Ne érints engem! – Az evangéliumi mondatot filozófiailag és művészetileg értelmező könyv jelent meg

Kultúra – 2021. május 24., hétfő | 12:02

Online rendezvény keretében mutatta be május 18-án Jean-Luc Nancy francia filozófus a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan kiadott Noli me tangere című könyvét a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (MMA-MMKI).

A műben az író a János evangéliumában megtalálható tiltómondat – magyarul: Ne érints engem! – lehetséges értelmezéseit törekszik kibontani az olvasó előtt.

A kötetbemutató-beszélgetés során Boros János és Farkas Attila filozófusok, az MMA-MMKI tudományos munkatársai Orbán Jolánnal, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi tanárával azt a kérdést járták körbe, hogyan értelmezhető a feltámadt Jézus Krisztus és Mária Magdolna találkozása húsvétvasárnap hajnalban a sírnál, illetve a különböző művészeti ágak – különösen a festészet – miként mutatják be a két szereplő közötti érintést és távolodást. Néhány alkotáson Isten Fia kertészként, a sírok közt járva, a növények gondozójaként jelenik meg.

Jean–Luc Nancy könyvének fontos része, hogy elemzi is a képzőművészeti alkotásokat, az ifjú nő szerepkörét, a kezek egymáshoz való viszonyát, kiemelve Giotto di Bondone és Rembrandt képét, de a zenéből is és az irodalmi megjelenésekből is hoz példát. A „Noli me tangere” a zenetörténetben egy 19. századi francia zeneszerzőnél, Jules Émile Frédéric Massenet-nál is megjelenik. A művész 1873-ban írta meg drámai oratóriumát, a Marie-Magdeleine-t, amelynek fontos mozzanata, hogy Jézus megszólítja Mária Magdolnát, az asszony pedig ennek hatására ismeri fel, hogy nem a kertészt látja, hanem a Megváltót.

Giotto di Bondone: Noli me tangere (1320)

A francia filozófus tágan értelmezi a „Noli me tangere” mondatot. Egyfelől: „Ne illess engem, mert nem mentem fel az én Atyámhoz, hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a Ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez és a ti Istenetekhez” (Jn 20,17). Vagyis Mária Magdolna azért nem érinthette meg a feltámadt Üdvözítőt, mert ő már nem ennek a világnak az anyagából volt. Csak hittel volt látható, Nancy szavaival „[a] hit úgy tud látni és hallani, hogy nem érint”. Másfelől a „Ne érints meg” arra utal, hogy a feltámadás mindenkinek szól, nem az egyedi kapcsolatnak, amit egy érintés, kézfogás hordoz. Az örömhírt vinni kell, minél előbb.

Rembrandt: Noli me tangere (1651)

A kötet hat fejezetből áll. Ezek a hit, a feltámadás, a vallás ismeretelmélete és metafizikája parabolikus vázlatai, amelyek a „Noli me tangere” nyelvi és ábrázolástechnikai megértésének kérdését vetik föl. A fókuszban a tévedés mindig fenyegető paradigmája kap helyet, ugyanis amíg meg nem szólal az Üdvözítő, Mária Magdolna személyét kertésznek nézi. A kezek címet viselő fejezet érzékelőképességünk hermeneutikája a bibliai szöveg és festészeti alkotások összefüggésében.

A Magdalai Mária fejezet képzőművészeti és irodalmi értelmezéseket említ, míg a Ne érints engem a minden emberi találkozásban eredendően hordozott elválás fájdalmát és megválthatóságát, megváltását tematizálja.

A beszélgetés ITT tekinthető meg.

Az MMA Kiadó gondozásában megjelent Jean-Luc Nancy: Noli meg tangere című kötet elérhető az Írók Boltjában.

Forrás és fotó: MMA-MKI

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria