Jubileumi érettségi találkozót tartottak a győri bencés gimnáziumban

Megszentelt élet – 2021. szeptember 21., kedd | 17:03

Győr legrégibb oktatási intézményében, a Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban és Kollégiumban szeptember 18-án, szombaton tartották az 1-re és 6-ra végződő években érettségizett egykori diákok közös találkozóját. Hagyományosan május utolsó szombatján szokták tartani a hasonló összejöveteleket az iskolában, de a koronavírus-járvány miatt idén is szeptember harmadik szombatjára került át az esemény.

Az ünnepség szentmisével kezdődött, amelyet Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel, a győri bencés közösség tagjai és az öregdiák papok celebráltak. A felajánláskor az osztályok gyertyát gyújtottak elhunyt diáktársaikra és tanáraikra emlékezve.

A találkozó a díszteremben folytatódott. A Himnusz eléneklése után ünnepi beszédet mondott a 60 esztendeje (1961-ben) érettségizettek nevében Pogány András, a 30 esztendeje (1991-ben) érettségizettek nevében Radó László.

Pogány András a következő üzenetet bízta a fiatalabb öregdiák-generációkra:

„Ne siettessétek az időt, de emlékezzetek rá! Becsüljétek tanáraitokat, jó szívvel, és soha nem kihagyva a hálaadás pillanatait! Találkozzatok nagyon sokszor! Továbbra is hirdessétek iskolánk, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium jó hírnevét, és ajánljátok mindenkinek iskolánk sport- és tanulmányiverseny-eredményei alapján is a tartalmas éveket! Ide köt bennünket a szívünk. Csak gratulálni tudok a mostani atyák kiváló, eredményes munkájához. Tudjátok: Ora et labora!”

Ezután Sárai-Szabó Kelemen perjel átadta a Szent Mór Bencés Perjelség támogatói díját Kovács Zoltán (1978) és a Szent Máté Klub (az 1980-es évek elején végzett öregdiákok baráti köre) részére. A támogatói díj tégla alakú: a belső üvegtesten a győri bencések címere látható. A díjazottak anyagilag hozzájárultak a Győri Bencés Bálok megvalósulásához, a rászoruló diákok megsegítéséhez és iskolai különprogramok, zarándoklatok szervezéséhez.

Tóth Konstantin OSB igazgató ismertette az iskola mai életét. A 2021/22-es tanévben 719 diákkal indult meg az oktató-nevelő munka. Köszönhető ez annak, hogy az intézmény iránt nemcsak töretlen, hanem egyre növekvő az érdeklődés. A diákok 80 százaléka győri és környékbeli; 60 fiú és 55 lány kollégista van.

Németh Miksa OSB mint főszerkesztő bemutatta a Németh Ottó tanár úr 60. születésnapjára készült Fidelitate et caritate című könyvet, amelybe tanárkollégái és volt tanítványai írtak értékes tanulmányokat. Németh Ottó a győri bencés gimnáziumban legrégebb óta tanító civil tanár, 1985 óta oktatja a diákokat. A mintegy 300 oldalas kötetben a személyes köszöntők és megemlékezések mellett – Tóth Konstantin OSB, Szijjártó Péter, Csóka Gáspár OSB, Hatos Pál, Panykó János tollából – helyet kapott huszonkét tudományos, főképp történelmi, irodalomtörténeti témákat feldolgozó írás is.

A tanulmányok a történelem szinte minden korszakát érintik. Vajk Ádám levéltáros írása a középkori Győr életébe enged bepillantást a város egy hajdani bírójának életútján keresztül. Ugyanezt a korszakot világítja meg Kiss Tamás cikke, aki az egykori győri ferences kolostor egyik különleges kódexével ismerteti meg az olvasót. Nemes Gábor levéltáros tanulmánya és forrásközlése Biagio Martinelli pápai szertartásmester naplójának magyar vonatkozású részeivel szolgáltat értékes adalékokat hazánk késő középkori történetéhez. Németh Miksa OSB történeti-művészettörténeti kontextusban mutatja be a győri bencés (egykor jezsuita) refektóriumot, kiegészítve a magyar barokk stukkátorok tevékenységéről már feltárt információkat.

Szintén a jezsuiták barokk kori tevékenységéhez kapcsolódik Medgyesy S. Norbert írása, aki jezsuita iskoladrámákat vizsgál a királykoronázások vonatkozásában. A 19. századot veszi górcső alá Németh Anita abból a szempontból, hogy milyen változások történtek a polgárosodás hatására a társadalmi normák terén. Ezt a korszakot képviseli a kötetben Horváth József könyvtáros és Perger Gyula muzeológus tanulmánya is. Előbbi a győri bencés gimnázium Remény című folyóiratával ismerteti meg az olvasót, míg utóbbi egy Habsburg-ellenes vers hátterébe és elemzésébe vezet be minket.

A bencés gimnázium gazdag herbáriumgyűjteményét Molnár Zsolt ismerteti. Csécs Teréz egy tankönyvi vers szerzője után kutat, Jakab Gábor pedig Giesswein Sándor korai publikációit ismerteti. A 20. század viharos történéseinek részleteiről olvashatunk Csonka István, Dénesi Tamás, Dömötör Mihály, Kohán Mátyás, Tóth Konstantin OSB, Pongrácz Attila és Rétfalvi Balázs tanulmányaiban.

A gazdagon illusztrált kötet beleillik a győri bencések utóbbi években megjelentetett könyveinek sorába. A kiadványban szereplő képek egyrészt szervesen illeszkednek az írásokhoz, másrészt megjelenítik a 750 éves Győrt is, ahol a bencés gimnázium közel 400 éve a város meghatározó oktatási intézménye. A kötetet képjegyzék és névmutató (hely- és személynév) egészíti ki.

Az ünnepség végén Sárai-Szabó Kelemen perjel átadta a jubileumi díszokleveleket a 60, 55, 50 éve érettségizett diákoknak. Délután osztályonkénti találkozók voltak. A vendéglátásról a gimnázium és a diákönkormányzat gondoskodott.

A 2-re és 7-re végződő években érettségizettek számára 2022. május 28-án, szombaton lesz közös érettségi találkozó.

Forrás: Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium

Szöveg: Tóth Konstantin OSB

Fotó: Pados Adrián

Magyar Kurír

Kapcsolódó fotógaléria