Alapításuk 25. évfordulójára emlékeztek a pálos nővérek

Megszentelt élet – 2015. szeptember 14., hétfő | 8:00

A pálos nővérek szeptember 8-án emlékeztek meg szerzetesközösségük alapításának 25. évfordulójáról Márianosztrán, Erdőkürtön pedig a Magyarok Nagyasszonya-monostorban ünnepeltek. Írásukban az elmúlt negyedszázadról emlékeztek.

A Nógrád megyei Erdőkürtön, a Magyarok Nagyasszonya-monostorban Beer Miklós váci megyéspüspökkel, a Magyar Pálos Rend tagjaival, élükön Csóka János tartományfőnökkkel ünnepelt a közösség. Szerkesztőségünket Teréz nővér tájékoztatta.

A közösség jelenlegi elöljárója, Gádoros Atala Mária Benedikta anya emlékezett vissza az elmúlt huszonöt év eseményeire, küzdelmeire, örömeire és Isten csodálatos segítségére.

A pálos nővérek közösségét Csipke Rózsa Mária Margit örökfogadalmas vizitációs nővér alapította Márianosztrán a pálos lelkiség szerint Esztergomi Boldog Özséb Engesztelő Nővérei néven. Az indulási engedélyt 1990 tavaszán adta meg Paskai László bíboros. Megfelelő hely hiányában csak szeptemberben kezdődhetett meg a közösség élete. Az alapító szentmisét szeptember 8-án ünnepelték Márianosztrán.

Az alapító, Margit anya 14 éves korától, Árpád-házi Szent Margit életét megismerve, engesztelő szerzetesi hivatást érzett, de a szerzetesrendek működésének betiltása miatt csak 1978-ban, a titokban megismert vizitációs rendbe léphetett be Varsóban, ahol 1985-ben örökfogadalmat tett. Később, bár nagyon szerette rendjét, új utat keresett, mivel úgy érezte, hogy az engesztelés karizmáját nem tudja teljesen megélni. 1989-ben megismerkedett a pálos rend lelkiségével: megragadta Esztergomi Boldog Özséb példája, aki a tatárdúlás után hazájáért vonult a pilisi remeteségbe engesztelni, majd összegyűjtve a remetéket megalapította a pálos rendet.

Margit a vizitációs rendtől megkapta az engedélyt, majd az egyházjogi előírás szerint három év múlva, 1993. április 18-án letette új közösségében az örökfogadalmat Pécsett, Máthé Péter pálos tartományfőnök atya kezébe mint Irgalmas Jézusról nevezett Mária Margit nővér.

1990. december 20-án Paskai László bíboros a mindenkori pálos tartományfőnök lelki irányítása alá helyezte a közösséget.

1991. január 20-án volt az első beöltözés, amikor három jelölt vette fel a fehér habitust.

1991. október 1-jén – a további fejlődés érdekében – sajnos  kénytelenek voltak Márianosztráról, közösségük bölcsőjéből elköltözni. Váradi József nyíregyházi főesperes, később püspöki helynök segítségével Kálmánházára kerültek. Mivel ez az épület is kicsi volt, és több szempontból is alkalmatlannak bizonyult, nekikezdtek az alkalmas telek keresésének monostor építése céljából, noha alig volt anyagi hátterük, így a gondviselésre hagyatkoztak – írják beszámolójukban.

1992. december elején sikerült megfelelő területet találniuk a Nógrád megyei Erdőkürtön, és lassan megkezdődtek a munkák. A monostor alapkőletételét 1995. október 8-án ünnepelték. Ahhoz, hogy folytatni tudják az építkezést, eladták lakásaikat. Sikerült támogatást kapniuk német segélyszervezetektől és egy amerikai alapítványtól. Sokat segítettek magyar magánszemélyek is, és a szerzetes nővérek is kivették a részüket az építkezés munkálataiból. Anyagiak hiányában lassan haladtak. A még be nem fejezett épületbe költöztek be 1998 novemberében, ekkor már hatan voltak a közösségben.

Az évek során nagyon sok munkával és áldozattal felépítették monostorukat, amelyet a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére szentelt fel Keszthelyi Ferenc akkori váci megyéspüspök 1999. október 8-án.

2003. július 2-án meglátogatta őket a magyar pálos tartományfőnök kíséretében a generális vikáriusa azzal a megbízatással, hogy egyeztessen velük, szorosabbra fűznék-e kapcsolatukat a pálos renddel. Alapító elöljárójuk örömmel igent mondott. A vikárius atya elmondta, hogy a rend hiányolja a női, imádkozó ágat, amely az ő nehéz pasztorációs munkájukat támogatná.

Így a pálos rend egyházjogi státuszában változatlan, szervezetileg független, a renddel csak lelki kapcsolatban lévő női ága lettek. A közösség neve is megváltozott, Első Remete Szent Pál Monasztikus Nővérei (Moniales Sancti Pauli Primi Eremitae – MSPPE) lett az új elnevezésük, ezzel is hasonulva a pálos rendhez.

Nagyon szeretett alapító anyjuk, Csipke Rózsa Mária Margit 2005. augusztus 26-án súlyos betegségben elhunyt.

A közösség létszáma azóta is növekszik, jelenleg már tizenketten vannak, ezért szükségessé vált a monostor bővítése. Ennek munkálatai 2015. február 3-án kezdődtek meg.

A közösség elmúlt huszonöt évének örömeiről és küzdelmeiről, a pálos nővérek életéről bővebben a www.palosnoverek.hu oldalon olvashatnak.

Fotó: Varga László, Palosnoverek.hu

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria