében Ticu Leontescu lelkész átadta Constantin Leontiuc rangidős lelkész üdvözletét, majd így fogalmazott: „Ki az én felebarátom? A felebarátom az, aki a közelemben él, vagy akinek én élek a közelében, és akit szükségletei szerint szolgálni tudok. Ahhoz, hogy szolgálhassam felebarátomat, meg kell alázkodnom, és ahhoz, hogy megalázkodjak, szeretnem kell őt.”

Ioan Selejan érsek, Bánság ortodox metropolitája tanításában kifejtette: „Először is szeretnék választ adni Kfir rabbinak, aki bevallotta, hogy nem tudja, mi a szeretet. Rabbi, én sem tudom, mi a szeretet, de meg tudom mutatni önnek” – mondta a metropolita, és testvéri módon megölelte a rabbit. Majd így folytatta beszédét: „Örülnék, ha valaha is azt hallanám, amint e város utcáin járok, hogy valaki nem feltétlenül azt mondja rólam: ott megy a metropolita, hanem azt, hogy ott megy az úton a felebarátom. Ez az ember egyszer segítő kezet nyújtott nekem.”

Az ökumenikus imaalkaom résztvevői román, magyar és német nyelven együtt imádkozták a Miatyánkot, majd minden jelen lévő vallási felekezet elöljárója áldásban részesítette az egybegyűlteket.

Kovács Zsombor temesvári evangélikus-lutheránus lelkész meghívta az egybegyűlteket az október 4-én, a közösség megalapításának 200. évfordulója alkalmából szervezendő ünnepségekre.

A házigazda lelkipásztor felidézte a közel 30 évvel ezelőtti érkezését a Bega-parti városba és – mint fogalmazott – azt az „ökumenizmusleckét”, amelyet Nicolae Corneanu, akkori bánsági ortodox metropolita, Sebastian Kräuter római katolikus püspök és Ernest Neumann, a temesvári zsidó közösség rabbija tanított neki.

Az imaóra végén az evangélikus-lutheránus közösség tagjai forró teával és kuglóffal kínálták a jelenlévőket.

Forrás: romkat.ro; Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria