Az esztelneki Madonna palástja alatt adtak hálát a megszentelt életet élők

Megszentelt élet – 2024. február 9., péntek | 10:40

Február 2-án ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus bemutatását a templomban. Ezen a napon a Gyulafehérvári Főegyházmegyében több településen is találkozhattak a megszentelt életet élők, többek közt a kevésbé ismert háromszéki kis falucskában, Esztelneken a ferences templomban.

A Szent Györgyről nevezett templomban összegyűlt szerzetesek fiatalokkal együtt ünnepeltek. A szentségimádáson Simeonként és Anna prófétaasszonyként szemlélhették a gyermek Jézust, és magasztalták az Istent, aki egyedüli világosságunk, utunk és életük.

A szentségimádást követően közös szentmisén vettek részt a házigazda szerepében lévő ferences testvérekkel, a Sepsiszentgyörgyön élő Szeretet Misszionáriusai nővéreivel és egy ágostonos nővérrel, aki a munténiai Prahova megyében lévő Szent Rita Szemlélődő Ágoston-rendi nővérekhez tartozik. A betegápoló ferences nővérek közül hárman is jelen tudtak lenni ezen a meghitt szerzetesi, közösségi ünnepen. A velük ünneplő kézdiszentkereszti plébános, Tódor Attila atya prédikációjában rávilágított arra, hogy az Úr Jézus mai napon történő bemutatása az Atyai házban húsvét vasárnap teljesedik be, akárcsak a szerzetesek Istennek átadott élete.

„A szerzetesi találkozó alkalmával megerősítő volt együtt lenni az Úr előtt, részt venni a szentmiseáldozatban. Egymás hitéből, lelkiségéből gazdagodni, kapcsolatokat építeni és ápolni. Épülni és rácsodálkozni Isten országára, ahol és amiben mi lehetünk az Isten barátai és munkatársai” – számolt be egy résztvevő. 

Vedd el, Uram, egész szabadságomat.
Vedd el emlékezetemet, vedd el értelmemet, vedd el egész akaratomat.
Amim van és amit birtokolok, Te ajándékoztad nekem.
Most teljesen és egészen visszaadom neked és átadom, hogy Te irányítsd akaratod szerint.
Csak szereteteddel ajándékozz meg kegyelmedben, és gazdag leszek, s már nem keresek semmi mást.
Ámen. (Loyolai Szent Ignác imája)

Forrás és fotó: szerzetesek.hu/Ferences Betegápoló Nővérek

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria