Beöltözést ünnepeltek a premontrei nővérek Zsámbékon

Megszentelt élet – 2020. január 10., péntek | 10:40

December 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepének előestéjén a premontrei nővérek közössége a gödöllői premontrei atyák, a zsámbéki hívek és a rokonság jelenlétében, vesperás keretében új tagokkal gyarapodott. A premontrei rend fehér ruháját Ondrejcsák Eszter és Siket Martina jelöltek öltötték fel.

A beöltözéssel megkezdődött Ondrejcsák Eszter és Siket Martina számára a noviciátus, a premontrei szerzetesi életbe való bevezetés ideje. Beöltözéskor a jelölt szimbolikusan leteszi a világi hívságokat, ékszereket, a babérkoszorút, és megkapja a fehér premontrei habitust, a skapulárét, a fehér cingulumot, a fehér fátylat – mely az Istennek való lefoglaltság jele –, a Szent Norbert-érmet, és új szerzetesi nevet kap annak jeléül, hogy magára ölti az új embert Jézus Krisztusban.

A szeplőtelen fogantatás (Immaculata Conceptio) főünnepére készülve a jelöltek a Mária Bernadett és Mária Immaculata nevet kapták. A noviciátus idején a novíciák a novicmesternő segítségével megismerik a premontrei szerzetesi életet, Szent Ágoston reguláját, a rendi szabályzatot, a konstitúciót, belenőnek a premontrei lelkiségbe, imaéletbe, a rendi hagyományokba. A noviciátus két évig tart, melyből az első év szigorú, a kiüresedés, az imádság időszaka, a második évben megkezdődik már a kanonoknői mivoltuk megélése, vagyis az apostoli, evangelizációs munka megtapasztalása.

A beöltözés végén az alábbi szavakkal fordult a novíciákhoz Juhász Katalin Ágnes OPraem általános elöljáró: „Kedves Bernadett nővér és Immaculata nővér! Ami itt ma veletek történik, nemcsak a ti életetek jelentős állomása, hanem a miénké, premontrei szerzeteseké, szerzetesnőké egyaránt. Boldogok vagyunk, hogy vagytok, imádkozunk értetek, veletek. Boldogok vagyunk, hogy megoszthatjuk veletek küldetésünket. Reméljük, hogy a Szeplőtelen Szűz Mária s Szent Bernadett követik a sorsotokat, s közbenjáróitok lesznek. Kérjük ezért a Boldogságos Szűz Máriát, Szent Ágoston és Szent Norbert atyánkat, s a premontrei Mindenszentek Közösségét, hogy »aki elkezdte bennetek a jó művet, tegye is teljessé azt Krisztus Jézus napjáig«”.

Forrás és fotó: Premontrei Nővérek, Zsámbék 

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria