Az Isten csodáját jöttetek látni – Kettős örökfogadalmat ünnepelt a hazai piarista rendtartomány

Megszentelt élet – 2021. szeptember 21., kedd | 13:10

Két fiatal szerzetes, a Feltámadt Jézusról nevezett Szabó Dániel és a Szentháromságról nevezett Márkus Roland tett örökfogadalmat szeptember 18-án a budapesti piarista kápolnában, és lépett a Piarista Rend Magyar Tartománya kötelékébe.

A zsúfolásig megtelt kápolnában családtagok, szerzetestársak, rokonok, barátok, valamint számos diák és öregdiáktárs lehetett tanúja az örömteljes eseménynek, ahogyan Szabó Dániel és Márkus Roland letette a szerzetesek hármas – szegénység, tisztaság és engedelmesség – fogadalmát, valamint a piaristák negyedik – különleges törődés a gyerekek és fiatalok nevelésében – fogadalmát.

Szakál Ádám Márton piarista tartományfőnök szentbeszéde elején az ünneplőket köszöntötte:

Az Isten csodáját jöttetek ma látni. Az Isten terveitől megijedni, értetlenül nézni, megsejteni és csodálni.

Az Istent csodálhatjuk a teremtésben, hatalmas alkotásaiban, a tudományokban, a nyelv leleményességében, az emberi kultúra csodálatos alkotásaiban. Mi, piaristák, nagyon szeretjük ezeket az Istenhez vezető tudományokat. Istent legcsodálatosabban mégis az emberek személyes életében, fejlődésében lehet felismerni.”

A tartományfőnök szavai szerint Isten akarata sohasem egyirányú, hanem alakító együttműködésre hívja meg az embert.

A mag, amelyet szívünkbe vet, rajtunk is múlik, hogy tovább él-e, és termést hoz-e.

„Az elmúlt évek alatt a most fogadalmat tevő két szerzetes sokat változott, fejlődött, mégis ugyanaz maradt. Megtanultak szükség szerint segítséget kérni, ráhagyatkozni kísérőikre, elöljáróikra, mindezt szeretettel és bizalommal, megélve az Isten által vezetett folyamatokat, így kerülve egyre közelebb hozzá.

Ne feledkezzünk meg arról, hogy ma leginkább az ő tervét, szándékait, örömét, nektek és nekünk adott teremtő szeretetét ünnepeljük a ti csodálatos történetetekben.

Megrendült férfiaknak ismerlek titeket, akik magukra veszik a fiatalok problémáit, a társadalom vagy családjaitok, közösségeitek gondjait. És tapasztalhattam azt a megrendült örömöt is, amellyel az Istennel való egyre aktívabb találkozásra reflektáltatok magatokban. Ugyanilyen lelkesedéssel élitek, keresitek Kalazanci Szent József karizmáját és cselekvését is a mai világban.

Köszönöm Szüleiteknek, vér szerinti testvéreiteknek, barátaitoknak, egykori és mostani nevelőiteknek, rendtársaitoknak, kollégáitoknak, és a fiataloknak, gyerekeknek, hogy mind életetek kezdeti, mind piarista időszakában segítettek, alakítottak titeket.

Az Isten sok lehetőséget tett belétek, folytassátok tovább, most már az örökfogadalom kegyelmével megerősítve, a gyerekekért végzett munkátokat a piarista rend közösségében.” 

Az örökfogadalom elmondása után a két szerzetes aláírta a fogadalomtétel dokumentumát. 

A szentmisét követően vidám fényképezésre volt lehetőség a két – immár örökfogadalmas – szerzetessel, majd közös ebéd zárta az ünnepséget.

Forrás és fotó: Piarista Rend Magyar Tartománya 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria