Jézusban betört a világba Isten szeretete – Megjelent Anselm Grün kötete Márk evangéliumáról

Kultúra – 2023. május 11., csütörtök | 19:54

A népszerű lelki író, Anselm Grün Az evangéliumok nagykönyve sorozatának második kötete a Szent Márk által lejegyzett örömhírt hozza közelebb hozzánk. Az Új Ember Kiadványok sorozatban megjelent A szabadságra vezető út című könyvben a bencés szerzetes a maga egyéni látásmódjával közelít Márk evangéliumához.

A könyv bevezetőjében többek között így ír a szerző:

Márké a legkorábbi evangélium. Műve nem pusztán egy teljesen új irodalmi műfaj születését jelenti, hanem egy hatalmas teológiai bravúr is. Mert bár Márk evangéliuma keletkezésekor már valamennyire összegyűjtötték Jézus egyes szavait, de ezeket csak szóban hagyományozták tovább. Márkot azonban nem pusztán Jézus elszórt szavai érdekelték, hanem maga a Jézus-esemény. Mert Jézus több, mint egy olyan tanító, akinek el lehet sajátítani a tanítását, majd aztán követni lehet: Jézus egész személye fontos a maga egészen konkrét élettörténetével.

Jézusban betört a világba Isten szeretete. A Jézus körüli események kinyilatkoztatások…

Márk meg akarja rendíteni olvasóit evangéliumával és Jézus passiójának, halálának, feltámadásának az elbeszélésével. Ismerjék fel az olvasók, hogy ebben a Jézusban az az Isten nyilvánult meg, aki Jézus által ma is megnyilvánul.

Márk evangéliuma a legősibb, időben ez van legközelebb a jézusi eseményekhez. Ezért itt találkozunk a legleplezetlenebbül a történeti Jézussal. A Jézus-hagyományt elsőként Márk jegyezte fel írásban. Az egyik interpretációs hagyomány – az ún. redakciótörténeti iskola – elsősorban Márk teológiai értelmezését helyezi a középpontba, míg a modern egzegéták, ezzel szemben azt hangsúlyozzák, milyen fontos a legkorábbi evangélium a Názáreti Jézussal kapcsolatos történeti vizsgálódás számára. Márknál a legmarkánsabbak a történeti Jézus vonásai.

Az evangélium leírja Jézus történetét, de nem pusztán eseményeket konzervál, hanem értelmez is.

Amikor Márk evangéliumát olvasom, a szövegén meditálok, akkor elsősorban nem Márk értelmezésével találkozom, hanem a történeti Jézussal – úgy, ahogyan élt és szenvedett, amint az emberekkel érintkezett, ahogyan megszólította őket. Persze tudom, hogy ezt a Jézust ebben a legkorábbi evangéliumban is Márk „szemüvegén” keresztül látom. Hiszen amit ő kiválogatott a hagyomány anyagából, ahogyan azt ő tovább formálta, az mind az ő egyéni teológiai teljesítménye, a Jézus-esemény márki interpretációja. Evangéliumában tehát olyannak látom Jézust, amilyennek Márk láttatja. Ugyanakkor bízom abban, hogy Márk helyesen ragadta meg Jézus titkát, és hogy értelmezésének számomra is van mondanivalója.

A kötetet Németh Attila fordította.

Anselm Grün: A szabadságra vezető út – Márk evangéliuma című kötete megvásárolható az Új Ember könyvesboltban (Budapest V. kerület, Ferenciek tere 7–8. Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–18 óráig) vagy megrendelhető az Új Ember online könyváruházban.

Fotó: Lambert Attila (nyitókép)

Baranyai Béla/Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria