Váljunk Isten ajándékává a házasságban – Útikalauz szerelmeseknek a test teológiája nyomán

Kultúra – 2023. február 21., kedd | 10:47

Február 18-án, szombaton délután Budapesten, a Párbeszéd Házában mutatták be Birgit és Corbin Gams Útikalauz szerelmeseknek című könyvét, mely Szent II. János Pál pápa A test teológiája című tanítását adja tovább közérthető formában. A kötet bemutatója egybeesett a párKatt.hu katolikus társkereső honlap 10. születésnapjával.

A rendezvényt a párKatt.hu és a TestTeo’ együtt szervezte. A megjelenteket Schaffler Ágnes és Krúdy Tamás köszöntötte.

Krúdy Tamás a párKatt.hu egyik alapítója feleségével, Krúdy Zsófiával együtt. Bevezetőjében emlékeztetett: a katolikus társkereső honlap 2013 februárjában indult el, az osztrák kathTreff.org mintájára. A nemzetközi kezdeményezés elindítója Gudrun Kugler jogász, teológus és féjre, Martin Kugler voltak.

A hazai párKatt.hu kezdeményezését támogatta Bíró László püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia akkori családügyi referense – emelte ki Krúdy Tamás. – Kezdetben kétharmad volt a nők, egyharmad a férfiak aránya a regisztráltak között, mára azonban már fele-fele. Az átlagéletkor is csökkent: míg korában a negyvenesek, harmincasok kerestek házastársat a párKatton keresztül, ma már lényegesen többen vannak a huszonévesek. Ha valaki azzal a vággyal kapcsolódik a párKatthoz, hogy keresi azt az embert, aki őt boldoggá teszi, kevesebb a valószínűsége, hogy megtalálja a párját. Ellenben sokkal nagyobb az esélye annak, aki úgy érkezik: keresem azt az embert, akit szeretnék boldoggá tenni.

A test teológiája segíthet ennek a szemléletnek a megerősödésében. Krúdy Tamás elmondta azt is, hogy az elmúlt tíz évben több mint száz sikertörténetről számolhatnak be, de valószínűleg ennél több boldog házasság köttetett a párKattnak köszönhetően, csak ők nem közölték ezt a honlapon.

Schaffler Ágnes, a TestTeo’ csapatának egyik alapító tagja tevékenységüket ismertetve kifejtette: tíz évvel ezelőtt kezdték el II. János Pálnak A test teológiájáról szóló tanítását olvasni, értelmezni, majd lelkigyakorlatokat szerveztek. Eddig ezerötszázan vettek részt ezeken az alkalmakon. Nagy öröm és megtiszteltetés számukra, hogy II. János Pál csodálatos tanítását minél több embernek átadhatják.

Marton Zsolt váci megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) Családügyi Bizottságának elnöke beszédében Szent II. János Pál pápát idézte: „Fiatal pap koromban megtanultam szeretni az emberi szerelmet.” Utalva a könyv címére a főpásztor kifejtette: a kalauz eredetileg útmutatás, vezetés, tájékoztatás, de ha könyvről van szó, akkor iránymutató mű. Átvitt értelemben utazás. Az emberi élet is egy nagy utazás, a II. Vatikáni Zsinat szerint az Egyház nem más, mint Isten vándorló népe, úton lévő közösség ebben az életben az örökkévalóság felé. Ezen az úton haladnak házaspárok, családok, egyedülálló emberek. Ferenc pápa különös jelentőséget tulajdonít a szinodalitásnak, az együtt haladásnak az úton. Útikalauz szerelmeseknek, tehát olyan embereknek, akik Isten útján haladnak.

A címben szereplő szerelmesek szó tág közösséget jelöl: benne van az, hogy valakik még csak vágyódnak a házasságra, akik még csak együtt járnak, akik már jegyesek, és már eldöntötték, hogy összeházasodnak, de benne foglaltatnak a házaspárok is, hiszen a szerelem nem zárul le a házassággal, hanem abban teljesedik ki. A házaspároknak halálukig szerelmeseknek kell, illik lenniük egymásba – emelte ki Marton Zsolt püspök.

A főpásztor kitért a könyv alcímére is: A test teológiája a gyakorlatban. Szent II. János Pál pápa szerdánként elhangzó katekézissorozata volt ez. Rendkívül érdekes, hogy II. János Pál pápa nem sokkal megválasztása után ezzel a katekézissel kezdte meg egyházfői tanítását a szerdai általános kihallgatásokon. Egyértelművé teszi: a házasság, a házasságon belüli párkapcsolat, a szerelem, a szexualitás, a család a legfontosabb. Nem véletlenül nevezzük őt a családok nagy pápájának.

A könyv elején egy XVI. Benedek pápának szóló köszönetet olvashatunk – hívta fel a figyelmet a családreferens püspök. – Joseph Ratzinger a Hittani Kongregáció prefektusaként II. János Pál fő teológiai tanácsadója volt. Mindkettőjükre jellemző a nagyon világos, tiszta tanítás, ami a pápának és a püspöknek is kiemelt feladata: a Krisztustól kapott örökséget szeretettel, nem tolakodóan, de nagyon világosan és tisztán továbbadni, életté váltani. II. János Pál ennek a mestere volt mint morálteológus, Benedek pápa mint dogmatikus, elméleti filozófus, teológus.

Marton Zsolt a „test teológiája” kifejezésen elmélkedve kiemelte: a test a hatvanas évektől kezdve került minden korábbinál jobban a posztmodern ember életének középpontjába. II. János Pál pápa felismerte, hogy meg kell világítani a test eredeti hivatását. Nem bálványimádásról van szó. II. János Pál megszenteli a testet, megszenteli azt a valóságot, amely a szerelemnek fontos része, és Istentől akart, megáldott, szent közvetítő. Azt írja A test teológiájában:

A meztelen és fedetlen emberi test csak Isten színe előtt őrizhető meg teljes ragyogásában és szépségében.”

A váci megyéspüspök rendkívül értékes kincsnek nevezte a házaspár szerzőtárs, Birgit és Corbin Gams könyvét. Közérthetően írnak egy nehéz témáról, hogy mit jelent egy házaspár életében a test teológiája.

A kiadványt a Színes Hírszolgálat Kft. gondozta. A fordító Sallai Gábor, a szerkesztő Krúdy Tamás, a lektor Makkné Kende Adrienn volt.

A budapesti könyvbemutatón Krúdy Tamás beszélgetett a kötet lektorával, Makkné Kende Adrienn-nel és Corbin Gamsszal. Felesége, Birgit betegség miatt maradt távol.

A kötet megszületéséről Corbin Gams elmondta: 2005 szeptemberében a feleségével együtt Budapesten összefutottak egy pap barátjukkal, aki adott neki egy MP3-lejátszót; ezen egy amerikai teológus előadásai voltak hallhatók, melyeket II. János Pál pápának az emberi szerelemről szóló katekézisei alapján tartott. A következő hetekben Birgit gyakran látta a férjét fülhallgatóval a fülén. Tíz éve voltak már házasok, és az asszonynak feltűnt, hogy a férje mennyire megváltozott: figyelmesebb, gyengédebb, türelmesebb, egészen különleges módon szereti őt. Egy idő után megkérdezte tőle, hogy mi történt vele. Corbin pedig ragyogó arccal nézett rá, és így szólt: „Észre lehet venni? Tényleg megváltoztam?” Odaadta a felvételeket feleségének, ő is meghallgatta, szintén fellelkesedett.

Ekkor határozták el, hogy könyvet írnak a témáról, minél több emberrel megismertetik II. János Pál gyönyörű tanítását a test teológiájáról.

2012-ben a német szerzőpárost meghívták Amerikába, készítettek velük egy tizenhárom részes sorozatot a témában. Corbin Gams leszögezte: Szent II. János Pál pápa víziója a szerelemről, mely a test teológiájában tárul elénk, ma sem halványult el. Miért? Azért, mert

a szerelem ugyanazon látomása ez, az önátadás ugyanazon ajándéka és követelménye, ugyanaz az ajándék és feladat, amelyre a Názáreti Jézus tanított minket.

A házaspároknak fel kell ismerniük, különösen a gondok idején, hogy szükségük van Isten szeretetére, Krisztus szeretetét kell átadniuk egymásnak. A lényeg a férj és a feleség kölcsönös odaajándékozásán van, az élet minden területén, így a szexualitáson keresztül is.

Corbin Gams elmondta azt is: nincs gyermekük, bár nagyon szerettek volna. Ezt különösen Birgit borzasztóan nehezen élte meg. Egy nagypénteken azonban térdre borult a kereszt előtt, és azt mondta: „Meggyógyultam.” Felajánlotta ugyanis a helyzetet, szenvedését Krisztusnak. Az életünket másoknak, másokért kell felajánlanunk, így lehetünk sokak spirituális társai, segítői. Bár Birgitnek és Corbinnak nincsenek saját gyermekeik, tanításuk révén azonban rengeteg lelki gyermekük van, világszerte több ezer ember. Mindenki megtalálhatja annak módját, hogy gyümölcshozó élete legyen.

A kötet lektora, Makkné Kende Adrienn háromgyermekes édesanya. Kiemelte: az önajándékozásra vagyunk meghíva, arra, hogy Isten ajándékává váljunk a házasságban a másik számára. A szexualitás is erről szól, ezt világítja meg a test teológiája, amely élteti, erőt ad a nehézségek idején a férjének és neki is.

A kiadvány IDE kattintva rendelhető meg.

Szerző: Bodnár Dániel

Fotó: TestTeo’

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria