Az öröm evangéliumát élve – Örökfogadalom-tételt ünnepeltek Miskolcon

Megszentelt élet – 2021. október 4., hétfő | 15:24

A Szent Ferenc Kisnővérei szerzetesközösség három tagja: Hidasi Viktória Veronika, Rétháti Ildikó Bernadett és Szerző Rita Judit örökfogadalmat tett a miskolc-mindszenti templomban október 3-án.

Juhász Ferenc érseki pasztorális helynök, plébános a szentmise elején elmondta: az Egri Főegyházmegyében minden szentmise végén elimádkozzák a Szent II. János Pál pápa által megfogalmazott imádságot a papi és szerzetesi hivatásokért. Hárman örökfogadalmat tesznek ma, amikor a terménybetakarítás ideje is van, így ez a két ünnep egybetartozik – tette hozzá.

Veronika, Bernadett és Judit nővér kérték az Úrtól, az Ő irgalmából az Istennek szentelt életet a közösségben Sebők Anna Mónika elöljáró előtt.

Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: abban a kiváltságos helyzetben vagyunk, hogy itt két napon át ünnepeljük Szent Ferencet, akinek az emléknapja október 4-én van, és hálát adunk, hogy karizmája tovább él az Egyházban, és az egyházmegyei jogú közösségben is jelen van és virágzik.

Ismételten igazat kell adnunk Ferenc pápának, aki azt mondta: ahol szerzetesek vannak, ott öröm van. Az öröm napja van, s ez bátorít mindenkit, hogy egyre nagyobb meggyőződéssel támogassuk a szerzetesközösségeket az egyházmegyében. Akkor lehetünk az evangélium hiteles képviselői, ha vannak olyan közösségek, melyekben tudatosan élik az öröm evangéliumát a megsavanyodott, panaszkodó, gondokkal küszködő világban. Az öröm bennünk van, mert megváltott emberek vagyunk. Szent Ferenc egyszerű öröme át kell hogy hasson bennünket. Szent Ferenc Kisnővérei is ezt sugározzák, hála és köszönet ezért nekik – fogalmazott a főpásztor.

Öröm látni, hogy ennyi ember, köztük sok szerzetes összegyűlt hálát adni, s imádkozni hűségükért. A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus és Ferenc pápa látogatásának hatása még bennünk van, úgy érezzük, hogy ez a csodálatos élmény valóban forrás számunkra. Ebből újra és újra meríteni akarunk és adni másoknak.

A mai evangéliumban Jézus barátainak mondja követőit, mert amit az Atyjától hallott, tudtul adta nekik. XVI. Benedek pápa pedig úgy fogalmazott: „Semmi sem nagyobb annál, mint hogy megismerjük Krisztust és továbbadjuk másoknak a vele való barátságunkat.” Csak így tapasztalhatjuk meg mindazt, ami szép és szabaddá tesz bennünket.

Ez a Krisztussal való barátság kincs, fontos számunkra. Jézus búcsúbeszédében ismeretről, barátságról, szeretetről szól – nem úgy tekint ránk, mint szolgákra. De az is világos, hogy ő a kezdeményező, Jézus teszi meg az első lépést. Nem mi választjuk Krisztust, az Egyházat; ő hívott minket, ez minden megkereszteltre érvényes.

Az emberi barátságok olykor kizárnak másokat, de Krisztus baráti köre más. Lehet erre igent és nemet is mondani. Az apostolokat is más és más helyről hívta el, mindenki a barátja lett, s ők közösséget alkottak. A szerzetesek is Isten barátai. Szent Ferenc Kisnővérei tudatosan ápolják Jézus Krisztushoz fűződő jegyesi elkötelezettségüket, barátságukat.

Jézus ma is hív barátokat, erre ti vagytok a példa – fordult az örökfogadalmat tevő nővérekhez az érsek. Nem szabad, hogy a világ befolyásolja Jézushoz fűződő kapcsolatunkat. Nektek is megvan a saját történetetek, ápoljátok ezeket az élményeket, és ha kísértések érnek benneteket, legyen a meghívásotok története erőforrás. Rövidesen arról nyilatkoztok, hogy ehhez a barátsághoz életetek végéig hűségesek akartok maradni, mi pedig imádkozunk azért, hogy ez így legyen.

Egy szerzetesnő úgy fogalmazott: lemondásból nem lehet élni, de odaadásból igen. Teljesen odaadom magam az Úrnak – ez legyen a válasz Krisztus barátságára, aki beavat titkaiba, elmondja azt, amit az Atyjától hallott. A legmélyebb titokba avat be ezzel. Ez a bizalom késztessen válaszra, hiszen Krisztus magához édesgetett, bevont a szeretetáramba. Engedjétek, hogy szeretete teljesen betöltsön benneteket! – zárta szentbeszédét Ternyák Csaba érsek.

A keresztség által már meghaltatok a bűnnek és Istennek vagytok szentelve, akarjátok-e az örökfogadalom jogcímén még bensőségesebben Istennek szentelni magatokat? Akarjátok-e Isten kegyelmének segítségével azt a tökéletesen tiszta, engedelmes és szerény életet vállalni és mindörökre megtartani, amit Krisztus Urunk és Szűzanyja választottak maguknak? Akartok-e az evangélium buzgó követésével és közösségetek szabályainak megtartásával az Isten és embertársaitok iráni tökéletes szeretetre állhatatosan és kitartóan törekedni? Akartok-e az Úr útján mindvégig kitartani és akarjátok-e egész életeteket nagylelkűen Isten népének szolgálatára szentelni? Akartok-e magányban és csendben, folytonosan imádkozva és felszabadító bűnbánatot tartva alázatos munka és szent cselekedetek közepette egyedül Istennek élni? Ezen kérdéseket tette fel a főpásztor a nővéreknek, akik kifejezték akaratukat, elköteleződésüket az érsek és a jelenlévők előtt.

A nővérek az oltár felé fordulva leborulva fejezték ki teljes önátadásukat. Az örökfogadalmat tevő új rendtagok ezután felolvasták a közösség előtt fogadalomtételük saját kezűleg megírt szövegét, majd békecsókkal, a közösségbe való teljes befogadással zárult a szertartás ezen része.

A közösség nevében Mónika nővér mondott köszönetet a főpásztornak, hogy bemutatta a szentmisét. Az érsek úgy fogalmazott: hálás a nővéreknek, akiknek jelenléte igazi gazdagság és kincs az egyházmegye számára. Ternyák Csaba Isten áldását kérte a három nővérre, akik – mint mondta – a szerzetesek ünnepévé tették a mai napot, ami idén a szokásos februári időpontban elmaradt.

Forrás: Egri Főegyházmegye

Szöveg: Bérczessy András

Fotó: Balogh Ferenc

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria