Lelkigyakorlat mint kisregény – Magyarul is olvasható James Martin amerikai jezsuita első regénye

Kultúra – 2022. november 6., vasárnap | 20:01

Immár magyarul is olvasható James Martin SJ amerikai jezsuita első regénye, Az apátság.

Egy elvált negyvenes nő, aki kamasz fiának elvesztését gyászolja, s miközben megbékél a sorsával, visszatalál gyermekkora hitéhez és az élet örömeihez. Egy ígéretesen indult építész, akinek félrecsúszott a karrierje, és jobb híján gondnokként dolgozik egy apátságban, válságba kerül, hogy azután szembenézve magával, rátaláljon igazi hivatására, és felismerje a kétkezi munka kreatív mivoltát. Egy elképzelt szerzetesközösség elöljárója, aki számot vet papsága mozgatórugóival és választott életformája nehézségeivel, szépségeivel. Hármójuk találkozása egymással, a reménnyel, a megértéssel és a gyógyulással: sorsok kereszteződése egy pennsylvaniai Madonna-ikon alatt – vagy akárhol.

Első regényében az amerikai jezsuita szerző a három főszereplő történetét elbeszélve valójában belső utakra hívja az olvasót. Spirituális és önismereti utazásra, amely aggodalmak, kérdések, harag és kölcsönös vonzalmak kavalkádján át Istenhez és az élet teljességéhez visz közelebb. „Ez a gyönyörű, megható és teljesen hihető regény a keresőket gyengéden meghívja az istenivel való találkozásra, a hívőket pedig arra bátorítja, hogy mélyítsék el kapcsolatukat Istennel. Nagyon szerettem a könyvet és szereplőit” – nyilatkozta a neves amerikai ferences lelkivezető, Richard Rohr OFM az eredetileg 2016-ban megjelent regényről.

Kedvenc könyvei között tartja számon a Jezsuita Kiadó vezetője, Horváth Árpád SJ is. „Az apátság című regény elsősorban egy édesanyáról szól, aki elvesztette a gyermekét. Gyásza feldolgozásának meglepő története megtéréstörténet is. Arról szól, ami mindannyiunkkal előfordulhat, amikor azt érezzük, elbánt velünk az élet, majd fásultságunk és lelki sebzettségünk ellenére derengeni kezd számunkra egy kis reménysugár. Ez a halovány változás, amely életünk kilátástalanságában fordulópontot jelent, általában egy olyan érintés következménye, amely a lelkünk mélyén történik. Ennek persze lehet valamilyen fizikai előzménye. Például egy váratlan ölelés, egy bátorító kézfogás, a jelenlétünk mások gyászában, egy megértő mosoly, vagy csak az, hogy alszunk egy jót valami nagy hajtás után. Hogy megérintődésünkre pontosan hogyan kerül sor, nehéz megállapítani. Valószínűleg ahány ember, annyi érintettségtörténet” – írja a kötet utószavában.

A könyv magyar változatát – fordítója Szigeti-Cseke Zsuzsa – a Jezsuita Kiadó jelentette meg november első napjaiban, Úton című új szépirodalmi sorozata első darabjaként. Mert bár James Martin szövegéből egyértelműen sugárzik a szerző gazdag Szent Ignác-i lelkivezetői tapasztalata és jezsuita spiritualitása, s nyilvánvaló „olvasógyógyító” szándéka, a könyve valóban szépirodalmi igényű. A regény Umberto Eco – sőt, ha tetszik, Dan Brown – egyházi kulisszák között játszódó regényeinek ismeretterjesztői lelkesedését és történetszövési fogásait idéző elbeszélői stílusa révén joggal kér helyet a kortárs irodalom kánonjában. S nemcsak a kitalált karakterek és az elképzelt helyszín, hanem a kortárs városi szlengtől a lelkigyakorlatos szakzsargonig terjedő sokszólamú nyelvezete, sajátos humora is a jezsuita szerzetes írói vénáját dicséri. (A bravúros magyar megoldásokért a fordítónak és a szerkesztőnek, Szigeti Lászlónak lehetünk hálásak.) Mindeközben a James Martin szövegeire oly jellemző életigenlő derű, a mai társadalmi problémákra való nyitottság és a mély őszinteség sem hiányzik Az apátság oldalairól. A regény így valóban alkalmas arra, hogy bárki által átélhető lelkigyakorlatos tapasztalatot, azaz lélekemelő, sőt vigasztaló spirituális élményt nyújtson – akár egy karosszék kényelmében, néhány óra leforgása alatt.

Csalódnunk kell, ha azt várnánk, hogy James Martin új könyvéből szórakoztató formában tudhatunk meg többet a jezsuitákra jellemző életformáról és módszerekről. A történet kulisszájául ugyanis egy képzeletbeli trappista kolostor szolgál, az ottani szerzetesek mindennapjai pedig leginkább a bencések révén lehetnek ismerősek a hazai olvasónak. De ezúttal nem az élethűnek látszó részletekre érdemes igazán odafigyelni. „A regény valódi főszereplője ugyanis az, akinek ez az érintés köszönhető: maga a Gondviselés, ahogyan a történet szálait összesodorja az apátságban. Ebből a megközelítésből nézve viszont a könyv címe úgy is érthető, hogy a valódi apátság, amelyről James Martin regénye szól, igazából nem a trappisták kolostora, hanem a Gondviselés tere és ideje, az egész világ, a mindennapi élet, Isten otthona” – adja a regény tágabb értelmezését Horváth Árpád. A Jezsuita Kiadó főszerkesztője a könyv első amerikai megjelenése óta várta, hogy megismertethesse a magyar olvasókkal Anne, Mark és Paul atya történetét. Így fogalmaz az utószóban: „James Martin regényének legfőbb értéke az, és éppen ezért választottuk irodalmi sorozatunk indító kötetéül, hogy segítségével az olvasó rádöbbenhet az életnek arra a csodájára, melynek köszönhetően a hit világossága minden sötét viszontagság ellenére utat talál, hogy beragyogjon a mindennapjainkba.”

James Martin SJ: Az apátság
Fordította Szigeti-Cseke Zsuzsa
Jezsuita Kiadó, 2022, 192 oldal

Az apátság a Jezsuita Kiadó könyvesboltjában és webshopjában már megvásárolható. A kötet november közepétől elérhető a nagyobb könyváruházakban, a Szent István Könyvklub karácsonyi katalógusában és az Új Ember Könyvesboltban is.

James Martin New York-i jezsuita szerzetes, az America című katolikus hetilap főszerkesztője. 1960-ban született, üzleti tanulmányai és a General Electricnél eltöltött évek után 1988-ban lett a Jézus Társasága tagja. Széles körű lelkipásztori szolgálata mellett újságok egész sorában jelennek meg cikkei. Egyházi szakértőként tévé- és rádióműsorok gyakori vendége, a Vatikán kommunikációs titkárságának külső tanácsadója, a katolikus–LMBTQ párbeszéd úttörője. Számos nagy sikerű kötetet publikált, melyek közül a New York Times bestseller listájára is felkerült a The Jesuit Guide to (Almost) Everything (magyar nyelven Jezsuita spiritualitás címmel olvasható). A Jezsuita Kiadó gondozásában legutóbb 2013-ban jelent meg könyve Mennyei derű – Öröm, humor és nevetés a lelki életben címmel.

Magyar Kurír

A könyvajánló nyomtatott formában az Új Ember 2022. november 6-i számának Mértékadó mellékletében jelent meg.

Kapcsolódó fotógaléria

A spenceri Szent József-apátság (Fotó: John Phelan)