Tóth Tamás, az MKPK titkára hálaadó szentmisét mutatott be a berlini magyar katolikus közösségnek

Külhoni – 2024. január 30., kedd | 18:10

Szentmisében emlékeztek meg Berlinben a három éve elhunyt Rasztovácz Pálról, aki az utolsó állandó magyar ajkú papja volt a Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközségnek. Január 28-án, vasárnap a Szent Pál domonkos templomban Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára mutatott be szentmisét, melyben a közösség tagjai hálát adtak elhunyt lelkipásztoraikért, szeretteikért.

A berlini főegyházmegye mintegy 1500 magyar katolikust tart számon, akiknek a Szent Pál domonkos templom (St. Paulus Dominikaner Kloster, Berlin, Moabit) ad helyet, hogy ott találkozzanak minden hónap második vasárnapján, és magyar nyelvű szentmisén járulhassanak szentségekhez. Utolsó Németországban élő magyar ajkú lelkipásztoruk a 2021 januárjában elhunyt Rasztovácz Pál volt. Pál atya az észak-németországi magyar közösségek lelkipásztori szolgálatát látta el haláláig.

2021. január 25-én hunyt el Rasztovácz Pál, a berlini magyar katolikus közösség magyar ajkú állandó lelkipásztora – fél évvel Nagy Iván után, aki szintén évtizedeken keresztül szolgálta a helyi magyar egyházközséget. (Nagy Iván szervezte a berlini magyar katolikus közösség szentmiséit, havonta megjelenő magyar nyelvű körlevelet szerkesztett; amikor nem volt magyar pap, különböző lelkipásztori feladatokat is elvégzett, gyászbeszédeket is mondott; magyar nyelvű óvoda elindítását szorgalmazta).

A járványügyi szabályok akkor nem tették lehetővé, hogy magyar nyelvű szentmisében imádkozzanak értük. Ám egy évvel később Cserháti Ferenc, a külföldön élő magyar katolikusok lelkipásztori ellátásával megbízott püspök mutatott be engesztelő szentmisét Berlinben az akkor már állandó pap nélkül maradt magyar közösségnek.

Ezt a – néhai lelkipásztoráért, szervezőjéért és a közösség minden elhunyt szerettéért bemutatott – január végi imádságos megemlékezést tette hagyománnyá 2023-ban Belényesi József frankfurti magyar lelkipásztor látogatása.

Idén január 28-án, vasárnap Tóth Tamás, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára látogatott Berlinbe, hogy magyar nyelvű szentmisét mutasson be a Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközségnek (Ungarische Gemeinde im Erzbistum Berlin-Brandenburg).

A szentmisében Rasztovácz Pál és Nagy Iván mellett Cserháti Ferenc püspök életéért és a diaszpórában élő magyarokért végzett szolgálatáért is hálát adtak a Szent Pál domonkos templomban összegyűlt magyar hívek.

Szentbeszédében Tóth Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy az évközi idő első vasárnapjainak evangéliumi szakaszai találkozásokat írnak le: János tanítványai követik Jézust, majd elmennek hozzá; Jézus odamegy a halászokhoz, akiket tanítványainak hív meg, akik ezért mindent otthagynak; ezen a vasárnapon pedig a zsinagógában egy tisztátalan lélektől gyötört személy találkozik Jézussal, akit Jézus meggyógyít.

Különböző találkozások, különböző hatásokkal. A berlini magyar közösségben mindannyian emlékeznek, hogyan találkoztak először az egyházközséggel. Ez gyakran összefonódik az Istennel való találkozás történetével is: Isten vagy az Isten utáni vágyuk vezette őket. Rasztovácz Pál atya halála óta koordinátor segíti a közösség működését. Az elmúlt három évben sok pap megfordult Berlinben, hogy anyanyelvükön szolgáltassa ki az ott élő magyar híveknek a szentségeket – derül ki a január 28-án tartott hálaadó szentmiséről szóló beszámolóból.

 „Jó évente egyszer visszagondolni azokra, akik ezt a közösséget szolgálták, akik nélkül ma már nem találkoznának. Jó hálát adni Pál atyáért, Iván bácsiért és Cserháti püspök atyáért. És jó köszönetet mondani mindazokért a ma is élő tagokért, akik évtizedek óta őrzik és ápolják a közösséget – írta beszámolójában Urbán Ilona, a közösség koordinátora. – Megfelelő alkalom arra is, hogy kifejezzék hálájukat azoknak, akik láthatatlanul szolgálják a külföldi magyar közösségeket, akik munkája nélkül Berlinben már nem lenne katolikus egyházközség: köszönet a külföldön élő magyar katolikusok koordinációjával megbízott Mohos Gábor püspöknek és az MKPK Diaszpóra Iroda munkatársainak.”

Rasztovácz Pál 2021 januárjában bekövetkezett halála óta nincs állandó magyar ajkú papja a berlini Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközségnek; az MKPK kiküldött munkatársa, Urbán Ilona Anna fogja össze a közösséget, akinek feladatai közé tartozik a havonkénti magyar szentmise megszervezése; gyónási lehetőség, a helyszín és a szolgálattevők biztosítása.

Forrás és fotó: Szent Erzsébet Magyar Katolikus Egyházközség, Berlin-Brandenburg

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria