Bemutatták a Szent Márton-év új akadémiai kiadványait Szombathelyen

Kultúra – 2016. november 21., hétfő | 12:36

Novemberben több kiadvány jelent meg Szombathely városa és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja (MTA BTK) közötti együttműködés keretében. November 14-én négy kiadványt mutattak be a szerzők és szerkesztők jelenlétében a szombathelyi megyeházán.


Via Sancti Martini. Szent Márton útjai térben és időben című tanulmánykötet Zágorhidi Czigány Balázs, a vasvári Domonkos Rendtörténeti Gyűjtemény vezetője és Tóth Ferenc, az MTA BTK Történettudományi Intézetének tudományos tanácsadója gondozásában jelent meg, a 2015. április 15–17-ig Szombathelyen lezajlott azonos című nemzetközi konferencia előadásait tartalmazza. Szent Márton kora egyik legnagyobb utazója volt, és első nem mártír szentként megadatott neki hosszú élete során, hogy kontinensünk jelentős részét bejárhatta. Pannóniából Itáliába, onnan Galliába vezetett útja, és még számos európai területre eljutott. Életrajzírója, Sulpicius Severus híven dokumentálta utazásait, és e szöveg, valamint a helyi hagyomány által életének fontosabb állomásai márványba vésve, falra festve vagy bronzba öntve fennmaradtak a mai napig. Szombathely, Pavia, Poitiers, Amiens, Tours, Trier, Candes vagy Párizs mellett a hosszú út kisebb állomásai is jól ismertek: ezrével találhatóak Szent Mártonra utaló helynevek, plébániák, kutak, források vagy kövek, amelyek ha nem is a híres savariai szent lábnyomát, de tiszteletének széles körű elterjedését mutatják. Szent Márton utazásainak sora nem ért véget halálával, hiszen holtteste is egy nevezetes utazás során érkezett el Tours-ba, majd az ereklyéi is nagy utat tettek meg: hol a viking támadók elől menekítették őket, hol a szent tisztelete jeléül szállították őket távoli tájakra, 1913-ban éppen Szombathelyre. Szent Márton népszerűségét a kora középkorban jól jelezte a Tours-ba irányuló zarándokok tömege. A konferencia ezekre az európai népeket összekötő – valódi és képletes – mártoni utakra, az utazók visszaemlékezéseire, a kultuszhelyekre és változásaikra igyekezett felhívni a figyelmet a legújabb kutatások eredményeinek felhasználásával. A most megjelent kötet a téma kiváló hazai és külhoni kutatóinak írásait tartalmazza, amelyeket számos szakszerű térkép és színes illusztráció egészít ki.

A jeles évforduló alkalmából a Magyar Tudomány folyóirat novemberi száma is külön szekcióban közölte az MTA BTK Történettudományi Intézetének két munkatársa – Pálffy Géza és Tóth Ferenc – e témához kapcsolódó tanulmányát. A tanulmányok rövidesen díjmentesen is olvashatók lesznek a folyóirat honlapján.

Szintén ezen alkalommal mutatták be az október 8-án megnyílt Martin de Tours.  Le rayonnement de la cité (Tours-i Márton. A város kisugárzása) című kiállítás színes katalógusát. A nagyszabású jubileumi kiállítás a tours-i szépművészeti múzeumban kapott helyet. A tárlatra számos ország jó pár gyűjteményéből – köztük Szombathelyről és Budapestről is – érkeztek műtárgyak, megvalósulásában és a katalógus összeállításában szintén közreműködött az MTA BTK részéről Tóth Ferenc és Újváriné Tüskés Anna. A kiállítás már az első hetekben hatalmas sikert aratott Franciaországban, erről meggyőzően tanúskodik a látogatók kiemelkedően nagy száma és a francia sajtó pozitív visszhangja. A katalógus a neves milánói Silvana Kiadó gondozásában jelent meg, és a kiállított műtárgyakon kívül számos híres és kevésbé ismert Szent Márton-ábrázolás is található benne. A könyv megtekinthető a Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár olvasótermében is.


Az évforduló a szélesebb közönség számára elérhető írott és elektronikus sajtóban is visszhangra talált. A La Nouvelle Revue d’Histoire folyóirat 2016. novemberi tematikus magyar történelmi számában közölt írások jelentős része tudatosan épít a magyar és francia történelem szimbolikus kapcsolódási pontjaira. Tóth Ferenc cikke az 1700 esztendeje született szent tours-i püspök életét és európai kultuszát ismertette. A francia történeti periodika novemberi száma figyelmet szentelt a MTA BTK-ban folyó kutatásokra is, s ennek köszönhetően interjút közölt Fodor Pállal a török hódoltság korabeli magyar történelem kérdéseiről, Pálffy Gézával az általa vezetett Lendület Szent Korona Kutatócsoport eredményeiről is. Az aktuálpolitikai eseményekre is igen élénken reflektáló szám egyik vezérfonala a magyarság rebellis hagyományainak, a megmaradása érdekében folytatott török- és Habsburg-ellenes küzdelmeinek, valamint a 20. századi kommunizmus elleni harcának kiemelése. A népszerű kiadvány remélhetőleg hozzájárul történelmünk – s rajta keresztül jelenkorunk – árnyaltabb megismertetéséhez és  számos hozzá kapcsolódó tévhit eloszlatásához. A francia katolikus televízió (KTO) egy közelmúltban készült dokumentumfilmet is vetített, amelynek forgatása során az MTA BTK munkatársai mellett közreműködtek helyi kutatók is. 

Ez utóbbi tudományos ismeretterjesztő munkák nagy szerepet játszhatnak közös európai történelmi gyökereink felidézésével a Magyarország iránti érdeklődés felkeltésében, ami a tudományos kapcsolatok erősödése mellett a vallási turizmusban is érzékelhető fejlődést hozhat.

A könyvbemutatót a Savaria Turizmus Nonprofit Kft., az MTA BTK Történettudományi Intézete, a Vas Megyéért Egyesület, a Genius Savariensis Szabadegyetem és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének (KÉSZ) szombathelyi csoportja szervezte.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria